sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 10:20 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

Karol Kuzmány ( 59 r.)

básnik, prozaik, odborný spisovateľ, prekladateľ, teológ, cirkevný hodnostár, člen Tatrína, prvý podpredseda Matice slovenskej, člen matičného vyslanstva k cisárovi

Kategória: spisovatelia, politici minulosti

* 16.11.1806 Slovensko, Brezno

† 14.08.1866 Štubnianske Teplice (teraz Turčianske Teplice)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie tiger

jubileum od úmrtia 156 r.

jubileum od narodenia 216 r.

Vzdelanie

 • 1817 - 1820 gymnázium, Dobšiná
 • 1820 - 1822 gymnázium Gemer
 • 1822 evanjelické lýceum, Bratislava
 • 1828 - 1829 univerzita (štúdium teológie, filozofie a dejín), Jena
 • 3. 12. 1849 viedenská evanjelická teologická fakulta ho menovala za profesora praktickej teológie
 • 1863 čestný doktorát teológie (ThDr. h. c.), Viedeň

  Životopis

  Bol synom literárne činného evanjelického farára Jána Kuzmányho. Pôvodne bol prívržencom spisovnej češtiny. Počas bratislavských štúdií písal klasické a antikizujúce básne, neskôr sa inšpiroval aj ľudovou poéziou a súvekou európskou literatúrou. Patrí k iniciátorom a priekopníkom v literárnom živote 30. rokov 19. storočia. Jeho dielo zohralo pozitívnu úlohu v procese formovania slovenskej literatúry. Domáce námety spracúval na spôsob vyhranených baladických typov európskej literatúry, išlo mu o adaptáciu ustálených baladických postupov. Tvorivo zužitkoval podnety ľudovej slovesnosti. Veľký význam majú jeho štúdie týkajúce sa literárnej estetiky. Je autorom svojráznych balád. Hľadačstvo nových ciest vo vývine slovenskej literatúry sa zreteľne prejavilo v jeho redakčnej práci. Časopisom Hronka chcel rozvíriť stojaté vody literárneho života. Staval sa proti skostnateným, neživotným a konvenčným schémam, poskytoval priestor vedúcim predstaviteľom literatúry i novým tendenciám v jej vývine. Presadzoval literárny romantizmus, vhodne reagoval na pálčivé spoločenské problémy Slovenska a pomáhal tak národnému a kultúrnemu životu . Po jeho zániku sa literárne odmlčal. Na prelome 30. a 40. rokov sa venoval takmer výlučne náboženskej poézii. Prispieval do pražských Květov, literárneho almanachu Zora, českého literárneho almanachu Vesna, Štúrových Slovenských novín, literárneho almanachu Lipa, Slovenských pohľadov, Evanjelických cirkevných novín, Černokňažníka, Lichardovho Obzoru, Dobšinského Sokola, Sokola V. Paulinyho-Tótha, Pešťbudínskych vedomostí a ďalších. Vypracoval mnoho hesiel pre Riegrov český Náučný slovník.

  V roku 1851 vypracoval návrh na usporiadanie ev. a. v. cirkvi, ktorý sa realizoval 1. septembra. Bol to cisársko-kráľovský patent, podľa ktorého sa organizovala väčšina slovenských cirkevných zborov.

  Pôsobenie

 • 1829 - 1830 vychovávateľ, neskôr profesor evanjelického lýcea v Kežmarku
 • 1830 kaplán, Banská Bystrica
 • 1830 farár, Zvolen (od novembra)
 • 1836 - 1838 vydával almanach Hronka s podtitulom Podtatranské zábavnice
 • 1839 vychovávateľ u Cékušovcov, Kežmarok
 • 1844 založil opatrovňu
 • 1847 predseda Spolku všeobecnej vzdelanosti
 • 1849 člen slovenskej deputácie u cisára (v marci)
 • 1849 stál na čele Zvolenskej stolice
 • 1849 - 1860 profesor praktickej teológie na teologickej fakulte a člen terminologickej komisie Terminologického slovníka, Viedeň (od augusta)
 • 1860 patentálny superintendent (28. 6.) , Banská bystrica
 • 1863 farár, Martin
 • 1863 prvý podpredseda Matice slovenskej (4. 8.)

  Tvorba

  Poézia
  1834 Hrání fantazie
  1835 Pod okýnkem
  1835 Píseň prostonárodnjá
  1836 Běla
  1838 Pláč nad smrtí K. H. Máchy
  1919 Hymny a spevy

  Próza
  1968 Ladislav

  Balady
  1838 Vodan
  1838 Děvino hynutí
  1838 Lučatinská víla

  Eseje
  1836 O kráse

  Hymnická pieseň
  1848 – 49 Kto za pravdu horí

  Náboženská spisba
  1835 Modlitby
  1838 Evanjelický funebrál
  1840 Život dra Martina Luthera
  1842 Zpěvník evanjelický (náboženské piesne)
  1845 Katechyzmus evanjelický
  1856 - 1860 Praktische Theologie der evangel. Kirche ausburg. Und helvet. Conf.

  Pedagogicko-náučné dielo
  1838 šlabikár a první čtení

  Preklady
  1836 Świtezianka; Návrat otce (Mickiewitz)
  1838 Petrohrad (Puškin)
  1838 Iliada (Homér)
  1839 Vyvržená; Na usnutí (Puškin)
 • zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979;Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Peter Mišák: Malý slovník slovenských spisovateľov, Knižné centrum, vydavateľstvo, 2002; Malá encyklopédia žurnalistiky, Obzor, Bratislava 1982;spracovala Viola Tóthová

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost