sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 20:55 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Ing. Karol Polák DrSc. ( 87 r.)

rektor VŠ v Sládkovičove, spoluzakladateľ školy „Teoretickej technológie“

Kategória: technika

* 09.09.1932 Palárikovo

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 87 r.

Vzdelanie

Ľudová škola, reálne gymnázium s maturitou (1952), Strojné inžinierstvo (1957), PGŠ – zváranie (1959), PGŠ – tvárnenie (1965) , kurz – explozívne tvárnenie (1967), kandidát technických vied (1968), habilitácia (1969), docent (1973), doktor vied (1990), profesor v odbore Strojárska technológia (1991.Do roku 2006 pôsobil na MtF STU so sídlom v Trnave na Katedre tvárnenia.

Životopis

Narodil sa 9.9.1932 v Palárikove, v živnostníckej 6-člennej rodine stolára. Je ženatý, má dvoch ženatých synov, jedného vnuka a tri vnučky.

Duchovné skúsenosti získal ako :
Strojník (1946), zaučený sústružník (1954), zvárač (1957), asistent SVŠT (1957), odborný asistent SVŠT (1960), krátkodobé stáže VUZ Bratislava (1968) 1969/1984 – VUT a VUTS Brno, ČVUT a ČSAV Praha, SAV Bratislava, TU Magdeburg a Drážďany, BPI – Minsk, KU Erfurt, Univ. – Berlín, vedúci Katedry tvárnenia(1986-1990), dekan 2 fakúlt STU (1989/95), úzke kontakty na vedu.
Od roku 2005 doteraz je rektorom Vysokej školy v Sládkovičove.

Výskum – vývoj a prax v odbore Strojárska technológia – zameranie tvárnenie a špeciálne technológie.
Ako významná osobnosť na STU je spoluzakladateľom vedeckej školy so zameraním na vysokoparametrické technológie. Jeho publikačná činnosť predstavuje približne 320 prác a 82 citácií, 3 monografie, 2 celoštátne učebnice, 14 skrípt, 16 AO, 6 ZN a 50 projektov s významnými inžinierskymi riešeniami.

Je zakladateľom modernej výučby technológie na vedeckých princípoch tým, že veľa preštudoval, preskúmal v konfrontácii s odborníkmi vo svete najmä na základe osobných kontaktov, čo potvrdil aj prekladmi ( z ruštiny, z nemčiny ) a publikáciami ( monografie a učebnice ) a tým našiel polohu teórie pre tvárnenie kovov na úrovni súčasného vedeckého poznania.Ako spoluautor technických, náučných a názvoslovných slovníkov nemalou mierov prispel k snahe o čistotu odborného jazyka.

Ako vysokoškolský učiteľ viedol cvičenia, projekty, diplomové práce, prednáša a školí ašpirantov, je členom VR – fakúlt, VŠ a bol predsedom komisie v rámci SKVH pre udeľovanie vedeckých titulov „DrSc“.

Pracoval v AK – vlády SR, v GAV a GAT , ale aj v projektoch Phare, Tempus OECD v spolupráci s krajinou EU – Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko. Bol členom korešpondentom svetovej organizácie pre Fyziku a techniku vysokých tlakov (AIRAPT) so sídlom v New Yorku, Moskve a Paríži.

Je jedným z hlavných spoluzakladateľov školy „Teoretickej technológie“ – školy parametrického vytyčovania procesov výrob nových nekonvenčných technológií.

K závažným vedeckým výsledkom patria využiteľné javy po vysokorýchlostnom rázovom zaťažení ako správanie sa materiálu, mechanické vlastnosti, štruktúra hraničnej vrstvy v podmienkach straty stability pri kumulácii deformácie s potlačením degradácie. V podmienkach laboratórií pre vysoké rýchlosti pracovalo na STU 20 stážistov zo zahraničia (ZSSR, Čína, Vietnam, Mexiko, Kuba, NDR, Poľsko, Kórea, Bulharsko, SRN, Anglicko, Grécko a i. ( a prevažná väčšina získala poznatky pre doktorandské, habilitačné aj inauguračné práce ).

Je prezidentom Slovenskej strojárskej spoločnosti ZSVTS, členom rady ZSVTS. Je členom Slovenskej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV a Technických zborov pri MH-SR.
Prednášal a preštudoval inžinierske vzdelávanie a výchovu v zahraničí na VŠ a AV – Ruska, Ukrajiny, Lotyšska, Poľska, Maďarska, Česka, Rakúska, Nemecka, Číny, Kanady, USA a štátov EU.

Bol a stále je neúnavným organizátorom a garantom vedecko-odborného života slovenského technologického strojárenstva v rámci sympózií, konferencií a seminárov s domácimi a zahraničnými osobnosťami, čím zviditeľňuje SR u susedov, ale ja v ostatnom svete.

Prof.Ing.Karol Polák,DrSc. – je významným a váženým špičkovým pracovníkom na poli vedy a techniky a vzdelávania v SR a v zahraničí v oblasti vedného odboru Strojárska technológia – zameranie tvárnenie kovov a špeciálne technológie.
zdroj: Zborník medzinárodného vedeckého seminára Tvárnenie - vízie a prognózy pre XXI. storočie, vydavateľ Teplomont Trnava, ISBN 80-227-1014-8a

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost