sk  |  en
Utorok | 07.12.2021, 11:27 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

Karol Strmeň ( 73 r.)

slovenský básnik, príslušník katolíckej moderny, prekladateľ, literárny kritik, novinár, vysokoškolský profesor

Kategória: spisovatelia

* 09.04.1921 Palárikovo

† 21.10.1994 Cleveland, Spojené štáty

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 27 r.

jubileum od narodenia 100 r.

Vzdelanie

Karol Strmeň bol slovenský básnik, príslušník katolíckej moderny, vynikajúci prekladateľ, literárny kritik, novinár, vysokoškolský profesor - romanista a jednou z vedúcich osobností slovenského povojnového exilu.

Životopis

Vzdelanie získaval v Nových Zámkoch a Šuranoch , kde aj zmaturoval. Dva roky študoval teológiu v Ostrihome, odkiaľ však musel v roku 1942 kvôli národnému cíteniu odísť do Bratislavy na Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave (kombinácia slovenčina - filozofia). Po nástupe komunizmu sa rozhodol pre exil.
V roku 1945 emigroval do Rakúska a po zastávkach v Nemecku a Taliansku sa v roku 1949 definitívne usadil v americkom Clevelande. Tu doštudoval a ako profesor na Clevelandskej univerzite sa začal plne venovať jazykom, literatúre, pedagogike, organizovaniu exilového života a redaktorskej práci v krajanských periodikách Ave Maria (od roku 1957), Most (v roku 1954 inicioval jeho vznik), Slovák v Amerike či Slovenské noviny. Spolu s prozaikom Milom Urbanom riadil kultúrnu rubriku týždenníka Gardista. Významne prispel k založeniu Slovenského ústavu v Clevelande. Po Nežnej revolúcii a páde komunizmu sa na Slovensko vracal, naposledy v roku 1993, zomrel však v Clevelande. Jeho meno nesie základná škola v Palárikove, v ktorej je tiež zriadená stála expozícia jeho literárneho diela.

Prvé literárne diela publikoval v študentskom časopise Rozvoj, neskôr prispieval i do časopisov Slovenské pohľady, Elán, Kultúra, Smer a ďalšie. Súčasťou jeho básnického diela (vydal osem zbierok reflexie, lyriky a duchovnej poézie) je jeho prekladateľská tvorba. Venoval sa prekladom z francúzštiny (Paul Claudel, Rainer Maria Rilke), angličtiny (Edgar Allan Poea), taliančiny (Dante Alighieri), ale tiež prekladal staršiu poľskú poéziu (Jan Kochanowsky, Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacky, Cyprian Kamia Norwid) a mladšiu poľskú poéziu (Leopold Staff, Kazimierz Wierzynski, Julian Tuwim, J. Minkiewicz, T. Karpowicz, Tadeusz Rózewicz, B. Czaykowski). Asi jedenásť jeho diel ostalo len v rukopisnej podobe.

Ocenenia:
Na Slovensku získal tieto vyznamenania:

Rad bieleho dvojkríža
Medaila Spolku slovenských spisovateľov
Medaila Matice Slovenskej
Za prínos do svetového kultúrneho dedičstva ho vyznamenalo Francúzsko aj USA

Tvorba

Poézia:

1943 - Výžinok života (vydané v Košiciach)
1945 – Testament (Útla knižočka, ktorá ako jediná spolu so zbierkou Výžinok života vyšla pred emigráciou Karola Strmeňa na Slovensku. Ostatné vychádzali v zahraničí.
1950 - Putovné piesne, prvá exilová kniha (spoluautor Mikuláš Šprinc)
1963 - Čakajú nivy jar (Básne. Básnikom a priateľom poézie. Táto zbierka vyšla v Hrobak Publications, Middletown ako 7. zv. série Knižnica Literárneho almanachu Slováka v Amerike. Miesto vydania na titulnej strane i obálke: Cleveland.)
1963 - Žalm cyrilometodský (Cleveland)
1969 - Znamenie Ryby (Rím)
1977 - Preblahoslavená, zbierka lyricko - reflexívnych básní (Rím)
1991 - Sfinga spieva pri jasličkách, výber z celoživotnej tvorby

Predklady:

Nového zákona
Rímsky misál
Dante Alighieri: Nový život
Dante Alighieri: Peklo (časť Božskej komédie)
1972 - Návštevy I-II. Antológia svetovej poézie, výber zo svetovej lyriky od najstarších čias po súčasnosť, (Rím)
zdroj: www.wikipedia.org; www.litcentrum.sk; foto:internet

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost