sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 19:19 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Karol Strmeň ( 73 r.)

slovenský básnik, príslušník katolíckej moderny, prekladateľ, literárny kritik, novinár, vysokoškolský profesor

Kategória: spisovatelia

* 09.04.1921 Palárikovo

† 21.10.1994 Cleveland, Spojené štáty

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 25 r.

jubileum od narodenia 98 r.

Vzdelanie

Karol Strmeň bol slovenský básnik, príslušník katolíckej moderny, vynikajúci prekladateľ, literárny kritik, novinár, vysokoškolský profesor - romanista a jednou z vedúcich osobností slovenského povojnového exilu.

Životopis

Vzdelanie získaval v Nových Zámkoch a Šuranoch , kde aj zmaturoval. Dva roky študoval teológiu v Ostrihome, odkiaľ však musel v roku 1942 kvôli národnému cíteniu odísť do Bratislavy na Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave (kombinácia slovenčina - filozofia). Po nástupe komunizmu sa rozhodol pre exil.
V roku 1945 emigroval do Rakúska a po zastávkach v Nemecku a Taliansku sa v roku 1949 definitívne usadil v americkom Clevelande. Tu doštudoval a ako profesor na Clevelandskej univerzite sa začal plne venovať jazykom, literatúre, pedagogike, organizovaniu exilového života a redaktorskej práci v krajanských periodikách Ave Maria (od roku 1957), Most (v roku 1954 inicioval jeho vznik), Slovák v Amerike či Slovenské noviny. Spolu s prozaikom Milom Urbanom riadil kultúrnu rubriku týždenníka Gardista. Významne prispel k založeniu Slovenského ústavu v Clevelande. Po Nežnej revolúcii a páde komunizmu sa na Slovensko vracal, naposledy v roku 1993, zomrel však v Clevelande. Jeho meno nesie základná škola v Palárikove, v ktorej je tiež zriadená stála expozícia jeho literárneho diela.

Prvé literárne diela publikoval v študentskom časopise Rozvoj, neskôr prispieval i do časopisov Slovenské pohľady, Elán, Kultúra, Smer a ďalšie. Súčasťou jeho básnického diela (vydal osem zbierok reflexie, lyriky a duchovnej poézie) je jeho prekladateľská tvorba. Venoval sa prekladom z francúzštiny (Paul Claudel, Rainer Maria Rilke), angličtiny (Edgar Allan Poea), taliančiny (Dante Alighieri), ale tiež prekladal staršiu poľskú poéziu (Jan Kochanowsky, Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacky, Cyprian Kamia Norwid) a mladšiu poľskú poéziu (Leopold Staff, Kazimierz Wierzynski, Julian Tuwim, J. Minkiewicz, T. Karpowicz, Tadeusz Rózewicz, B. Czaykowski). Asi jedenásť jeho diel ostalo len v rukopisnej podobe.

Ocenenia:
Na Slovensku získal tieto vyznamenania:

Rad bieleho dvojkríža
Medaila Spolku slovenských spisovateľov
Medaila Matice Slovenskej
Za prínos do svetového kultúrneho dedičstva ho vyznamenalo Francúzsko aj USA

Tvorba

Poézia:

1943 - Výžinok života (vydané v Košiciach)
1945 – Testament (Útla knižočka, ktorá ako jediná spolu so zbierkou Výžinok života vyšla pred emigráciou Karola Strmeňa na Slovensku. Ostatné vychádzali v zahraničí.
1950 - Putovné piesne, prvá exilová kniha (spoluautor Mikuláš Šprinc)
1963 - Čakajú nivy jar (Básne. Básnikom a priateľom poézie. Táto zbierka vyšla v Hrobak Publications, Middletown ako 7. zv. série Knižnica Literárneho almanachu Slováka v Amerike. Miesto vydania na titulnej strane i obálke: Cleveland.)
1963 - Žalm cyrilometodský (Cleveland)
1969 - Znamenie Ryby (Rím)
1977 - Preblahoslavená, zbierka lyricko - reflexívnych básní (Rím)
1991 - Sfinga spieva pri jasličkách, výber z celoživotnej tvorby

Predklady:

Nového zákona
Rímsky misál
Dante Alighieri: Nový život
Dante Alighieri: Peklo (časť Božskej komédie)
1972 - Návštevy I-II. Antológia svetovej poézie, výber zo svetovej lyriky od najstarších čias po súčasnosť, (Rím)
zdroj: www.wikipedia.org; www.litcentrum.sk; foto:internet

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost