sk  |  en
Streda | 19.05.2021, 04:40 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. MUDr. Karol Virsík DrSc. ( 94 r.)

vedec v oblasti medicíny

Kategória: medicína

* 25.08.1915 Slovensko, Malacky

† 21.12.2009

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 11 r.

jubileum od narodenia 105 r.

Životopis

Profesor Karol Virsík sa narodil 25. augusta 1915 v Malackách, strednú školu absolvoval na Masarykovom reálnom gymnáziu v Bratislave a v rokoch 1933 - 1939 absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Od roku 1946 sa stal asistentom na I. internej klinike Lekárskej fakulty u profesora Dérera a po presťahovaní lôžkového oddelenia do Nemocnice Čs. červeného kríža v Bratislave na Bazovej ulici sa v roku 1949 stal primárom a v roku 1950 aj zástupcom prednostky Kliniky tuberkulózy Lekárskej fakulty, profesorky Kuklovej - Štúrovej.


Od apríla 1952 primár Virsík vybudoval v priestoroch bývalého kaštieľa v Podunajských Biskupiciach tuberkulózny dispenzár, z ktorého sa stala Krajská nemocnica tuberkulózy, Krajská nemocnica tuberkulózy a respiračných chorôb, Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, nakrátko Ústav pneumoftizeológie a geriatrie a nakoniec Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb.

Od roku 1952 zastával funkciu krajského ftizeológa, od roku 1954 funkciu hlavného odborníka pre tuberkulózu pri Povereníctve, neskôr pri Ministerstve zdravotníctva ČSSR. V roku 1955 bol menovaný za vedúceho celoštátnej Katedry tuberkulózy Ústavu pre doškoľovanie lekárov, ktorej úlohou bolo postgraduálne vzdelávanie s atestáciou nielen pre slovenských, ale aj pre českých ftizeológov. Po vytvorení katedry v Čechách pokračovala slovenská katedra tuberkulózy a neskôr aj respiračných chorôb pod jeho vedením vo výchove niekoľkých generácií ftizeológov - pneumológov. V roku 1964 obhájil habilitačnú prácu na tému: Vývoj boja proti tuberkulóze v ČSSR a na Slovensku a jeho odraz vo vývoji a možnosti ovplyvnenia vzniku a trvania pracovnej neschopnosti pri tuberkulóze a bol menovaný za docenta. V roku 1968 získal hodnosť doktora lekárskych vied. Bol členom pléna Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva, bol hlavným československým koordinátorom výskumných úloh v rámci Štátneho plánu technického rozvoja, za ktorých úspešné vyriešenie dostal spolu s kolektívom spoluautorov v roku 1981 Cenu ministra zdravotníctva a v roku 1986 Cenu predsedu komisie pre vedecko - technický rozvoj.
V Slovenskej lekárskej spoločnosti bol profesor Virsík v rokoch 1969 - 1973 prvým podpredsedom a členom predsedníctva, dlhoročným predsedom a členom výboru Slovenskej pneumologicko - ftizeologickej spoločnosti. Je čestným členom viacerých zahraničných odborných spoločnosti. Doteraz uverejnil viac ako 260 odborných práv v domácej a zahraničnej literatúre, je autorom alebo spoluautorom 21 knižných publikácií. Od roku 1982 koncepčne a odborne usmerňoval vo funkcii hlavného odborníka predsedu odbornej spoločnosti aj problematiku geriatrie.

Prezident Slovenskej republiky udeľuje pánovi Karolovi Virsíkovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti medicíny.
zdroj: www.mesto.sk, www.malacky.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost