sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 09:41 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Katarína Poláková DrSc. ( 78 r.)

imumologička, onkologička, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 23.10.1944 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie škorpión

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 78 r.

 

všeobecné informácie

 

 

vzdelanie a pôsobenie

1962-1967 -
Prírodovedecká fakulta UK (odbor: chémia-fyzika)
1967 -
(Diplomová práca „Fosfolipidy mitochondrií normálnych kvasiniek a mutanta deficitného v oxidatívnej fosforylácii“, PriF UK, Bratislava)
1974 -
(Rigorózna práca „Elektroforéza vírusových bielkovín v SDS polyakrylamidových géloch“, PriF UK, Bratislava)
1976 -
(Kandidátska dizertačná práca „Štruktúrne bielkoviny vtáčích onkornavírusov“, ÚEO,SAV, Bratislava)
1999 -
(Doktorská dizertačná práca „Príspevok k štúdiu hlavných histokompatibilných antigénov“,ÚEO-SAV, Bratislava)
1996 -
Študijné pobyty (ÚMG-ČSAV, Praha, (3 mes.))
1979 -
Študijné pobyty (Johns Hopkins University, Dep Pharmacol.,Baltimore, USA (6 mes.))
1986 -
Študijné pobyty (University of Pensylvania, Dep.Human Gen. Philadelphia, USA (6 mes.))
1987 -
Študijné pobyty (ICRF, Lab.Methastasis, London, England (6 mes.))
1990 -
Študijné pobyty (Uniformed Services University, Dep.Pathol., Washington, DC, USA (6mes.))
1993 -
Študijné pobyty (Georgetown University, Dep.Microbiol. Washington, DC, USA (18 mes.))
1994 -
Študijné pobyty (NIH, NIAID, Lab. Immunol., Bethesda, USA (2.5 roka))
1977-1990
Vedenie diplomových prác a kandidátskej dizertač. práce
1991
Praktiká z imunológie (Katedra biochem. technológie, ChTF-STU, Bratislava)
1991
Pokročilé praktikum z mikrobiológie a virológie (Katedra mikrobiol. a virol., PriF UK, Bratislava)
1992
Pokročilé prednášky z imunológie (Katedra mikrobiol. a virol., PriF UK, Bratislava)
2002
Prednášky zo základnej imunológie (Katedra biochémie, Slovenská technická univerzita, Bratislava)
1999-2007
Prednášky z molekulárnej imunológie (Katedra mol. biol. a Katedra mikrobiol. a virol. PriF UK, Bratislava

 

tvorba

  • Odborné práce v CC časopisoch a monografiách: 62
  • citovanosť prác podľa SCI: 411
  • 7 patentov

 

Ocenenia:

1985
Národná cena SSR za „Rozvoj metódy hybridizácie a prípravy monoklonálnych protilátok proti vírusovým a bunkovým antigénom“.
1995
„American Cancer Society International Research Felloship“ udelený UICC.
1997
I. cena udelená EFIS za prezentáciu výsledkov „Antibodies directed against MHC-peptide complexes“.
2004
Čestné uznanie v rámci akcie „Vedec roka SR 2003“

 

ostatné informácie

2000-2008
Člen vedeckej rady ÚEO-SAV
2004-2011
Člen Standing Commitee EMRC (European Medical Research Council), Strasbourg, FR
2004-2012
Člen Komisie VEGA č.9 pre lekárske a farmaceutické vedy
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 26.07.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost