sk  |  en
Pondelok | 20.11.2017, 03:17 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Ladislav Burlas DrSc. ( 90 r.)

bývalý dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Kategória: funkcionári

* 03.04.1927 Slovensko, Trnava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 90 r.

Vzdelanie

1993 profesor
1985 doktor vied
1966 na AMU v Prahe sa habilitoval na docenta hudobnej teórie
1960 kandidát vied
1951 - 1955 štúdium kompozície na VŠMU u A. Moyzesa
1946 - 1951 štúdium filozofie, histórie a hudobnej vedy na FF UK v Bratislave, súčasne štúdium kompozície na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u A. Moyzesa
1938 - 1946 Gymnázium v Trnave
základné hudobné vzdelanie získal u Mikuláša Schneidra Trnavského

Životopis

Priebeh zamestnaní:

od roku 2001 je dekanom FMU AU
od roku 1997 pôsobí ako interný pedagóg na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
od roku 1990 prednáša na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1960 - 1988 SAV v Bratislave (najskôr ako riaditeľ Ústavu hudobnej vedy, od roku 1974 vedúci pracovník Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu)
1951 - 1954 hudobný historik v SAV Bratislava
od roku 1951 pôsobí takmer nepretržite ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole pedagogickej, Filozofickej fakulte UK, na pedagogických fakultách a na VŠMU v Bratislave

V roku 2007 bol profesor Burlas ocenený Pribinovým krížom II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Tvorba

Výber z diel:

Orchestrálne:

1983 Koncert pre organ a orchester, 26´
1968 Planctus, pre sláčikový orchester, 13´, EdS, HF

Vokálno – symfonické:

1958 Svadobné spevy z Horehronia , pre miešaný zbor a orchester, 12´

Komorné:

1977 3. sláčikové kvarteto, 11´, HF

Zbory:

1964 Metamorfózy krás , pre miešaný zbor a husle sólo, 11´, HF

Publikácie:

1997 Teória hudobnej pedagogiky
1983 Slovenská hudobná moderna . Obzor
1962 Formy a druhy hudobného umenia , EdS

Nahrávky na CD:

Koncert pre organ a orchester OPUS 912 586
Planctus , pre sláčikový orchester DDD SF 0005 2131
Hudba pre husle a orchester OPUS 912 574

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost