sk  |  en
Piatok | 07.10.2022, 00:53 | meniny: Eliška; zajtra: Brigita

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Ladislav Deák DrSc. ( 80 r.)

historik, Historický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 13.01.1931 Markovce

† 15.11.2011 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 10 r.

jubileum od narodenia 91 r.

Vzdelanie

1957 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
Maďarsko, Poľsko, Juhoslávia, Bulharsko, Česká republika

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Historický ústav SAV( vedúci vedecký pracovník, vedúci oddelenia najnovších dejín).
Venuje sa výskumu najnovších dejín Slovenska (obdobie medzi dvoma svetovými vojnami v širších medzinárodných reláciách.

Ocenenia:

2004 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť
2001 Zlaté pero Združenia 2001 (Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, ako ocenenie historického bádania a publicistickej činnosti, ktorou prispieva k utvrdzovaniu národného povedomia Slovákov)
2001 Cena Daniela Rapanta za celoživotné dielo v oblasti historických vied (Matica Slovenská)
2001 Pamätná medaila za prínos v oblasti výskumu slovenských dejín (Matica Slovenská)
1996 Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách od SAV
1996 Pocta Mateja Bela za historické štúdie osvetľujúce slovensko-maďarské vzťahy (Ministerstvo kultúry SR)
1996 Cena Centra Björnstjerne Björnsona
1992 Prémia za dielo Hra o Slovensko (SLF)
a ďalšie

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

člen historickej komisie s Poľskom, Maďarskom, bývalou Juhosláviou

Tvorba

Monografie:

1996 Hungary´s game for Slovakia
1991 Hra o Slovensko
1990 Slovensko v politike Maďarska
1986 Zápas o Strednú Európu 1933-1938

Vedecko-populárne diela:

1998 Viedenská arbitráž
1997 The Slovaks in Hungarian Politics in the Years 1918-1939
October 1995 Trianon – Illusions and Reality

Spracoval 3 zväzky edície dokumentov (o Viedenskej arbitráži a jej dôsledkoch), vydal vedecko-populárne publikácie a je činný publicisticky.

Časopisecké publikácie: vedecké historické časopisy v SR a v zahraničí

Vedecká výchova: 5
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost