sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 04:14 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Ladislav Mňačko ( 75 r.)

spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, novinár-publicista, dramatik

Kategória: spisovatelia, novinári

* 29.01.1919 Valašské Klobouky

† 24.02.1994 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 27 r.

jubileum od narodenia 102 r.

Životopis

Detstvo a mladosť prežil Ladislav Mňačko vo Vrútkach a v Martine. V roku 1939 sa vyučil za predavača v lekárni. Počas vojny bol uväznený v koncentračnom tábore.
Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti povojnovej žurnalistiky a literatúry. Jeho silnou stránkou bola horúca aktuálnosť zvolenej témy, najmä z hľadiska jej sociálnych a morálnych aspektov. Prinášal neprikrášlené životné fakty, nepodplatný pohľad na utajované súvislosti. Otvoril etapu úporného pokusu o pravdu. Životný postoj a bažiaca povaha reportéra po nových poznatkoch mu umožňovali prenikať pod povrch javov a obnažovať skryté väzby negatívnych javov v spoločnosti. Písal najmä cestopisné a politické reportáže a črty z domova a zo zahraničia, tiež eseje. V roku 1939 sa neúspešne pokúsil o útek do Sovietskeho zväzu. O rok neskôr ho za prekročenie nemecko-holandských hraníc väznili v koncentračnom tábore. V roku 1944 sa mu podarilo utiecť a vrátil sa domov. Stal sa partizánom na Valašsku. V roku 1967 bol za svoj nekompromisný politický postoj (proti podporovaniu arabskej politiky voči Izraelu) zbavený československého štátneho občianstva a musel ostať v zahraničí. Vrátil sa v roku 1968, ale na protest proti okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy opäť odišiel do emigrácie. Žil v Izraeli, Taliansku a Eisenstadte v Rakúsku. Na Slovensko sa vrátil po novembri roku 1989 už ako rakúsky občan. Žil striedavo v Prahe a Stupave, kde začal písať svoje pamäti. Tie však nedopísal. Viaceré jeho knihy vyšli v zahraničí.

Pôsobenie:

1945 - 1948 redaktor, Rudé právo
1948 - 1953 novinár, Pravda
1954 publicista z povolania, spravodajca vo viacerých krajinách Európy a Ázie
február - jún 1956 šéfredaktor Kultúrneho života

Tvorba

Literárne diela:

1950 Piesne ingotov
1952 Mosty na východ
1954 Bubny a činely
1957 Marxova ulica
1959 Smrť sa volá Engelchen (najvýznamnejšie dielo, preložené do 15 jazykov)
1962 Kde končia prašné cesty
1963 Oneskorené reportáže
1965 Dlhá biela prerušovaná čiara
1967 Ako chutí moc
1968 Agresori
1970 Siedma noc
1972 Súdruh Münchhausen

Reportáže:

1954 Dobrodružstvo vo Vietname
1958 Ďaleko je do Whampoa
1961 Ja, Adolf Eichman
1965 Rozprával ten kapitán
1966 Nočný rozhovor

Prozaické diela:

Jeden prežije
Slávnostný prejav
Gigant a i.
zdroj: Ladislav Mňačko: Ako chutí moc, Slovenský spisovateľ, 1990; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava 1979; www.mesto.sk; www.slovakradio.sk/devin; spracovala Viola Tóthová Foto: www.zssd-mt.edu.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost