sk  |  en
Utorok | 25.06.2019, 12:04 | meniny: Olívia, Tadeáš; zajtra: Adriána

doplňte alebo opravte informácie

Doc. PhDr. Ladislav Mokrý CSc. ( 68 r.)

významný slovenský muzikológ, hudobný pedagóg, organizátor hudobného života na Slovensku, spoluzakladateľ Bratislavských hudobných slávností

Kategória: spoločenské vedy, hudba

* 02.06.1932 Slovensko, Topoľčany

† 19.09.2000 Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 18 r.

jubileum od narodenia 87 r.

 

všeobecné informácie

Životopis

Ladislav Mokrý sa venoval hudobnej paleografii, histórii, sociológii a hudobnému manažmentu. Zastával viacero postov v Zväze slovenských skladateľov a Spolku slovenských skladateľov. "Ladislav Mokrý patril k najvšestrannejším a najintegrálnejším postavám slovenského hudobného života v poslednom období. Charakteristickým východiskom bola preňho bázeň a úcta k vedomostiam, ktoré si s encyklopedickou brilantnosťou osvojoval, čím spochybnil názorový skepticizmus o konečnosti poznania a zaradil sa - bez akéhokoľvek patetizmu - medzi najvýznamnejších osvietencov našej doby. Svojím osobným príkladom, ako aj nezištným prístupom k ľuďom a ich potrebám, sa pre mnohých stal žiarivým vzorom človeka, ku ktorému stojí za to priblížiť sa. "

 

vzdelanie a pôsobenie

1950 - 1955
Filozofická fakulta UK v Bratislave (kombinácia hudobná veda - história)
1968-1971
bol Ladislav Mokrý člen výkonného výboru Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO,
1971-1975
jej generálnym tajomníkom
1976-1982
jej viceprezidentom
1991
sa stal jej prezidentom.
19558-1959
asistent na FF UK v Bratislave (hudobná veda) – znova tam prednášal v 90. rokoch
1959-1961
redaktor vo vydavateľstve Tatran a v Štátnom hudobnom vydavateľstve
1961-1968
pracoval v Ústave hudobnej vedy SAV v Bratislave
1968-1990
riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave
1990-1992
riaditeľ Slovkoncertu
1985-1993
predseda Slovenskej hudobnej rady
1985-1993
predseda festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností (predtým jeho podpredseda)
1997-1999
riaditeľ sekcie v Národnom hudobnom centre v Bratislave

 

tvorba

1971 Slovenská hudba, In: M. Očadlík, R. Smetana: Československá
vlastivěda IX (Umění), Horizont, ČSAV
1966 Počiatky hudobného baroka na Slovensku, Hudobnovedné štúdie VII
1966 Anfange der slawischen Musik, Vydavateľstvo SAV
1964 O současném stavu nových skladebních směrů (s V. Leblom), In: Nové cesty hudby I.
1964 Sociálna základňa slovenskej hudobnej kultúry, Slovenská hudba 8
1957 Dejiny Slovenskej hudby (s L. Burlasom a Z. Nováčkom), Vydavateľstvo SAV
1957 Pestrý zborník, levočská tabulatúrna kniha z konca 17. storočia, Hudobnovedné štúdie II.

Kultúrno-historický kalendár 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Narodne osvetove centrum (spoluzostavovateľ kalendária výročí, autor medailónov)

posledná aktualizácia 06.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost