sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 18:57 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Ladislav Šándor CSc. ( 80 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 21.05.1941 Spišská Nová Ves

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1967 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice

Študijné pobyty:

1987 - 1988, 1995 - 1997, 1999, 2000, 2002 - 2003 Švajčiarsko
1969 - 1976 Sovietsky zväz

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Výbor pre spluprácu SR s CERN, podpredseda

Kolégium SAV pre matematiku, fyziku a informatiku

Ústav experimentálnej fyziky SAV, 1977 - 1991 vedúci oddelenia, 1991 - 2003 zástupca riaditeľa

Európske laboratórium pre časticovú fyziku CERN

Spojený ústav jadrových výskumov Dubna

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Najdôležitejšie výsledky:

* Produkcia neutrálnych častíc v hadrónových interakciách.
* Prokukcia hyperónov v ultrarelativistických jadrových zrážkach.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská fyzikálna spločnosť

Ocenenia:

2002 Cena SAV
1986 Strieborná plaketa ČSAV

e-mail: sandor@saske.sk

Tvorba

Monografie:

1997 Physics in experiments (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 190

Vedecká výchova: 3

Medzinárodné projekty: 3
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost