sk  |  en
Utorok | 26.03.2019, 15:00 | meniny: Emanuel; zajtra: Alena

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ladislav Slovák ( 79 r.)

dirigent, pedagóg

Kategória: hudba

* 10.09.1919 Slovensko, Veľké Leváre

† 22.07.1999 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 19 r.

jubileum od narodenia 99 r.

 

všeobecné informácie

Už v začiatkoch umeleckej činnosti v rozhlase založil Miešaný zbor (neskôr Slovenský filharmonický zbor), ktorý sa pod jeho vedením vypracoval na popredné vokálne teleso. Ako šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu, neskôr Slovenskej filharmónie organizačne tieto telesá dobudoval, podieľal sa na ich umeleckom profilovaní a priviedol ich na vysokú umeleckú úroveň. Programovo sa orientoval na vokálno-symfonické diela, ruskú a sovietsku, ako aj súčasnú slovenskú tvorbu. Uznanie si získal najmä ako dirigent hudby 20. storočia (D. Šostakovič, S. Prokofiev, zo slovenskej tvorby A. Moyzes, D, Kardoš, E. Suchoň a i.). Okrem toho, že sa zaslúžil o premiéry diel slovenských skladateľov na pódiách našich reprezentačných orchestrov dirigoval aj niekoľko európskych premiér diel D. Šostakoviča. Vynikol ako dirigent oratórnej a kantátovej tvorby. Spolupracoval aj so Štátnou filharmóniou Košice. Popri pravidelnom hosťovaní s poprednými československými orchestrami často účinkoval v zahraničí. Dirigoval koncerty v mnohých štátoch Európy, USA, Kanade, opakovane v Japonsku, Austrálii (dlhodobé angažmán 1965, 1968, 1973), Indii a pod. Realizoval množstvo nahrávok najmä slovenskej hudby na gramofónové platne a v rozhlase. Ako pedagóg VŠMU pre odbor orchestrálneho dirigovania odchoval veľa mladých slovenských dirigentov. Medzi jeho absolventov patria Marián Vach, Richard Zimmer, Róbert Geri, Róbert Stankovský, Svetozár Štúr a v zahraničí pôsobiaci J. Baán a i.

Prvenstvá

  • Založil prvý slovenský profesionálny spevácky zbor.
  • Bol prvým slovenským žiakom Václava Talicha a prvým Slovákom, ktorý sa stal asistentom Jevgenija Mravinského v Leningradskej filharmónii.
  • Stal sa prvým slovenským dirigentom, ktorý spolupracoval s Českou filharmóniou a absolvoval s ňou dva veľké zájazdy do USA a Austrálie.
  • Bol prvým slovenským šéfdirigentom významného českého orchestra FOK.

Pocta
Na rodnom dome vo Veľkých Levároch sa nachádza pamätná tabuľa z dielne akademického sochára Rastislava Triznu, ktorá pripomína výraznú osobnosť nielen Záhoria, ale slovenského a európskeho kultúrneho života.

 

vzdelanie a pôsobenie

- 1942
absolvoval štúdium hry na organe na bratislavskom konzervatóriu u A. Ledvinu
- 1946
štúdium dirigovania u K. Schimpla
- 1953
na VŠMU u V. Talicha
1954 - 1955
študijný pobyt u J. Mravinského v Leningradskej filharmónii
- 1979
profesúra
1946-1954
hudobný režisér a dirigent Miešaného zboru
1956-1961
šéfdirigent Symfonického orchestra Čs. rozhlasu
1961-1968
umelecký riaditeľ a šéfdirigent Slovenskej filharmónie; niekoľko rokov bol členom speváckeho zboru kostola trinitárov
1972-1976
šéfdirigent Symfonického orchestra hl. mesta Prahy FOK
od 1973
pedagóg na VŠMU, Katedra skladby a dirigovania

 

tvorba

Dirigentské majstrovstvo na gramoplatniach (výber)
Symfónia č. 5 d mol, op. 47 / Dmitrij Šostakovič, dirigent Ladislav Slovák, hrá Slovenská filharmónia - Czechoslovakia: Opus, 1977.
Symfónia O zemi a človeku pre zbor a orchester na slová Vojtecha Mihálika, Miroslava Válka a Vladimíra / Andrej Očenáš, dirigent Ladislav Slovák, hrá Slovenská filharmónia, spieva Slovenský filharmonický zbor - Czechoslovakia: Opus, 1972.
Symfónia č. 5 c mol, op. 67 / Ludwig van Beethoven, dirigent Ladislav Slovák, hrá Slovenská filharmónia - Czechoslovakia: Opus, 1980.

Monografia
Kovářová, Anna: Ladislav Slovák národný umelec. Vydavateľstvo: Tomáš Písecký – ARM 333, 2002.
Monografia predstavuje národného umelca Ladislava Slováka, ktorého osobnosť tvorí neodmysliteľnú súčasť slovenskej hudobnej kultúry po 2. sv. vojne. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol a obsahuje tiež diskografiu Ladislava Slováka (zostavil ju Dr. Vladimír Čížik), ktorý dvadsať rokov zastával aj funkciu richtára Spolku Záhorákov. Herečka Kamila Magálová v závere knihy okrem iného napísala: ,,Môj otec mal dve obrovské životné lásky. Bola to hudba a jeho milovaný rodný dom vo Veľkých Levároch. Tu nachádzal pokoj, pohodu, inšpiráciu a dobíjal si energiu. Tú získaval najmä od svojich nerozlučných priateľov, ktorí s ním od detských liet prežívali všetky strasti i radosti. Pre týchto svojich rodákov bol ochotný obetovať všetko. Boli to jeho spovedníci, radcovia, pedagógovia, slovom jedna krvná skupina. Boli tu pre neho vždy, keď ich potreboval."
Autorka dostala za knihu roku 2003 Cenu Jozefa Kresánka.

 

Ocenenia:

1967
Laureát štátnej ceny K. Gottwalda
1961
vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu
1964
zaslúžilý umelec
zaslúžilý umelec
zdroj: Encyklopédia Slovenska, V. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1981; Hudobný fond; www.htf.vsmu.sk; www.zahorak.sk; spracovala Viola Tóthová
posledná aktualizácia 11.01.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost