sk  |  en
Štvrtok | 17.01.2019, 11:08 | meniny: Nataša; zajtra: Bohdana

doplňte alebo opravte informácie

PhDr Ladislav Veliačik DrSc. ( 75 r.)

archeológ, Archeologický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 13.06.1943 Medzilaborce

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 75 r.

Vzdelanie

1965 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1979 Nemecko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Archeologický ústav SAV, 1991-2004 štatutárny zástupca riaditeľa

Najdôležitejšie výsledky:

Špecializácia na dobu bronzovú, kultúry popolnicových polí, vývoj pravekého osídlenia, hradiská.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Vedecké kolégium SAV pre kultúrno-historické vedy, Archeologická rada pri MK SR
Slovenská archeologická spoločnosť SAV

e-mail: nrauveli@savba.sk

Tvorba

Monografie:

1999 Die Bronzezeit im slowakischen Raum
1994 Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku
1986 Krásna Ves - Gräberfeld der Lausitzer Kultur
1983 Die Lausitzer Kultur in der Slowakei

Časopisecké publikácie: 98

Medzinárodné projekty: 4
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost