sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 09:13 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Ľubica Trubíniová ( 64 r.)

koordinátorka Mimovládneho výboru Naše Tatry, 1993 - 2003 Greenpeace, projektová manažérka v environmentálnych mimovládnych organizáciách

Kategória: tretí sektor

* 30.10.1958 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie škorpión

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 64 r.

Vzdelanie

1986 - 1990 - interná vedecká ašpirantúra na Katedre geotechniky Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave, špecializácia Mechanika zemín a zakladanie stavieb - ukončené ašpirantské minimum, rozpracovaná dizertačná práca
1983 - 1986 - geologička/geotechnička na IGHP Bratislava (Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum), špecializácia geotechnika - poľné skúšky
1978 - 1983 - Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor Konštrukcie a dopravné stavby, špecializácia Geotechnika - absolvovala s vyznamenaním a cenou dekana fakulty
1974 - 1978 - Gymnázium Laca Novomeského, Tomášikova ul. (Bratislava)
1965 - 1974 - ZDŠ Riazanská (Bratislava)

Životopis

1990 - členka Akademického senátu Stavebnej fakulty SVŠT, kooptovaná poslankyňa mestského zastupiteľstva Bratislavy za Stranu zelených

1990 - 1993 - spoluzakladateľka, vedúca sekretariátu a neskôr tajomníčka Slovenskej republikovej organizácie Strany zelených (SZ bola federálnou - československou stranou); členka a aktivistka Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) v Bratislave - základnej organizácie č. 26 Podunajsko, neskôr Slovenskej riečnej siete, aktívna najmä v kampani proti dostavbe vodného diela Gabčíkovo i v kauze Tatragate

1993 - 2003 - vedúca kampane Za bezjadrové Slovensko, zakladateľka a riaditeľka slovenskej odbočky Greenpeace Československo, neskôr Greenpeace CEE, v priamej koordinácii s medzinárodnou protijadrovou kampaňou Greenpeace International; členka Rady Energie 2000, združenia mimovládnych organizácií (MVO) presadzujúcich alternatívnu energetiku; zároveň jedna z hlavných aktivistov voľnej platformy environmentálnych MVO Ekofórum a členka Grémia tretieho sektora (približne dva roky zastupovala Ekofórum v Rade vlády pre MVO); členka Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR

2003 - 2006 - projektová manažérka Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia - BROZ, najmä v projekte podporovanom Európskou komisiou Ochrana a manažment dunajských lužných lesov (program LIFE-Nature), ale aj v ďalších oblastiach; podstatne prispela k úspešnému odporu verejnosti proti holorubom v Bratislavskom lesoparku, ktorý vyústil do zmeny vedenia organizácie Mestské lesy v Bratislave a do zmeny lesného hospodárenia (prebierky namiesto holorubov, nižšia intenzita ťažby, zónovanie lesohospodárskych činností a pod.); ďalej sa angažuje najmä v kauzách územného plánovania a masívnej výstavby v Bratislave idúcej na úkor mestskej zelene a kvality mestského prostredia - nábrežie PKO, Podhradie, Predstaničné námestie, mrakodrap na Šancovej ul., Celomestské centrum v Petržalke (pravý breh Dunaja medzi Starým a Prístavným mostom), nový územný plán a i.

2004 - 2006 - jedna z piatich koordinátorov Mimovládneho výboru Naše Tatry - spontánnej iniciatívy ochranárov, odborníkov a osobností kultúrneho života na obnovu Tatranského národného parku po veternej smršti 19. novembra 2004

Stála členka autorského kolektívu Súhrnnej správy o stave spoločnosti - Slovensko, ktorú od roku 1995 každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky - IVO, spoluautorka kapitoly Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Príležitostne publikuje v médiách a v zborníkoch s environmentálnou a energetickou problematikou.

Za svoju environmentálno-občiansku činnosť získala Cenu Josefa Vavrouška udeľovanú Nadáciou Charty 77 (1997), 3. cenu a 1. cenu The Sasakawa Environmental Award udeľovanú The Sasakawa Peace Foundation (1999, resp. 2000).
zdroj: www.trubiniova.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost