sk  |  en
Sobota | 31.10.2020, 05:25 | meniny: Aurélia; zajtra: Denis, Denisa
  • | Deň reformácie

    Svetový deň reformácie je spomienka na deň kedy agustiánsky mních Martin Luter pribil na dvere kostola vo Witteburgu svojich '95 téz' tiež známych ako 'Výpovede proti odpustkom'. Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi.

  • | Svetový deň sporenia

    Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku.

  • | Svetový týždeň detí

    1. november - 7. november. Medzinárodná spoločnosť priateľstva a dobrej vôle - ISFGW.

doplňte alebo opravte informácie

Genpor. Ing. Ľubomír Bulík CSc. ( 63 r.)

náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Kategória: armáda

* 22.09.1957 Turzovka

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 63 r.

Vzdelanie

Po absolvovaní dvojročnej dôstojníckej školy vo Vyškove na Morave bol v roku 1977 prijatý do služobného pomeru v hodnosti podporučíka. V roku 1981 ukončil vysokú vojenskú školu s titulom inžinier.

Životopis

Do roku 1984 vykonával základné veliteľské a štábne funkcie. Od roku 1985 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a súbežne plnil i úlohy vo funkcii vedúceho staršieho dôstojníka špecialistu. V roku 1993 ukončil externú vedeckú ašpirantúru v odbore operačné umenie a všeobecná taktika. Počas rokov 1993 - 2004 pracoval, s krátkymi prestávkami venovanými štúdiu v zahraničí, na Ministerstve obrany SR vo funkciách riaditeľa odboru, náčelníka štábu a generálneho riaditeľa sekcie.

V roku 1995 absolvoval štúdium na Veliteľskej akadémii generálneho štábu v Hamburgu. V marci až auguste 1998 pôsobil na Inštitúte mierového výskumu a bezpečnostných štúdií na univerzite v Hamburgu. V roku 2000 absolvoval kurz anglického jazyka vo Vojenskom jazykovom inštitúte Lackland AFB v Texase v USA.

8. mája 2005 bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný do hodnosti generálporučík. Doma i v zahraničí publikoval mnoho článkov z oblasti bezpečnostnej a obrannej problematiky a obranného plánovania.

Ľubomír Bulík je ženatý, má dvoch synov, aktívne ovláda nemčinu, angličtinu a ruštinu.

zdroj: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost