sk  |  en
Utorok | 04.10.2022, 18:37 | meniny: František; zajtra: Viera
  • | Svetový deň ochrany zvierat

    Svetový deň ochrany zvierat bol ustanovený na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Cieľom je zdôraznenie práva zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie. Deň je oslavou života zvierat, ich nezastupiteľnej úlohy v našom živote, oslavou vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat.

  • | Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov

    Sv. František z Assisi, vlastným menom Giovanni Francesco di Bernardone, sa narodil v roku 1181 a zomrel 3.10.1226. Pri krste dostal meno Ján Krstiteľ. Bol katolíckym diakonom, kazateľom, zakladateľom rádu minoritov. Je považovaný za patróna ochrancov prírody, zvierat, vtákov, životného prostredia a Talianska.

doplňte alebo opravte informácie

Genpor. Ing. Ľubomír Bulík CSc. ( 65 r.)

náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Kategória: armáda

* 22.09.1957 Turzovka

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

Po absolvovaní dvojročnej dôstojníckej školy vo Vyškove na Morave bol v roku 1977 prijatý do služobného pomeru v hodnosti podporučíka. V roku 1981 ukončil vysokú vojenskú školu s titulom inžinier.

Životopis

Do roku 1984 vykonával základné veliteľské a štábne funkcie. Od roku 1985 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a súbežne plnil i úlohy vo funkcii vedúceho staršieho dôstojníka špecialistu. V roku 1993 ukončil externú vedeckú ašpirantúru v odbore operačné umenie a všeobecná taktika. Počas rokov 1993 - 2004 pracoval, s krátkymi prestávkami venovanými štúdiu v zahraničí, na Ministerstve obrany SR vo funkciách riaditeľa odboru, náčelníka štábu a generálneho riaditeľa sekcie.

V roku 1995 absolvoval štúdium na Veliteľskej akadémii generálneho štábu v Hamburgu. V marci až auguste 1998 pôsobil na Inštitúte mierového výskumu a bezpečnostných štúdií na univerzite v Hamburgu. V roku 2000 absolvoval kurz anglického jazyka vo Vojenskom jazykovom inštitúte Lackland AFB v Texase v USA.

8. mája 2005 bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný do hodnosti generálporučík. Doma i v zahraničí publikoval mnoho článkov z oblasti bezpečnostnej a obrannej problematiky a obranného plánovania.

Ľubomír Bulík je ženatý, má dvoch synov, aktívne ovláda nemčinu, angličtinu a ruštinu.

zdroj: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost