sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 12:00 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Ľubomír Jankovič CSc. ( 62 r.)

historik knižnej kultúry, heraldik, hudobník, skladateľ

Kategória: spoločenské vedy, hudba

* 20.06.1960 Slovensko, Martin

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 62 r.

 

všeobecné informácie

Ľubomír Jankovič je absolventom odboru Archívnictvo a PVH na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vedeckým pracovníkom Slovenskej národnej knižnice v Martine, kde sa venoval problematike dejín knižnej kultúry, najmä výtvarným aspektom historických tlačí a problematike historického exlibrisu.

 

vzdelanie a pôsobenie

- 1988
PhDr.
- 1994
CSc.
1995
bol zakladajúcim členom Slovenského výboru pre program Pamäť sveta UNESCO v rámci Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí SR
2000-2004
pôsobil ako jej predseda. Je tiež členom výboru Slovenskej genealogickej a heraldickej spoločnosti a súčasne Spoločnosti slovenských knihovníkov.
Martinský rodák inicioval realizáciu digitálnej edície stredovekých kódexov Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta, v rámci ktorej bol v roku 2001 ako pilotný projekt formou CD-ROM vydaný Bratislavský antifonár II (Hanov kódex).

 

tvorba

Monografie:
Klenoty knižnej kultúry a archívneho dokumentárneho dedičstva v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine. Martin, Kozák-Press 2010 (s K. Komorovou)
Exlibris a supralibros na Slovensku v 16. až 19. storočí. Martin, MS 2004
Inkunábuly - umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice. Martin, SNK 2014

- početné štúdie a odborné články z oblasti dejín knižnej kultúry a heraldiky uverejnené doma i v zahraničí

Diskografia:
Someone In The Middle (2009)
My Private Heaven (2000)
Regards From The Beatleland (1999)
WELCOME TO MY WORLD (2011)

CD album slovenských piesní pod názvom:
Vítanie nového dňa (2012)

Hudba k singlom:
Idem ďalej (Maroš Bango)
Kúpim si poznámkový notes (Peter Lipa)
Nádej (Renáta Čonková)

Ľubomír Jankovič je autorom výstav historického exlibrisu a supralibrosu na Slovensku (Bratislava, Košice, Trenčín, Hlohovec)
Ako autor sa podieľal a účinkoval početných v hudobných a hudobno-publicistických rozhlasových i televíznych reláciách (napr. Slovenský rozhlas, Televízia Markíza...)

posledná aktualizácia 13.01.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost