sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:46 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Ľubomír Lichner CSc. ( 73 r.)

hydrológ, Ústav hydrológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 27.03.1949 Handlová

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

1973 - Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava

Študijné pobyty:

2004 Španielsko
1998 Holandsko
1988 Nemecko
1973 Poľsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1992 Ústav hydrológie SAV Bratislava 1999-2002 predseda Vedeckej rady 2001-2002 člen Rady vedcov SAV od jún 2004 vedecký tajomník
1985 - 1992 Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum Žilina
1984 - 1985 Československý metrologický ústav Bratislava
1973 - 1984 Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

2002 Rádioindikátorová metóda merania podielu kadmia absorbovaného na pôdne častice pohyblivé v pôdnych makropóroch
1997 Rádioindikátorová motóda merania obtokového podielu v pôde
1990 Rádioindikátorová metóda merania pohybu vody v pôde

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Association of Hydrological Sciences
Asociácia hydrológov Slovenska

Ocenenia:

1989 Prémia Slovenského literárneho fondu

e-mail: lichner@uh.savba.sk

Tvorba

Monografie:

2001 Indikátorové metódy v hydropedológii a hydrológii povodí (spoluautor)
1996 Metrológia vlhkosti tuhých látok (spoluautor)
1994 Prenos rozpustených látok v pôde (spoluautor)

Časopisecké publikácie a patenty: 40 / 1

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 4
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost