sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 16:56 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Ľubomír Lipták DrSc. ( 73 r.)

historik

Kategória: spoločenské vedy

* 26.04.1930 Melčice (okr. Trenčín)

† 20.10.2003

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 18 r.

jubileum od narodenia 91 r.

Vzdelanie

1948 gymnázium, Trenčín
1952 Novinárska fakulta Vysokej školy politickej a sociálnej, Praha (novinárstvo a ekonómia)
1957 obhájenie titulu CSc.
1964 obhájenie titulu DrSc.

Životopis

Ľubomír Lipták sa narodil v rodine úradníka a učiteľky v roku 1930. Zmaturoval na trenčianskom gymnáziu, vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole politických a sociálnych vied v Prahe, kde si vybral novinárstvo a ekonómiu.
V roku 1952 nastúpil do Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V rokoch 1957 – 1971 tu pracoval ako vedecký pracovník. Venoval sa moderným dejinám Slovenska s veľmi širokým tematickým záberom. Vo svojich vedeckých i historicko-teoretických prácach úspešne prekonával ideologické bariéry marxistickej historiografie. Vyformoval sa na historika európskeho formátu. V rokoch normalizácie mal najprv úplný, neskôr čiastočný zákaz publikovania. V rokoch 1971 – 1990 pracoval v Historickom múzeu Slovenského národného múzea, potom sa znovu vrátil do Historického ústavu SAV, kde bol spolurealizátorom viacerých grantových úloh, medzinárodných výskumných projektov a hlavným redaktorom Historického časopisu. Do dôchodku odišiel v roku 1997. Zomrel 20. októbra 2003.
Výsledky svojej vedeckej práce zosumarizoval PhDr. Lipták do mnohých monografií, syntéz, kolektívnych monografií, vedeckých štúdií, populárnovedeckých článkov, či esejí. Počas svojej aktívnej činnosti prednášal na mnohých domácich a medzinárodných konferenciách, absolvoval viacero vystúpení v rozhlase a televízii. Ako pedagóg pôsobil externe na viacerých vysokých školách a univerzitách.

Priebeh zamestnaní:

1952 Historický ústav Slovenskej akadémie vied a umení (od 1953 SAV)
1953 - 1956 interná ašpirantúra v HÚ SAV
1957 - 1971 vedecký pracovník HÚ SAV
1971 po straníckych previerkach bol prinútený odísť z HÚ SAV; zákaz a neskôr čiastočný zákaz publikačnej činnosti
1971 - 1990 pracovník Historického ústavu Slovenského národného múzea (Hrad)
1971 - 1983 odborný pracovník dokumentácie (ikonografia)
1984 - 1990 vedecký pracovník (múzejníctvo)
1990 návrat do Historického ústavu SAV
1990 - 1997 vedecký pracovník HÚ SAV
1997 odchod do dôchodku

Ocenenia:

2000 Cena Dominika Tatarku (za knihu Storočie dlhšie ako sto rokov)

Tvorba

Výberová bibliografia

Monografie, syntézy a kolektívne práce:

1956

Dejiny Slovenska. (Tézy.) Príloha Historického časopisu, ročník 3, 1955. Aut. kol.: Vlček, E. - Novotný, Bohuslav - Točík, Anton - Ratkoš, Peter. - Gácsová, Alžbeta - Horváth, Pavol - Tibenský, Ján - Dubnický, Ján - Mésároš, Július - Goláň, Karol - Holotík, Ľudovít - Holotíková, Zdenka - Kropilák, Miroslav - Lipták, Ľubomír - Graca, Bohumil - Gosiorovský, Miloš - Tomčík, Miloš - Rampák, Z. - Váross, Marián - Burlas, Ladislav - Bokes, František. Bratislava, Vyd. Slovenskej akadémie vied 1956. 299 s.
Přehled československých dějin. Díl. 3. 1918-1945. These. Aut. kol.: Gajan, Koloman - Olivová, Věra - Gajanová, Alena - Lipták, Ľubomír - Král, Václav - Doležal, Jiří - Graca, Bohumil - Buriánek, František - Tomčík, Miloš - Jiránek, Jaroslav - Burlas, Ladislav - Kotalík, Jiří - Formánek, Václav - Váross, Marián. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1956. 124 s.

1960
Přehled československých dějin. Díl. 3. 1918-1945. Maketa. Aut. kol.: Bartošek, Karel - Buriánek, František - Burlas, Ladislav - Černý, František - Dobrý, Anatol - Doležal, Jiří - Formánek, Václav - Gajan, Koloman - Gajanová, Alena - Gosiorovský, Miloš - Holotík, Ľudovít - Jiránek, Jaroslav - Kotalík, Jiří - Král, Václav - Kropilák, Miroslav - Kučera, Jaromír - Lehár, Bohumil - Lipták, Ľubomier - Obst, Milan - Olivová, Věra - Strhan, Milan - Tomčík, Miloš - Váross, Marian. Praha, Nakl. Československé akademie věd 1960. 670 s.

1962
Franz Karmasin opäť na scéne. Bratislava 1962. 77 s.
Ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom (1939-1945). Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1960. 174 s.

1965
Odboj a revoluce 1938-1945. Nástin československého odboje. Aut. kol.: Bareš, Gustáv - Bartošek, Karel - Benčík, Antonín - Doležal, Jiří - Janeček, O. - Klimešová, L. - Krajňák, Oto - Křen, J. - Kural, Václav - Lipták, Ľ. - Novotný, Jan - Pekárek, B. - Štvrtecká, A. Praha, Naše vojsko 1965. 434 s.

1968
Slovensko v 20. storočí. Bratislava, Vydavateľstvo politickej literatúry 1968. 365 s.

1971
Slovensko. Zv. 1. Dejiny. Aut. kol.: Tibenský, Ján - Bárta, Juraj - Točík, Anton - Paulík, Jozef - Beňadik, Blažej - Kolník, Títus - Dekan, Ján - Chropovský, Bohuš - Marsina, Richard - Mésároš, Július - Michalec Ján [pseudonym Ľ. Liptáka] - Kropilák, Miroslav. Bratislava, Vyd. Obzor 1971. 851 s.

1978
Slovensko. Zv. 1. Dejiny. Aut. kol.: Tibenský, Ján - Bárta, Juraj - Točík, Anton - Paulík, Jozef - Beňadik, Blažej - Kolník, Títus - Dekan, Ján - Chropovský, Bohuš - Marsina, Richard - Mésároš, Július - Michalec Ján [pseudonym Ľ. Liptáka] - Kropilák, Miroslav - Vartíková, Marta - Holotíková, Zdenka - Plevza Viliam.2. oprav. a preprac. vyd. Bratislava, Vyd. Obzor 1978. 1010 s.
1987
Tradície obchodu na Slovensku. Katalóg expozície Múzea obchodu. Bratislava, ERPO 1987. Nestránkované.

1992
Die Geschichte der Slowakei und der Slowaken. Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí SR 1992. Nestránkované.
L' Histoire de la Slovaquie et des Slovaques. Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí SR 1992. Nestránkované.
A History of Slovakia and the Slovaks. Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí SR 1992. Nestránkované.
Slovenské dejiny. Aut.: Marsina, Richard - Čičaj, Viliam - Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír. Martin, MS [1992]. 334 s.

1996
Petite histoire de la Slovaquie. Paris, Institut d'Etudes Slaves 1996. 127 s.

1998
Slovensko v 20. storočí. 2. vyd. Bratislava, Kalligram 1998. 371 s.

1999
Storočie dlhšie ako sto rokov. O dejinách a historiografii. Výber zost.: Kamenec, Ivan. Bratislava, Kalligram 1999. 353 s.

2000
Dejiny Slovenska. Aut.: Čaplovič, Dušan - Čičaj, Viliam - Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír - Lukačka, Ján. Bratislava, Academic Electronic Press 2000. 309 s.
Slovensko v dvadsiatom storočí. Predhovor: Kamenec, Ivan. 3. vyd. Bratislava, Kalligram 2000. 376 s.

2002
Changes of Changes. Society ad Politics in Slovakia in the 20th Century. Ed.: Mannová, Elena. Bratislava, Academic Electronic Press 2002. 167 s.

Učebnice:

1990
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Kapitoly z dejín pre stredné školy. Bratislava, SPN 1990. 80 s. (2. preprac. vyd. 1992, 3. vyd. 1994)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu pre 7. ročník základnej školy. 2. časť. Bratislava, SPN 1990. 48 s.
Lipták, Ľubomír - Kováč, Dušan: Učebné texty z dejepisu (1939-1945). Bratislava, SPN 1990. 40 s. (2. uprav. vyd. 1993.)
Lipták, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu 1945-1989. Bratislava, SPN 1990. 64 s. (2. uprav. vyd. 1992, 3. uprav. vyd. 1993)

1993
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír: Učebné texty z dejepisu (1914-1939). 2. uprav. vyd. Bratislava, SPN 1993. 39 s.

Vedecké štúdie a odborné články v časopisoch, zborníkoch a publikáciách:

1953
Účasť slovenskej buržoázie na Mníchove. In: Pod zástavou socializmu 2, 1953, s. 956-966.

1954
Spolupráca ľudáckej buržoázie s českou reakciou. Pokus o pravicový prevrat (1935-1938). In: Historický časopis 2, 1954, č. 2, s. 191-214.

1955
Podrobenie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom v čase fašistického panstva. In: Historický časopis 3, 1955, č. 1, s. 3-25.

1958
Československá historiografia o Mníchove. In: Historický časopis 6, 1958, č. 3, s. 433-446.

1959
Slovenská ľudácka buržoázia a Mníchov. In: Kdo zavinil Mnichov? Sborník z mezinárodního vědeckého zasedání k 20. výročí Mnichova. Praha 1959, s. 105-111.
Letecká provokácia v Košiciach 26.6.1941. In: Dějiny a současnost 1959, č. 9, s. 48.

1960
Problémy spracovania dejín Slovenska v rokoch 1918-1938. In: Historický časopis 8, 1960, č. 1, s. 130-146.

1961
Príprava konferencie na najvyššej úrovni a príčiny jej zmarenia. In: Historický časopis 9, 1961, č. 1, s. 68-93.
Problémy spracovania dejín Slovenska v rokoch 1918-1938. In: Úlohy slovenskej historickej vedy v období socialistickej výstavby. Bratislava , Vyd. SAV 1961, s. 130-149.
Vývin slovenskej buržoázie za predmníchovskej ČSR. In: Historický časopis 9, 1961, č. 2, s. 256-271.

1962
Fašizácia nemeckej menšiny na Slovensku. In: Nemecká otázka a Československo. Bratislava Vydavateľstvo SAV, 1962, s. 51-69.

1963
Role of German Minority in Slovakia in the Years of the Second World War. In: Studia historica Slovaca 1, 1963, s. 150-178.

1965
Politický režim na Slovensku v rokoch 1939-1945. In: Slovenské národné povstanie roku 1944. Bratislava 1965, s. 20-49.
Príprava a priebeh Salzburských rokovaní roku 1940 medzi predstaviteľmi Nemecka a Slovenského štátu. In: Historický časopis 12, 1965, č. 3, s. 329-365.

1966
Autonómia Slovenskej krajiny. In: Odboj a revoluce 4, 1966, č. 5, s. 73-101.
Slovenský štát a protifašistické hnutie v rokoch 1939-1943. In: Historický časopis 14, 1966, č. 2, s. 161-218.

1967
Maďarsko v politike Slovenského štátu v rokoch 1939-1943. In: Historický časopis 15, 1967, č. 1, s. 1-35.

1969
Maďarsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. In: Príspevky k dejinám fašizmu v Československu a v Maďarsku. Bratislava 1969, s. 189-283.
Slovakia i strany Centraľnoj Evropy v period 1939-1944. In: Studia historica Slovaca 7, 1969, s. 150-178.
Úloha a postavenie historiografie v našej spoločnosti. In: Historický časopis 17, 1969, č. 1, s. 98-118.

1970
Z kroniky pomníchovských dní. In: Historický časopis 18, 1970, č. 3, s. 379-380.

1971
Faszyzajca mniejszosci niemieckiej v Slowacji. In: Iredenta niemiecka v Evropie srodkowej i poludniowo-wschodniej przed II. vojna swiatova. Katowice-Krakow 1971, s. 101-116.
Na temat doktryny gospodarski wielkiego obszaru. In: Dzieje najnowsze 3, 1971, s. 251-253.

1982
Reklama ako zdroj obrazového materiálu. In: Múzeum 27, 1982, č. 3, s. 17-24.

1984
Veľtrhy v Bratislave v rokoch 1921-1942. In: Zborník Slovenského národného múzea 78 - História 24, 1984, s. 227-253.
Zborníky slovenských múzeí a historiografia. In: Múzeum 28, 1983, č. 2, s. 59-60.

1985
Vlnársky priemysel na Slovensku pred prvou svetovou vojnou. In: Zborník Slovenského národného múzea 79 - História 25, 1985, s. 173-208.

1986
Cenné papiere v zbierkach múzeí. In: Múzeum 31, 1986, č. 3, s. 21-28.

1987
Historiografia a múzeá. In: Historický časopis 35, 1987, č. 1, s. 128-130.
Múzeá a historiografia na Slovensku do roku 1918. In: Zborník Slovenského národného múzea 81 - História 27, 1987, s. 273-290.
Problémy novších a najnovších dejín obchodu na Slovensku. In: K dejinám obchodu na Slovensku. Bratislava, ERPO 1987, s. 107-119.

1988
Chcem reagovať na niektoré myšlienky... Pod spoločným názvom Dejiny a literatúra. In: Slovenské pohľady 104, 1988, č. 2, s. 32-34.
Materiálna kultúra a politický systém v medzivojnovom období. In: Historický časopis 36, 1988, č. 3, s. 443-447.
Zber farebných kovov v rokoch 1. svetovej vojny. In: Múzeum 33, 1988, č. 4, s. 14-15.

1989
Dlhodobé trendy a národnostná otázka. In: Československá štátnosť a literatúra. Zborník referátov z konferencie. Bratislava, Literárnovedný ústav SAV a Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV 1989, s. 261-269.
Klenoty dávnej minulosti Slovenska. In: Vlastivedný časopis 38, 1989, č. 2, s. 59-64.
Múzeá a historiografia v rokoch 1918-1945. In: Zborník Slovenského národného múzea 82 - História 29, 1989, s. 209-225.

1990
Múzeá a historiografia na Slovensku po roku 1945. In: Zborník Slovenského národného múzea 84 - História 30, 1990, s. 245-258.
Poznámky o historiografii novších dejín. In: Historický časopis 38, 1990, č. 5, s. 689-692.
Pravý muž v pravý čas na pravom mieste. In: Slovenské pohľady 106, 1990, č. 7, s. 6-11. [Milan Rastislav Štefánik.]
Slovensko v medzivojnovom dvadsatročí. In: Historická revue 1, 1990, č. 1, s. 22-23.
Zneužité dejiny. Čechova, Soňa - Jablonický, Jozef - Lipták, Ľubomír - Prečan, Vilém - Křenova, Martina - Áč, Michal - Husák, Gustáv. In: Kultúrny život 24, 1990, č. 20, s. 6-8.

1991
Andrej Hlinka (1864-1938). In: Muži deklarácie. Martin, Osveta 1991, s. 58-79.
Dynamika vývoja a česko-slovenské vzťahy. In: Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti. Bratislava - Praha, Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav ČSAV 1991, 88-92.
Slobodní murári na Slovensku v období dualizmu. In: Historický časopis 39, 1991, č. 1, s. 28-48.
Slovensko v prvej a druhej svetovej vojne. In: Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava, Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1991, s. 6-12.
Jubileum Bratislavy. In: Zborník Slovenského národného múzea 85-História 31, 1991, s. 5-8.
Slovenská historiografia obdobia po roku 1945. In: Historický časopis 39, 1991, č. 4-5, s. 456-463.
Vlnársky priemysel na Slovensku v rokoch 1918-1945. In: Zborník Slovenského národného múzea 85-História 31, 1991, s. 63-83.

1992
Bartošek, Karel - Lipták, Ľubomír: Lieux et domaines de la recherche Tchechoslovaquie. La recherceh sur l' histoire di temps present de 1938 a anjourd' hui. In: Bulletin de l' Institut d' Histoire du Temps Présent 47, 1992, s. 17-25.
Česko-slovenské vzťahy v medzivojnovom období 1918. In: Aktuálne otázky histórie. Zborník prednášok. Banská Bystrica, Metodické centrum 1992, s. 66-77.
Generáciomer alebo dejiny a jeden ľudský život. In: Historická revue 3, 1992, č. 1, s. 35-36.
Geopolitické postavenie Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny. In: Vojenskopolitické a geopolitické súvislosti vývoja Slovenska v rokoch 1918-1945. 1. časť. Trenčín, Oddelenie sociálneho riadenia Vojenského veliteľstva Východ 1992, s. 77-91.
Jozef Tiso - problém slovenskej politiky a slovenskej historiografie. In: Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Bratislava, Historický ústav SAV 1992, s. 14-19.
Politické strany a ich miesto v slovenských dejinách. In: Politické strany na Slovensku 1860-1989. Bratislava, Archa 1992, s. 9-31.
Pripravenosť Slovenska na demokraciu. In: Slovensko v politickom systéme Československa. Bratislava, Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1992, s. 7-12.
Pripravenosť Slovenska na demokraciu. In: Slovenské pohľady 108, 1992, č. 4, s. 40-45.
Smaltovnícky priemysel na Slovensku do roku 1918. In: Zborník Slovenského národného múzea 86-História 32, 1992, s. 87-108.
Strana slovenskej národnej jednoty (1941-1944). In: Politické strany na Slovensku 1860-1989. Bratislava, Archa 1992, s. 248-251.
Stručné dejiny krajiny pod Tatrami. In: Slovensko 16, 1992, č. 3, s. 17-23.
Szlovák történetírás 1945 után. In: Világtörténet 1992, ösz-tél, s. 29-36.
La tragédie yugoslave et la politique Slovaque. In: La Nouvelle Alternative (Paris) 1992, 25, s. 30-31.
Un dette encombrante. In: L'Allemagne vue d'ailleurs. Michael Koriman. Paris, Éditions Balland 1992, s. 187-206.

1993
Dejiny Trenčína v rokoch 1849-1918. In: Trenčín. Vlastivedná monografia 1. Bratislava, Alfa 1993, s. 129-192.
Krach československej štátnej idey. In: Ztroskotání spolužití. Praha, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1993, s. 63-71.
Na prahu súčasnosti. In: Trenčín. Vlastivedná monografia 1. Bratislava, Alfa 1993,, s. 365-374.
L`ombre de six années s`étend sur un demi-siecle. In: La Nouvelle Alternative (Paris) 1993, 32, s. 37-39.
Slovensko a Európa. In: Kongres slovenskej vedy '93. Zborník z rokovania 6. sekcie 23.4.1993. Slovenský národ, história, kultúra a vzťahy k iným národom. Bratislava 1993, s. 5-8.
Slovensko 20. storočí. In: Aktuálne otázky histórie. 2. Zborník prednášok. Banská Bystrica, Metodické centrum 1993, s. 104-114.
Stručné dejiny Slovenska a Slovákov. In: Slovensko. Ed.: Lazišťan, Eugen. Martin, Neografia 1993, nestránkované, 10 s.
Appercu de l'Histoire de la Slovaquie et des Slovaques. In: Slovaquie. Ed.: Lazišťan, Eugen. Martin, Neografia 1993, nestránkované, 10 s.
Brief History of Slovakia and of Slovaks. In: Slovakia. Ed.: Lazišťan, Eugen. Martin, Neografia 1993, nestránkované, 10 s.
Die kurzgefasste Geschichte der Slowakei und der Slowaken. In: Slowakei. Ed.: Lazišťan, Eugen. Martin, Neografia 1993, nestránkované, 10 s.
Les trois conversions de la Slovaquie. In: Le débat histoire politique société, 76, septembre-octobre 1993, s. 40-47.
Úvaha o slovenskej otázke z roku 1969. In: Historický časopis 41, 1993, č. 4, s. 452-461.
1994
Charakter druhej svetovej vojny a SNP. In: SNP v pamäti národa. Bratislava, International 1994, s. 101-109.
Der "Krach" der tschechoslowakischen Staatsidee. In: Das Scheitern der Verständigung. Tschechen, Deutsche und Slowaken in der Ersten Republik (1918-1938). Essen, Klartext 1994, s. 43-49.
Slovensko v predvečer prevratných udalostí. In: Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektívy). Bratislava, Historický ústav SAV - Národná rada SR 1994, s. 11-20.
Szlovákia geopolitikai helyzete 1918 és 1938 között. In: Slovákok az európai történelemben (tanulmányok). Budapest, Közép-Európa Intézet - Teleki László Alapítvány 1994, s. 77-83.
Tri tradície povstania. In: Pedagogická revue 46, 1994, č. 7-8, s. 302-308.

1995
Iná vojna. In: Pedagogická revue 47, 1995, č. 5-6, s. 1-6.
Ľavica na Slovensku 20. storočí. In: Slovo. Almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít. Leto 1995. Bratislava, s. 14-21.
Ľavica na Slovensku 20. storočí. In: Zborník vystúpení zo seminárov: Transformácia sociálnej sféry a ľavicová politika; Historické korene a tradície ľavicového (robotníckeho) hnutia na Slovensku. Bratislava, Nadácia Ladislava Novomeského v spolupráci s Československou obchodnou bankou 1995, s. 43-50.
Modelovanie ako prezentačný prvok v múzeách. In: Múzeum 40, 1995, č. 1, s. 4-8.
Organization of Historical Work. Museums. In: StHSl - A Guide to Historiography in Slovakia 20, 1995, s. 195-208.
Pamätníky a pamäť povstania roku 1944 na Slovensku. In: Historický časopis 43, 1995, č. 2, s. 363-369.
Slovakia: History and Historiography. In: StHSl - A Guide to Historiography in Slovakia 20, 1995, s. 9-16.
Slovaquie: monuments et mémoire du Soulévement de 1944. In: La Nouvelle Alternative (Paris) 1995, 37, s. 18-21.
Slovensko-české vzťahy (historické poznámky). In: Sborník prací Filosofické fakulty Ostravské university 155, 1995, č. 2, s. 101-106.
Slovensko 1918 – 1938. In: Zborník z celoslovenskej konferencie učiteľov o vyučovaní dejepisu. Banská Bystrica, Metodické centrum 1995, s. 29-34.
Die Slowakische Republik 1939-1945. In: Autoritäre Regime in Ostmitteleuropa 1919-1944. Mainz, Institut für Osteuropäische Geschichte 1995, s. 140-153.
Spomienky na remeslá. In: Pamiatky a múzea 7, 1995, č. 4, s. 67-68.
Vonkajšie a vnútorné faktory formovania politických systémov na Slovensku. In: Od diktatúry k diktatúre. Bratislava, Veda 1995, s. 8-14.

1996
Die Freimaurer und die Modernisierung in der Slowakei im 20. Jahrhundert. In: Bohemia Zeitschrift 37, 1996, č. 1, s. 55-68.
Opportunisták vagy örök lázadók?, s. 448-461; A szlovákkérdés néhány történelmi aspektusa. (Tézisek.), s. 469-483; Hozzászólás Ladislav Kováč Gondolatok a tudományról és történelmünkröl c. tanulmányához, s. 547-553. In: A szlovákkérdés a 20. században. Bratislava, Kalligram Könyvkiadó 1996.
Les parties Slovaques. In: La Nouvelle Alternative (Paris), 1996, 41, s 21-31.
Politické elity na Slovensku roku 1945. In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, s. 97-104.
Politische Veränderungen der Denkmäler und Denkmäler der politischen Veränderungen in der Slowakei. In: Spuren des "Realsozialismus" in Böhmen und der Slowakei. Wien, Löcker Verlag 1996, s. 151-187.
Protirečivé stránky modernizácie. O slovenskej otázke na prelome storočia. In: Historická revue 7, 1996, č. 2, s. 27-29.
Čo sú slovenské dejiny? Konflikt politiky a vedy. In: Dějiny a současnost 19, 1997, č. 2, s. 2-6.
Modernizácia Slovenska: národ, štát, spoločnosť. In: Historický časopis 45, 1997, č. 1, s. 71-76.
Oportunisti, či jánošíci?, s. 427-438; Niektoré historické aspekty slovenskej otázky, s. 446-459. In: Slovenská otázka v 20. storočí. Bratislava, Kalligram 1997.
Kural, Václav - Lipták, Ľubomír: Slováci udělali pořádné povstání. In: Mosty 6, č. 35, (26.8.1997), s. 1, 2.

1998
Elitenwechsel in der bürgerlichen Gesellschaft der Slowakei im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. In: Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Bratislava, Academic electronic press 1997, s. 67-80.
Historické pojmy. (Výťah z referátu). In: Ako moderne vyučovať dejepis. Banská Bystrica, Metodické centrum 1997, s. 57-59.
A kisváros és a nagyvilág. Malé mesto a veľký svet. In: Kis nemzetek és országos Közép-Európában. Malé národy a štáty v strednej Európe. Bratislava, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky - Vydavateľstvo Kalligram 1998, s. 61-64 v maď., s. 143-147 v slov.
Koncepcia slovenských dejín od 18. storočia. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Bratislava, Academic Electronic Press 1997, s. 21-26.
Oportunisti, či jánošíci? In: Slovenská otázka v 20. storočí. Bratislava, Kalligram 1997, s. 427-438.
Rok 1918 a rekonštrukcia historickej pamäti v mestách Slovenska. In: Acta contemporanea. P., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1998, s. 180-191.
Rošády na piedestáloch. 1. Pomníky a politické zmeny pomníkov. In: OS 1998, č. 11, s. 29-34.
Rošády na piedestáloch. 2. Pomníky a politické zmeny pomníkov. In: OS 1998, č. 12, s. 31.
Strategické elity na Slovensku. In: OS 1998, č. 7, s. 8-12.
Zmeny elít v meštianskej spoločnosti na Slovensku v prvej tretine 20. storočia. In: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989. Bratislava, Academic Electronic Press 1998, s. 59-70.
Život a dielo Ľudovíta Dohnányho. In: Judr. Ľudovít Dohnány. Zborník materiálov zo spomienkovej slávnosti k 100. ročnému výročiu úmrtia. Trenčín 1997, s. 6-10.

1999
Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (náčrt problematiky). In: Vojenská história 3, 1999, č. 3, s. 3-19.
Helycserek a piedesztalokon a politikai valtasok emlekmüvei es az emlekmuvaltasok politikaja. In: Kalligram 1999, č. 5, s. 126-152.
Kolektívne identity a verejné priestory. In: Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. Bratislava, Historický ústav SAV - Academic Electronic Press 1999, s. 117-131.
Collective Identity and Public Spaces. In: Collective Identities in Central Europe in Modern Times. Bratislava, Historický ústav SAV - Academic Electronic Press 1999, s. 121-136.
Monuments of Political Changes and Political Changes of Monuments. In: Scepticism and Hope. Sixteen Contemporary Slovak Essays. Bratislava, Kalligram 1999, s. 111-153.
Nemecká a maďarská menšina v slovenskej politike a odbojovom hnutí. In: Vynútený rozchod. Vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938-1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Bratislava, Veda 1999, s. 85-93.
Slovenská historiografia o medzivojnovom Československu. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Zv. 1. Praha, Historický ústav 1999, s. 48-52.
Slovenská otázka na prelome 19. a 20. storočia. In: Slovensko na začiatku 20. storočia. Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby. Zborník štúdií. Bratislava, Historický ústav SAV - Polygrafia SAV 1999, s. 11-16.
Slovensko-české vzťahy. In: Česko-slovenská historická ročenka 1999, s. 59-63.
A stratégiai elitek Szlovákiában. In: Regio 10, 1999, č. 2, s. 191-212.

2000
Andrej Hlinka (1864-1938), In: Muži deklarácie. 2. vyd. Bratislava, Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2000s. 58-79.
Geopolitika. Geopolitické postavenie Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny. In: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava, Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2000, s. 275-283.
Miesto Novembra 1989 v moderných slovenských dejinách. In: November 1989 na Slovensku. : Súvislosti, predpoklady a dôsledky. Štúdie a úvahy. Bratislava, Nadácia M.Šimečku - Historický ústav SAV - Katedra politológie FFUK [2000], s. 24-29.
Múzeum a súčasné historické povedomie. In: Múzejná dokumentácia a prezentácia dejín Slovenska.. Bratislava, SNM-Historické múzeum - SNM-Národné múzejné centrum 2000, s. 13-16.
Nehlavné hlavné mesto? OS 2000, č. 8, s. 3-7.
Slobodní murári a modernizácia Slovenska. In: OS 2000, č. 2, s. 24-28.
Slovakia in the 20th Century. In: A Concise History of Slovakia. Bratislava, Historický ústav SAV v Academic Electronic Press 2000, s. 241-305.
Slowakische politische Parteien, Vereine und politische Kultur vor 1914. In: Revolution und Recht. Systemtransformation und Verfassungsentwicklung in der Tschechischen und Slowakischen Republik. Franfurkt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Wien, Peter Lang 2000, s. 365-382.
Úvodná štúdia. In: Kronika 20. storočia. Bratislava, Fortuna Print 2000. 1568 s.
Vzbury vojakov a nacionálny rozchod národov Uhorska r. 1918. In: První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. Brno, Matice moravská 2000, s. 233-236.
zdroj: www.dejiny.sk; M. Macková: Kto je kto v SAV, 2000, Bratislava, Veda, s. 96.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost