sk  |  en
Piatok | 21.01.2022, 00:44 | meniny: Vincent; zajtra: Zora

doplňte alebo opravte informácie

Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. ( 66 r.)

rímskokatolícky kňaz, profesor, úspešný slovenský autor

Kategória: cirkev, spisovatelia

* 19.08.1955 Kamenná Poruba

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 66 r.

Vzdelanie

V roku 1979 na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte získal Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti vyučovania náboženskej výchovy na základných a stredných školách. V roku 1993 po úspešnom skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, získal titul „magister“ (Mgr.) a na KUL (Katolíckej univerzite) v Lubline získal „magistra teologii“ (ThMgr.), tiež „diploma licentiae“ (ThLic.) z pastorálnej teológie. V štúdiách vytrvalo pokračoval a o dva roky neskôr získal na tých istých univerzitách titul „doktor nauk teologicznych“ (ThDr.) a na Slovensku titul doctoris (Dr.). Titul „philosophiae doctor“ (PhD.) úspešne získal na Univerzite Komenského v roku 1998, kde bol o rok neskôr menovaný za docenta pre odbor katolícka teológia (doc.). V roku 2004 bol v Bratislave, po úspešnom ukončení štúdia, menovaný prezidentom za vysokoškolského profesora (prof.) – v odbore katolícka teológia.

Životopis

Ľubomír Stanček je rímskokatolícky kňaz, profesor, úspešný slovenský autor, ktorý napísal už viac ako sto kníh (a iných vedeckých a odborných prác); je uznávaným odborníkom v oblasti homiletiky, rétoriky, ekumenizmu a misiológie a profesorom v odbore katolícka teológia [1] v Spišskom Podhradí, prednáša i vo Wroclawku: Wyźsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna, (v r. 2002 – 2003 prednášal Pastorálnu teológiu na postgraduálnom štúdiu KUL – Lublin, PL); je školiteľom doktorandského štúdia v študijnom odbore: Katolícka teológia – predmetov: homiletika a rétorika, pastorálna teológia, ekumenizmus, misiológia a duchovný život; je členom rôznych celoštátnych i medzinárodných vedeckých a odborných orgánov.
Jeho tituly a hodnosti: Prof., PhD., ThDr., Dr., ThLic., Mgr., MgrTh., CM.

Doposiaľ napísal už viac ako sto kníh – romány, homílie a vedecké. Tiež píše vedecké, umelecké, odborné monografie a práce; rôzne príspevky na zahraničných i domácich konferenciách; zborníkov, skrípt, učebných textov a iných odborných prekladov, prác a dokumentov v rôznych publikáciách, napr.: Katolícke noviny, Duchovný pastier, Denník mladých, Slovo zo srdca, Apoštol Božieho Milosrdenstva).

Tvorba

Doposiaľ napísal viac ako sto kníh rôzneho žánru: romány, homílie a vedecké. Tiež píše vedecké, umelecké, odborné monografie a práce; rôzne príspevky na zahraničných i domácich konferenciách; zborníkov, skrípt, učebných textov a iných odborných prekladov, prác a dokumentov v rôznych publikáciách, napr.: Katolícke noviny, Duchovný pastier, Denník mladých, Slovo zo srdca, Apoštol Božieho Milosrdenstva.

1984

Ja som život, Samizdat, Kázne, Bošáca 1984, 361 s.
Ja som vzkriesenie, Samizdat, Kázne, Bošáca 1984, 270 s.

1985

Ja som láska, Samizdat, brožované na CMB F v Bratislave Kázne, Bošáca 1985, 427 s.
Krížová cesta rehoľnej sestry, Samizdat, zaviazané v rukopise nevydané, Duchovné cvičenia 1985, 96 s.

1988

Duchovný život a svätosť, Samizdat, v rukopise nevydané, Bošáca – Dunajská Lužná, Duchovné cvičenia 1988, 122 s.

1989

Budete mojimi svedkami, Samizdat, v rukopise nevydané, Bošáca – Bijacovce, Duchovné cvičenia 1989, 213 s.
Duchovné obnovy pre CS, Samizdat, v rukopise nevydané, Bijacovce, Duchovné cvičenia 1989, 134 s.

1990

Ja som Cesta, Samizdat, na CMB F v Bratislave brožované, 1990, 484 s.
Ja som Soľ, Homílie na každý deň, I. diel – Samizdat, na CMB F v Bratislave brožované, 1990, 492 s.
Ja som Soľ, Homílie na každý deň, II. diel – Samizdat, na CMB F v Bratislave, brožované, 1990, 287 s.

1992

Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ I. diel – Samizdat, 1992, 316 s.
Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ II. diel – Samizdat, 1992, 312 s.
Ja som Sviatosti, Homílie „Sviatosti“ – Samizdat, 1992, 363 s.
Ja som Život, Homílie rok C – Samizdat, 1992, 355s.
Duchovné obnovy pre CS - Samizdat, v rukopise nevydané, Bijacovce 1989, Duchovné cvičenia, 134 s.

1994

Nedeľa s Božím slovom o modlitbe, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1994, 227 s. – ISBN 80-7142-010-7.

1995

Nedeľa s Božím slovom „Desatoro“, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995, 149 s. – ISBN 80-7142-028-X.
Nedeľa s Božím slovom „Sviatosti“, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995, 233 s. – ISBN 80-7142-027-1.
Nedeľa s Božím slovom, nedeľné a sviatočné homílie rok „B“, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 195 s.
– ISBN 80-7142-033-6.

1996

Všedné dni s Božím slovom I., Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 264 s. – ISBN 80-7142-043-3.
Všedné dni s Božím slovom II., Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 238 s. – ISBN 80-7142-044-1.
Všedné dni s Božím slovom III., Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 259 s. – ISBN 80-7142-045-X.
Nad Božím slovom (úvahy o svätých) I. diel december – marec, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 279 s.
– ISBN 80-7142-036-0.
Nad Božím slovom (úvahy o svätých) II. diel apríl – júl, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 260 s.
– ISBN 80-7142-037-9.
Nad Božím slovom (úvahy o svätých) III. diel august – november, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 225 s.
– ISBN 80-7142-038-7.
Nedeľa s Božím slovom o modlitbe, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 227 s. – ISBN 80-7142-010-7.

1997

Malá metóda a najplnšia forma kázne, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 208 s. – ISBN 80-7142-046-8.
Homiletika v novej evanjelizácii, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 229 s. – ISBN 80-7142-048-4.
Homiletika Jozefa Vrableca, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 220 s. – ISBN 80-7142-047-6.
Ľ. Stanček, J. Vrablec, J. Jarab, Choďte aj vy do mojej vinice I., Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1997, 426 s.
– ISBN 80-7162-165-X.
Ľ. Stanček, J. Vrablec, J. Jarab, Choďte aj vy do mojej vinice I., Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1997, opakované vydanie
cez prof. Akymjaka Amancia, 265 s. – ISBN 80-7162-165-X.
Ľ. Stanček, J. Vrablec, J. Jarab, Choďte aj vy do mojej vinice II., Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1997, opakované vydanie
cez prof Akymjaka Amancia, 161 s. – ISBN 80-7162-165-X.
Ponúknuté slovo, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 235 s. – ISBN 80-7142-055-7.
Otvorené srdce, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 186 s. – ISBN 80-7142-056-5.
Boh žije v svojom slove, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 246 s. – ISBN 80-7142-021-2.
Olszański, Tadeusz: Ohlásiť Evanjelium kráľovstva, Głosząc Ewangelię królestwa /prel. Ľubomír Stanček,
Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 1997, 352 s. – ISBN 80-7142-049-2.

1998

Návrat k Otcovi, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1998, 232 s. – ISBN 80-7142-061-1.
S Máriou ku Kristovi, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1998, 234 s. – ISBN 80-7142-058-1.

2000

Slovo kvasom, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2000, 215 s. – ISBN 80-7142-074-3.
On je slovo, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtššáka, 2000, 169 s. – ISBN 80-7142-073-5.
Neumlčané slovo, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtššáka, 2000, 231 s. - ISBN 80-7142-075-1.

2001

Kňaz rétor, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001, 302 s. – ISBN 80-7142-081-6.
Evanjelium slovom, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001, 206 s. – ISBN 80-7142-086-7.

2002

Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, 229 s. – ISBN 80-7142-102-2.
Fenomén ekumenizmu, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, 91 s. – ISBN 80-7142-101-4.
Misijný fenomén, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, 75 s. – ISBN 80-7142-100-6.
S Ježišom k Otcovi, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, 224 s. – ISBN 80-7142-096-4.

2003

Pohrebné homílie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 158 s. – ISBN 80-7142-107-3.
Sobášne homílie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 113 s. – ISBN 80-7142-106-5.
Áno Bohu slovom, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 214 s. – ISBN 80-968909-6-4.
Objavovanie ekumenizmu, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 137 s. – ISBN 80-968909-7-2.
Porozumieť misiológii, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 113 s. – ISBN 80-968909-8-0.
Pastoračné dokumenty Jána Pavla II., Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 254 s. – ISBN 80-968909-4-8.
Pastoračné homílie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 187 s. – ISBN 80-968909-5-6.

2004

Živé slovo, Nadácia biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 238 s. – ISBN 80-89170-11-0.
Kňaz, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 248 s. – ISBN 80-89170-03-X.
V Duchu Svätom nad slovom, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 205 s. – ISBN 80-89170-02-1.
Zatiahni na hlbinu, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 143 s. – ISBN 80-89170-10-2.

2005

Čnosti, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2005, 203 s. – ISBN 80-89170-16-1.
Čnosti, Druhé vydanie, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2005, 203 s. – ISBN 80-89170-16-1.
Hlásať Božie slovo, Samizdat, v rukopise nevydané, preklad z poľského jazyka, © Copyright by Wydawnictwo „M“, Kraków 2001 Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy Kraków, 102 s.

2006

Rétorika dnes, Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006, 210 s. – ISBN 80-8084-110-1.
Daj sa mu celý, román, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2006, 165 s. – ISBN 80-89170-18-8.

2007

Čítať a vykladať slovo, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007, 350 s. – ISBN 80-89170-20-X.
Zastavenie nad slovom, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007, 162 s. – ISBN 80-89170-22-6.
Rozdávať slovo, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007, 198 s. – ISBN 80-89170-21-8.
Mama a syn, román, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007, 181 s. – ISBN 978-80-89170-26-5.

2008

Postaviť sa pred Pána, v rukopise nevydané, Duchovné cvičenia, 2008, pre bohoslovcov a Ctihodné sestry, 107 s.

2009

Smrť naša každodenná, román, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2009, 167 s.
- ISBN 978-80-89170-30-2.
Žiť slovom, Nitra: Združenie mariánskej mládeže, 2009, 249 s. – ISBN 978-80-969662-1-9.
Lukáš slovom, Nadácia Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka, 2009, 178 s. - ISBN 978-80-89170-28-9.
Tematické homílie nad učením Cirkvi, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2009, 164 s.
- ISBN 978-80-89170-29-6.
Bolo im odpustené, román, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul 2009, 154 s. - ISBN 978-80-970281-0-7.

2010

Slová pri krste, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 157 s. - ISBN 978-80-970281-3-8.
Slová pri pohrebe, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 159 s. - ISBN 978-80-970281-4-5.
Nesmieme mlčať nad slovom, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 275 s. - ISBN 978-80-970281-2-1.
Aktuálne slovo, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 75 s. - ISBN 979-80-970281-1-4.
Zobuď sa slovom, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 290 s. - ISBN 978-80-970281-5-2.

2011

Rétorika a jej praktiky, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011, 164 s. - ISBN 978-80-970280-9-6.
Radovať sa s Bohom, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011, 175 s. - ISBN 978-80-970281-6-9.
Rozprávať sa s Bohom, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011, 120 s. - ISBN 978-80-970281-7-6.
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka I., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011, 96 s. - ISBN 978-80-970281-8-3.
Slovo na pracovný deň I., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011, 177 s. - ISBN 978-80-970281-9-0.

2012

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka II., Vydavateľstvo Serafín, 2012, 98 s. - ISBN 978-80-8081-100-6.

2013

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 3., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2013, 160 s. - ISBN 978-80-89570-01-0
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 4., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2013, 100 s. - ISBN 978-80-89570-02-7
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 5., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2013, 112 s. - ISBN 978-80-89570-03-4

2014

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 6., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 88 s. - ISBN 978-80-89570-05-8
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 7., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 104 s. - ISBN 978-80-89570-06-5
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 8., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 80 s. - ISBN 978-80-89570-07-2
Smrť naša každodenná, druhé vydanie, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 168 s. - ISBN 978-80-89570-13-3
Bolo im odpustené, druhé vydanie, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 132 s. - ISBN 978-80-89570-12-6
Daj sa mu celý, druhé vydanie, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 174 s. - ISBN 978-80-89570-10-2
Mama a syn, druhé vydanie, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 184 s. - ISBN 978-80-89570-11-9


Pripravujeme:

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka III., Slovo na pracovný deň II., Memento života v Duchu Svätom, Vieru šírme ohlasovaním evanjelia, Modlitba - memento sa opakujúce, Marek slovom, Matúš slovom, Uveriť slovám od Matúša, Uveriť slovám od Lukáša, Absolútna istota...

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost