sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 14:45 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
 • | Medzinárodný deň Dunaja

  Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

Ľudo Zúbek ( 61 r.)

autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier, publicista, prekladateľ

Kategória: spisovatelia

* 12.07.1907 Slovensko, Malacky

† 23.06.1969 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 53 r.

jubileum od narodenia 114 r.

Vzdelanie

1913 - 1918 ľudová škola, Malacky
1918 - 1921 meštianska škola, Malacky
1921 - 1925 obchodná akadémia, Bratislava

Životopis

Ľudo Zúbek pochádzal z murárskej rodiny. Prvú literárnu prácu uverejnil po skončení štúdií. Črtami, fejtónmi, poviedkami, novelami a reportážami prispieval do Slovenských pohľadov, Elánu, Národných novín a pod. Pod pseudonymom Vladimír Malina uverejňoval recenzie a kritiky o nových prozaických knihách, ale najmä o rozhlasových reláciách a programoch a o divadelných hrách. Počas pôsobenia v rozhlase písal prednášky, fejtóny, reportáže, cestopisné causerie a pásma, poviedky, rozhlasové scénky a hry. Teoreticko-kritickou činnosťou sa pričinil o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry pre dospelých. Prejavil zmysel pre vyjadrenie historických udalostí a charakteristiku doby. Krátkymi prózami a informatívnymi staťami o literatúre prispieval do dennej tlače.

Jeho skutočný prínos spočíva v orientácii na žáner historického románu a na žáner umelecko-náučnej prózy s kultúrnohistorickým zameraním. Jeho historické romány boli preložené do češtiny, ruštiny, poľštiny, nemčiny a maďarčiny.
Prekladal najmä prózu a literatúru faktu z češtiny (B. Říha, K. Schulz) a maďarčiny (B. Illés, K. Mikszáth, J. Nyírö, M. Szabóová, J. Román a i.).

Pôsobenie:

1925 - 1931 bankový úradník, Bratislava, Malacky, Skalica, Zohor, Hlohovec, Piešťany
1932 - 1946 tajomník literárneho oddelenia, potom dramaturg, vedúci slovesného programu, šéfredaktor časopisu Slovenský rozhlas (od roku 1940), Slovenský rozhlas, Bratislava
1946 - 1947 vedúci propagačného a publikačného odboru Povereníctva informácií
1947 - 1956 vedúci redaktor vo vydavateľstve Tatran (1947 riaditeľ)
Od 1957 spisovateľ z povolania

Ocenenia:

1967 titul Zaslúžilý umelec
1966 Cena Fraňa Kráľa za prínos k rozvoju slovenskej literatúry pre deti, udelená Literárnym fondom, slovenskou sekciou IBBY a Bibianou

Pocty:

Základná umelecká škola a Centrum voľného času pomenovali po ňom okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Jej prvý ročník sa uskutočnil 25. 4. 2005.

Tvorba

Rozhlasové hry pre dospelých:

1934 Katastrofa
1934 Ľudovít Štúr
1935 Život básnika a i.

Rozhlasové hry pre deti:

1939 Zánik ríše Inkov
1939 Pochod do Mexika

Umelecko-náučná próza s kultúrnohistorickým zameraním, literatúra faktu:

1965 Gaudeamus igitur alebo Sladký život študentský
1965 Moja Bratislava
1969 Ríša Svätoplukova

Životopisno-historické prózy pre mládež:

1949 V službách Mateja Hrebendu
1956 Doktor Jesenius
1956 Skrytý prameň
1957 Jar Adely Ostrolúckej
1962 Zlato a slovo
1967 Rytieri bez meča
1971 Štvrtá stena (posmrtne vydaný román zo súčasnosti)

Autobiografia:

1952 Murársky chlieb

Ostatné:

1938 Ján Kupecký I-II (životopisný román)
1965 Farebný sen

Filmové námety:

1958 V hodine dvanástej
1973 Skrytý prameň
1974 Do zbrane, kuruci!

Úprava prekladov pre mládež:

 • Cervantesov román Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha (podľa prekladu J. Felixa)
 • epizódy Cosette z románu V. Huga Bedári (podľa prekladu J. Belnaya a J. Felixa)

  Bibliografia:

 • Poliak, J.: Literatúra, mládež, súčasnosť. Bratislava 1963
 • Klátik, Z.: Priekopník historickej prózy. ZM 11, 1967
 • Petrík, V.: Hľadanie prítomného času. Bratislava 1970
 • Poliak, J.: Podoby a premeny literatúry pre mládež. Bratislava 1970
 • Poliak, J.: Črty k portrétu Ľuda Zúbka. ZM 18, 1974
 • Klátik, Z.: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava 1975
 • Jurčo, M.: Skrytý prameň. SP 92, 1976
 • Chorváth, M.: Cestami literatúry. Bratislava 1979
 • Števček, J. - Bagin, A.: Obrazy a myšlienky. Bratislava 1979
 • Jurčo, M.: Ľudo Zúbek a rozhlas. ZM 23, 1979
 • Jurčo, M.: Kritická a recenzentská aktivita Ľuda Zúbka. ZM 24, 1980
 • Tomčík, M.: Epické súradnice. Bratislava 1980
 • zdroj: Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1982; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; Slovenský rozhlas; spracovala Viola Tóthová

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost