sk  |  en
Sobota | 18.11.2017, 22:10 | meniny: Eugen; zajtra: Alžbeta
 • | Medzinárodný deň geografických informačných systémov

  Medzinárodný deň geografických informačných systémov bol iniciovaný v USA a pripomína sa od roku 1999. Tento deň zdôrazňuje významnú úlohu geografických informačných systémov pri vytváraní geografickej povedomia na celom svete. Geografické informačné systémy sa využívajú napríklad vo vede, pri územnom plánovaní, kartografii, kriminológii alebo logistike.

doplňte alebo opravte informácie

Ľudo Zúbek ( 61 r.)

autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier, publicista, prekladateľ

Kategória: spisovatelia

* 12.07.1907 Slovensko, Malacky

† 23.06.1969 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 48 r.

jubileum od narodenia 110 r.

Vzdelanie

1913 - 1918 ľudová škola, Malacky
1918 - 1921 meštianska škola, Malacky
1921 - 1925 obchodná akadémia, Bratislava

Životopis

Ľudo Zúbek pochádzal z murárskej rodiny. Prvú literárnu prácu uverejnil po skončení štúdií. Črtami, fejtónmi, poviedkami, novelami a reportážami prispieval do Slovenských pohľadov, Elánu, Národných novín a pod. Pod pseudonymom Vladimír Malina uverejňoval recenzie a kritiky o nových prozaických knihách, ale najmä o rozhlasových reláciách a programoch a o divadelných hrách. Počas pôsobenia v rozhlase písal prednášky, fejtóny, reportáže, cestopisné causerie a pásma, poviedky, rozhlasové scénky a hry. Teoreticko-kritickou činnosťou sa pričinil o rozvoj slovenskej rozhlasovej hry pre dospelých. Prejavil zmysel pre vyjadrenie historických udalostí a charakteristiku doby. Krátkymi prózami a informatívnymi staťami o literatúre prispieval do dennej tlače.

Jeho skutočný prínos spočíva v orientácii na žáner historického románu a na žáner umelecko-náučnej prózy s kultúrnohistorickým zameraním. Jeho historické romány boli preložené do češtiny, ruštiny, poľštiny, nemčiny a maďarčiny.
Prekladal najmä prózu a literatúru faktu z češtiny (B. Říha, K. Schulz) a maďarčiny (B. Illés, K. Mikszáth, J. Nyírö, M. Szabóová, J. Román a i.).

Pôsobenie:

1925 - 1931 bankový úradník, Bratislava, Malacky, Skalica, Zohor, Hlohovec, Piešťany
1932 - 1946 tajomník literárneho oddelenia, potom dramaturg, vedúci slovesného programu, šéfredaktor časopisu Slovenský rozhlas (od roku 1940), Slovenský rozhlas, Bratislava
1946 - 1947 vedúci propagačného a publikačného odboru Povereníctva informácií
1947 - 1956 vedúci redaktor vo vydavateľstve Tatran (1947 riaditeľ)
Od 1957 spisovateľ z povolania

Ocenenia:

1967 titul Zaslúžilý umelec
1966 Cena Fraňa Kráľa za prínos k rozvoju slovenskej literatúry pre deti, udelená Literárnym fondom, slovenskou sekciou IBBY a Bibianou

Pocty:

Základná umelecká škola a Centrum voľného času pomenovali po ňom okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Jej prvý ročník sa uskutočnil 25. 4. 2005.

Tvorba

Rozhlasové hry pre dospelých:

1934 Katastrofa
1934 Ľudovít Štúr
1935 Život básnika a i.

Rozhlasové hry pre deti:

1939 Zánik ríše Inkov
1939 Pochod do Mexika

Umelecko-náučná próza s kultúrnohistorickým zameraním, literatúra faktu:

1965 Gaudeamus igitur alebo Sladký život študentský
1965 Moja Bratislava
1969 Ríša Svätoplukova

Životopisno-historické prózy pre mládež:

1949 V službách Mateja Hrebendu
1956 Doktor Jesenius
1956 Skrytý prameň
1957 Jar Adely Ostrolúckej
1962 Zlato a slovo
1967 Rytieri bez meča
1971 Štvrtá stena (posmrtne vydaný román zo súčasnosti)

Autobiografia:

1952 Murársky chlieb

Ostatné:

1938 Ján Kupecký I-II (životopisný román)
1965 Farebný sen

Filmové námety:

1958 V hodine dvanástej
1973 Skrytý prameň
1974 Do zbrane, kuruci!

Úprava prekladov pre mládež:

 • Cervantesov román Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha (podľa prekladu J. Felixa)
 • epizódy Cosette z románu V. Huga Bedári (podľa prekladu J. Belnaya a J. Felixa)

  Bibliografia:

 • Poliak, J.: Literatúra, mládež, súčasnosť. Bratislava 1963
 • Klátik, Z.: Priekopník historickej prózy. ZM 11, 1967
 • Petrík, V.: Hľadanie prítomného času. Bratislava 1970
 • Poliak, J.: Podoby a premeny literatúry pre mládež. Bratislava 1970
 • Poliak, J.: Črty k portrétu Ľuda Zúbka. ZM 18, 1974
 • Klátik, Z.: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava 1975
 • Jurčo, M.: Skrytý prameň. SP 92, 1976
 • Chorváth, M.: Cestami literatúry. Bratislava 1979
 • Števček, J. - Bagin, A.: Obrazy a myšlienky. Bratislava 1979
 • Jurčo, M.: Ľudo Zúbek a rozhlas. ZM 23, 1979
 • Jurčo, M.: Kritická a recenzentská aktivita Ľuda Zúbka. ZM 24, 1980
 • Tomčík, M.: Epické súradnice. Bratislava 1980
 • zdroj: Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1982; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; Slovenský rozhlas; spracovala Viola Tóthová

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost