sk  |  en
Štvrtok | 02.04.2020, 10:16 | meniny: Zita; zajtra: Richard
 • | Európsky deň akcii za práva migrantov

  Európsky deň akcii za práva migrantov - Európsky deň akcií za práva migrantov sa pripomína od 31.1.2004 a vznikol z iniciatívy Európskeho sociálneho fóra. Medzinárodná migrácia v európskych krajinách má už dlhodobo rastúcu tendenciu, a preto je potrebné upozorniť na problémy s tým súvisiace a na potláčanie práv migrantov. Často im je upierané právo na prístup k spravodlivosti, zamestnanosti, sociálne právo a zdravotné služby. V prípade prekročenia povolenej dĺžky pobytu sa stávajú terčom obchodovania s ľuďmi, sú nútení pracovať v tieňovej ekonomike alebo v zamestnaní, ktoré nezodpovedá ich kvalifikácii a vzdelaniu, sú nebezpečné a vykonávané za najnižšie mzdy.

 • | Medzinárodný deň detskej knihy

  Medzinárodný výbor pre detskú knihu IBBY, vyhlásený v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen

 • | Svetový deň povedomia o autizme

  Svetový deň povedomia o autizme - Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri roku 2007 OSN venovala svetový deň. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu.

 • | Zelený štvrtok

  Posledný štvrtok pred Veľkou nocou, ktorým sa začína veľkonočné trojdnie Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota - obdobie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a ustanovil tak dve sviatosti: kňazstva a eucharistie. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej.

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Ľudovít Kneppo DrSc. ( 79 r.)

nestor slovenskej elektrotechniky, pedagóg, zakladateľ vedeckej školy teoretickej elektrotechniky na Slovensku, jeden zo zakladateľov slovenského školstva a vedy, SVŠT a SAV, priekopník magnetických zosilňovačov na Slovensku

Kategória: technika

* 18.11.1903 Banská Štiavnica

† 20.09.1983 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 36 r.

jubileum od narodenia 116 r.

Vzdelanie

1931 ČVUT v Prahe
1945 mimoriadny profesor
1946 profesor
1955 akademik SAV a člen korešpondent ČSAV
1956 DrSc.

Životopis

Jeho vedeckou doménou v elektrotechnike bolo najmä riešenie súmerných fyzikálnych polí. Popularizátor a propagátor elektrotechnickej vedy, autor vyše 25 vedeckých statí , 10 vysokoškolských skrípt. Vychoval stovky odborníkov, desiatky vedeckých pracovníkov. Významne sa podieľal na organizovaní vedy a vysokého školstva.

Pôsobenie
1931 – 33 Ústredné elektrárne, Praha
1933 – 36 Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
1936 – 45 pracovník Ústavu pre zveľaďovanie živností, Martin
1945 Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava
1937 – 71 zakladateľ a vedúci Katedry teoretickej a experimentálnej elektrotechniky SVŠT; v Bratislave
1947 - 48 dekan Strojnícko-elektrotechnickej, resp. Elektrotechnickej fakulty SVŠT, Bratislava
1953 – 77 externý riaditeľ Ústavu merania a meracej techniky SAV, Bratislava
1955 – 58 generálny vedecký tajomník SAV, Bratislava
1966 - 74 predseda vedeckého kolégia technickej kybernetiky a elektrotechniky SAV
1975 vedúci redaktor Elektrotechnického časopisu

Ocenenia
1968 Laureát štátnej ceny K. Gottwalda
1963 nositeľ Radu práce
1973 Radu republiky
1978 zlatá plaketa ČSAV Za záslahuy o vedu a ľudstvo

Tvorba

Vysokoškolské učebnice
1954 Striedavé prúdy
1953 Periodické komplexné funkcie v praxi (spoluautorom)
1954 Základy teórie transduktorov
1978 Teoretická kybernetika I. a iné

Bibliografia
Bajcsy, Július: Ľudovít Kneppo - zakladateľ teoretickej elektrotechniky na Slovensku. Správy SAV 38, 2002, č. 2, Memoáre.
zdroj: Slovenská akadémia vied, Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; http://skripta.sk; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost