sk  |  en
Sobota | 15.08.2020, 03:02 | meniny: Marcela; zajtra: Leonard

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Ľudovít Kneppo DrSc. ( 79 r.)

nestor slovenskej elektrotechniky, pedagóg, zakladateľ vedeckej školy teoretickej elektrotechniky na Slovensku, jeden zo zakladateľov slovenského školstva a vedy, SVŠT a SAV, priekopník magnetických zosilňovačov na Slovensku

Kategória: technika

* 18.11.1903 Banská Štiavnica

† 20.09.1983 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 36 r.

jubileum od narodenia 116 r.

Vzdelanie

1931 ČVUT v Prahe
1945 mimoriadny profesor
1946 profesor
1955 akademik SAV a člen korešpondent ČSAV
1956 DrSc.

Životopis

Jeho vedeckou doménou v elektrotechnike bolo najmä riešenie súmerných fyzikálnych polí. Popularizátor a propagátor elektrotechnickej vedy, autor vyše 25 vedeckých statí , 10 vysokoškolských skrípt. Vychoval stovky odborníkov, desiatky vedeckých pracovníkov. Významne sa podieľal na organizovaní vedy a vysokého školstva.

Pôsobenie
1931 – 33 Ústredné elektrárne, Praha
1933 – 36 Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
1936 – 45 pracovník Ústavu pre zveľaďovanie živností, Martin
1945 Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava
1937 – 71 zakladateľ a vedúci Katedry teoretickej a experimentálnej elektrotechniky SVŠT; v Bratislave
1947 - 48 dekan Strojnícko-elektrotechnickej, resp. Elektrotechnickej fakulty SVŠT, Bratislava
1953 – 77 externý riaditeľ Ústavu merania a meracej techniky SAV, Bratislava
1955 – 58 generálny vedecký tajomník SAV, Bratislava
1966 - 74 predseda vedeckého kolégia technickej kybernetiky a elektrotechniky SAV
1975 vedúci redaktor Elektrotechnického časopisu

Ocenenia
1968 Laureát štátnej ceny K. Gottwalda
1963 nositeľ Radu práce
1973 Radu republiky
1978 zlatá plaketa ČSAV Za záslahuy o vedu a ľudstvo

Tvorba

Vysokoškolské učebnice
1954 Striedavé prúdy
1953 Periodické komplexné funkcie v praxi (spoluautorom)
1954 Základy teórie transduktorov
1978 Teoretická kybernetika I. a iné

Bibliografia
Bajcsy, Július: Ľudovít Kneppo - zakladateľ teoretickej elektrotechniky na Slovensku. Správy SAV 38, 2002, č. 2, Memoáre.
zdroj: Slovenská akadémia vied, Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; http://skripta.sk; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost