sk  |  en
Nedeľa | 26.09.2021, 07:43 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Dr. h. c. Ľudovít Rajter ( 93 r.)

dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg

Kategória: hudba

* 30.07.1906 Slovensko, Pezinok

† 06.07.2000 Slovensko, Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 21 r.

jubileum od narodenia 115 r.

 

všeobecné informácie

Prof. Dr. h. c. Ľudovít Rajter bol významný slovenský dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg. Po druhej svetovej vojne pracoval na vzniku Slovenskej filharmónie a v rokoch 1949 – 1976 bol jej prvým dirigentom.

 

vzdelanie a pôsobenie

-
Základné (hudobné vzdelanie získal od svojho otca - učiteľa a regenschoriho, neskôr na Mestskej hudobnej škole v Bratislave (Alexander Albrecht) a na Hudobnej škole pre Slovensko v Bratislave (Frico Kafenda - teória, klavír, Rudolf Rupník - violončelo).)
1924 - 1929
Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni ((Clemens Krauss a Alexander Wunderer - dirigovanie, Franz Schmidt a Joseph Marx - kompozícia, Friedrich Buxbaum - violončelo))
1930 - 1932
majstrovská škola vysokej hudobnej školy Ferenca Liszta v Budapešti
1929-1933
bol pedagogicky činný na Mestskej hudobnej škole v Bratislave,
1933-1945
bol prvým dirigentom Maďarského rozhlasu v Budapešti,
1938-1945
pedagogicky pôsobil na Vysokej škole Ferenca Liszta najprv ako mimoriadny, od roku 1941 ako riadny profesor.
1946-1949
bol šéfdirigentom Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave. Ako člen Prípravného výboru Slovenskej filharmónie sa podieľal na vzniku tejto významnej národnej kultúrnej inštitúcie, v ktorej v rokoch
1946-1976
bol prvým dirigentom
1968-1977
bol súbežne opäť šéfdirigentom SOČRu v Bratislave.
1968-1969
bol stálym hosťujúcim dirigentom Rozhlasového symfonického orchestra v Bazileji,
1991
bol zvolený za doživotného čestného šéfdirigenta Symfonického orchestra Savaria v Szombathelyi. Počas celej svojej dirigentskej kariéry spolupracoval pravidelne s vedúcimi európskymi orchestrami (o. i. Česká filharmonie, Wiener Symphoniker, Berliner Symphonieorchester, Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara). Popri veľkom európskom symfonickom repertoári neúnavne a pravidelne uvádzal hudbu svojich súčasníkov, nevynímajúc desiatky premiér maďarských skladateľov v čase svojho pôsobenia v Maďarsku a neprehľadného množstva premiér kompozícií slovenských skladateľov najmä po roku 1945. Realizoval veľký počet gramofónových, rozhlasových a televíznych nahrávok z oblasti svetového a domáceho repertoáru pre domáce i zahraničné spoločnosti.
1949-1976
Od vzniku Vysokej školy múzických umení v Bratislave bol na nej pedagogicky činný,
od roku 1951
ako vedúci pedagóg dirigentskej triedy
1966
viedol majstrovské dirigentské kurzy Letnej akadémie Mozarteum v Salzburgu,
1994
bol vedúcim majstrovských kurzov dirigovania v Orviete (Taliansko).
1983-1992
pravidelne pracoval na Stretnutiach Slovenskej hudobnej mládeže ako dirigent Orchestra Slovenskej hudobnej mládeže.
27.07.2006
pri príležitosti 100. výročia Rajterovho narodenia venovalo Hudobné centrum pamätnú tabuľu. Slávnostne ju odhalili na dome dirigenta, skladateľa a pedagóga v Bratislave na Fándlyho ulici č. 1.

 

tvorba

V oblasti kompozície predstavuje v slovenskom hudobnom prostredí štýlovo osobitý prejav. Jeho tvorba vyrastá z koreňov viedenskej a budapeštianskej kompozičnej školy (Franz Schmidt, Ernö Dohnányi, Béla Bartók, Alexander Albrecht). Jej charakteristickými črtami sú originalita v rámci pravidiel tradície, prehľadnosť vo forme i harmónii, koncentrovanosť, vyváženosť racionálneho a emocionálneho prvku, zmysel pre humor i lyriku. K najväčšej koncentrácii a čistote jeho kompozičného jazyka dochádza najmä v komorných dielach neskorého tvorivého obdobia.

 

Ocenenia:

Pribinov Kríž I. triedy

2007, I.m., dirigent
Vyznamenanie prevzala manželka p. Alžbeta Rajterová
1936
Doctor honoris causa, New York College of Music
1949
Cena mesta Bratislavy
1989
národný umelec ČSSR
1994
Cena primátora mesta Bratislavy
1994
Cena Bartók-Pásztory / Bartók-Pásztory Díj
1997
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
1997
Čestný kríž pre vedu a umenie Rakúskej republiky I. triedy / Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik Osterreich

 

ostatné informácie

2000
čestný člen Maďarskej akadémie umení

 

galéria

zdroj: Adrian Rajter
posledná aktualizácia 23.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost