sk  |  en
Štvrtok | 21.03.2019, 08:51 | meniny: Blahoslav; zajtra: Beňadik
 • | Medzinárodný deň invalidov

  Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC). Deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

 • | Medziárodný deň downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu). Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

 • | Medzinárodný deň bábkarstva

  Medzinárodný bábkarsky zväz - UNIMA, vyhlásený v 2002

 • | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

  OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí

 • | Svetový deň lesov

  Európska poľnohospodárska konfederácia - ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, iniciovaný v 1971

 • | Svetový deň poézie

  UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000

 • | Svetový deň zdravého spánku

  Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu - IFMHN, vyhlásený v 2001

 • | Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

  21.3.-27.3.

doplňte alebo opravte informácie

Ľudovít Vladimír Rizner ( 64 r.)

zakladateľ slovenskej bibliografie, pedagóg, etnograf, historik

Kategória: spoločenské vedy, spisovatelia

* 10.03.1849 Zemianske Podhradie

† 07.10.1913 Zemianske Podhradie

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 105 r.

jubileum od narodenia 170 r.

Vzdelanie

1861 Evanjelické lýceum, Bratislava
gymnázium v Modre
gymnázium v Revúcej

Životopis

Ľudovít Vladimír Rizner bol slovenský pedagóg, spisovateľ, redaktor, etnograf, ale tiež jazykovedec a historik. Pochádzal zo Zemianského Podhradia, kde prežil celý svoj život. Narodil sa v roku 1849 v rodine učiteľa Karola Ernesta Riznera a Márie Kadlečíkovej.
Ľudovít Vladimír Rizner vychodil ľudovú školu u svojho otca v Zemianskom Podhradí. Od roku 1861 študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave, pokračoval na gymnáziu v Modre a na Vyššom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Štúdium však z rodinných a finančných dôvodov nemohol dokončiť.
V roku 1869 začal pracovať ako pomocný učiteľ v rodisku, kde pomáhal svojmu chorému otcovi. V roku 1870, po smrti svojho otca, sa stal Ľudovít Vladimír Rizner jeho nástupcom. Musel zanechať štúdium na revúckom gymnáziu, ale v roku 1873 zložil na "Trnavskej praeparandii" učiteľskú skúšku. Medzitým sa dňa 29. januára 1872 ako 22 ročný oženil v Zemianskom Podhradí s Alžbetou Poláčkovou, mali štyri deti.
Naďalej pokračoval vo výkone učiteľského povolania. Okrem predpísanej učebnej látky dopĺňal a obohacoval svojich žiakov novými poznatkami najmä zo zemepisu a histórie. Sám si vyrábal aj pomôcky. Študoval, čítal, kupoval slovenské knihy, cez prázdniny navštevoval známejšie knižnice, dopisoval si s mnohými bibliografmi v zahraničí. Bol nadšeným stúpencom učiteľa národov Jána Amosa Komenského. Počas svojho života a predovšetkým učiteľského pôsobenia v rodnej obci bol prenasledovaný maďarskou cirkevnou vrchnosťou pre tzv. panslavizmus.
Ľudovít Rizner sa okrem učiteľského povolania venoval viacerým aktivitám. Zakladal knižnice, hospodárske spolky, staral sa o hospodárske a o vedomostné pozdvihnutie nielen školákov, ale aj rodičov. Bol aj literárne činný, viedol a redigoval hospodársky časopis Obzor, ľudovýchovnú edíciu Knižnica slovenského ľudu a prispieval do slovenských a českých kalendárov, dobových časopisov a encyklopédií, tiež do mnohých vedeckých publikácií, ako napríklad Ottov slovník náučný. Vytvoril veľa vedeckých prác a dal základ oblastiam, ktoré mali možnosť sa rozvinúť až začiatkom 20. storočia.
Jeho najdôležitejším dielom je retrospektívna Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900, ku ktorej pripojil archeologickú, historickú, miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Tvoril aj literárne, vydal zbierku veršov Od srdca k srdcu. Skladal poviedky, básničky pre mládež i dospelých. Jeho pracovitosť bola príkladná. Z ďalších významnejších diel možno spomenúť Dialektický sborník Bošáckej doliny a Materiál k topografickému slovníku. Knižne vyšiela aj jeho Denník.
Ľudovít Rizner mal veľký vplyv na profilovanie Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej, svojej netere. Zomrel 7. októbra 1913 v Zemianskom Podhradí. Jeho meno dnes nesie Mestská knižnica v Novom meste nad Váhom

Tvorba

Bibliografia písomníctva slovenského (slovník)
Od srdca k srdcu (zbierka veršov)
Dialektický sborník Bošáckej doliny
Materiál k topografickému slovníku
Denník
Čo je láska k matke alebo k otcovi ? Čo je láska k sestre alebo k bratovi? Čo je láska devy k milému svojemu? Nič!, Nič! - proti láske k národu mojemu.
zdroj: www.snk.sk, www.zsbosaca.edu.sk, www.obnova.sk; spracovala Zlatica Mokrá

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost