sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 21:50 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
 • | Sviatok sv. Barbory

  Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Margita Figuli ( 85 r.)

prozaička, prekladateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, dramatička

Kategória: umenie a kultúra, spisovatelia

* 02.10.1909 Slovensko, Vyšný Kubín

† 27.03.1995 Slovensko, Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie váhy

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 27 r.

jubileum od narodenia 113 r.

Vzdelanie

 • Ľudovú
 • školu vychodila v rodisku, tri triedy gymnázia a jednu triedu meštianskej školy absolvovala v Dolnom Kubíne. V rokoch 1924 - 1928 študovala na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

  Životopis

 • Narodila
 • sa v roľníckej rodine. Po absolvovaní Obchodnej akadémie odišla do Bratislavy, kde sa zamestnala ako anglická korešpondentka v Tatra banke. Tu pracovala až do roku 1941, kedy ju z politicky motivovaných dôvodov prepustili. Príčinou jej prepustenia bola novela Olovený vták publikovaná v knihe Pokušenie. Odvtedy sa venovala výlučne literárnej tvorbe.

 • Novelistickou
 • tvorbou sa zaradila do prúdu lyrizovanej prózy. Do jej tvorivého vývoja zasiahli oba neslobodné režimy: vojnový aj povojnový. Bola spisovateľkou, ktorá viedla dialóg s čitateľmi o hodnote morálky spoločnosti. Zaujal ju vnútorný svet človeka a pre časť jej zbierky je príznačné zdôraznenie sociálnej problematiky a pokus o stvárnenie kritického realizmu. Dobová kritika vysoko ocenila a ako prínos zaznamenala najmä autorkino poetické videnie impresionistického typu, senzualizmus a “ženský erotizmus“ ako základný významový aspekt jej noviel. Diela Tri gaštanové kone a Babylon okrem toho, že boli preložené do rôznych jazykov boli spracované do podoby televíznych filmov. Sfilmované boli aj diela Uzlík tepla a Rubári.
  Margita Figuli sa stala v roku 1954 členkou prvého výboru Literárneho fondu spolu s P. Horovom, A. Mrázom a Ľ. Zúbkom. O pätnásť rokov nato bola ocenená titulom zaslúžilá umelkyňa a o ďalších desať rokov neskôr sa stala národnou umelkyňou.
  Jej dielo vyšlo ako Vybrané spisy I – III (1972 – 73)

  Ocenenia:
  1947 národná cena za román Babylon
  1964 zaslúžilá umelkyňa
  1974 národná umelkyňa

  Tvorba

  Próza:
  1932 List od otca
  1936 Uzlík tepla
  1937 Pokušenie (zbierku noviel zostavil J. Smrek)
  1938 Čierny býk
  1940 Olovený vták
  1940 Tri gaštanové kone
  1942 Tri noci a tri sny
  1946 Babylon (monumentálny román)
  1949 Zuzana
  1969 Životopisné legendy(vydal básnik Theo H. Florin)
  1973 Rebeka
  1974 Vietor v nás

  Literárna tvorba pre deti a mládež:
  1956 Mladosť (autobiografická románová kronika)
  1963 Môj prvý list
  1964 Ariadnina niť
  1980 Balada o Jurovi Jánošíkovi

  Rozhlasová tvorba:
  1942 Sen o živote alebo Život Shelleyho – dramatická reflexia o P. B. Shelleym

  Libreto baletu:
  1959 Rytierska balada

  Preklady českých autorov:
  F. Šramek, J. Horák, K. Čapek, K. J. Erben

  Preložené diela:
  Babylon (1968, 1972 po nemecky, 1983 ukrajinsky, 1989 
  bielorusky)
  Tri gaštanové kone (1960 po maďarsky, 1962  poľsky, 1965  rusky, 1973  slovinsky, 1979  bulharsky, 1982  lotyšsky, 1983  kazachsky)
  Triptych o láske (1987 po litovsky)
  Výber z diela (1987 po rusky)

  Monografie a štúdie o autorke:
  Čepan, O.: Kontúry naturizmu, Slovenský spisovateľ, 1977.
  Števček, J.: Celok u Margity Figuli. In: Nové skice, Slovenský spisovateľ, 1982.
  Šútovec, M.: Romány a mýty. Bratislava, 1982.
  Mikula, V.: Slovník slovenských spisovateľov, 2000.
  Sliacky, O.: Slovenskí spisovatelia pre deti A – L, Bibiana 2 – 3/2003.
  zdroj: Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; www.litcentrum.sk
  posledná aktualizácia 25.05.2016

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost