sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 11:35 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
 • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

  Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

 • | Medzinárodný deň študentov

  17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

 • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

  Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

Margita Figuli ( 85 r.)

prozaička, prekladateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, dramatička

Kategória: umenie a kultúra, spisovatelia

* 02.10.1909 Slovensko, Vyšný Kubín

† 27.03.1995 Slovensko, Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie váhy

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 23 r.

jubileum od narodenia 109 r.

Vzdelanie

 • Ľudovú
 • školu vychodila v rodisku, tri triedy gymnázia a jednu triedu meštianskej školy absolvovala v Dolnom Kubíne. V rokoch 1924 - 1928 študovala na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici.

  Životopis

 • Narodila
 • sa v roľníckej rodine. Po absolvovaní Obchodnej akadémie odišla do Bratislavy, kde sa zamestnala ako anglická korešpondentka v Tatra banke. Tu pracovala až do roku 1941, kedy ju z politicky motivovaných dôvodov prepustili. Príčinou jej prepustenia bola novela Olovený vták publikovaná v knihe Pokušenie. Odvtedy sa venovala výlučne literárnej tvorbe.

 • Novelistickou
 • tvorbou sa zaradila do prúdu lyrizovanej prózy. Do jej tvorivého vývoja zasiahli oba neslobodné režimy: vojnový aj povojnový. Bola spisovateľkou, ktorá viedla dialóg s čitateľmi o hodnote morálky spoločnosti. Zaujal ju vnútorný svet človeka a pre časť jej zbierky je príznačné zdôraznenie sociálnej problematiky a pokus o stvárnenie kritického realizmu. Dobová kritika vysoko ocenila a ako prínos zaznamenala najmä autorkino poetické videnie impresionistického typu, senzualizmus a “ženský erotizmus“ ako základný významový aspekt jej noviel. Diela Tri gaštanové kone a Babylon okrem toho, že boli preložené do rôznych jazykov boli spracované do podoby televíznych filmov. Sfilmované boli aj diela Uzlík tepla a Rubári.
  Margita Figuli sa stala v roku 1954 členkou prvého výboru Literárneho fondu spolu s P. Horovom, A. Mrázom a Ľ. Zúbkom. O pätnásť rokov nato bola ocenená titulom zaslúžilá umelkyňa a o ďalších desať rokov neskôr sa stala národnou umelkyňou.
  Jej dielo vyšlo ako Vybrané spisy I – III (1972 – 73)

  Ocenenia:
  1947 národná cena za román Babylon
  1964 zaslúžilá umelkyňa
  1974 národná umelkyňa

  Tvorba

  Próza:
  1932 List od otca
  1936 Uzlík tepla
  1937 Pokušenie (zbierku noviel zostavil J. Smrek)
  1938 Čierny býk
  1940 Olovený vták
  1940 Tri gaštanové kone
  1942 Tri noci a tri sny
  1946 Babylon (monumentálny román)
  1949 Zuzana
  1969 Životopisné legendy(vydal básnik Theo H. Florin)
  1973 Rebeka
  1974 Vietor v nás

  Literárna tvorba pre deti a mládež:
  1956 Mladosť (autobiografická románová kronika)
  1963 Môj prvý list
  1964 Ariadnina niť
  1980 Balada o Jurovi Jánošíkovi

  Rozhlasová tvorba:
  1942 Sen o živote alebo Život Shelleyho – dramatická reflexia o P. B. Shelleym

  Libreto baletu:
  1959 Rytierska balada

  Preklady českých autorov:
  F. Šramek, J. Horák, K. Čapek, K. J. Erben

  Preložené diela:
  Babylon (1968, 1972 po nemecky, 1983 ukrajinsky, 1989 
  bielorusky)
  Tri gaštanové kone (1960 po maďarsky, 1962  poľsky, 1965  rusky, 1973  slovinsky, 1979  bulharsky, 1982  lotyšsky, 1983  kazachsky)
  Triptych o láske (1987 po litovsky)
  Výber z diela (1987 po rusky)

  Monografie a štúdie o autorke:
  Čepan, O.: Kontúry naturizmu, Slovenský spisovateľ, 1977.
  Števček, J.: Celok u Margity Figuli. In: Nové skice, Slovenský spisovateľ, 1982.
  Šútovec, M.: Romány a mýty. Bratislava, 1982.
  Mikula, V.: Slovník slovenských spisovateľov, 2000.
  Sliacky, O.: Slovenskí spisovatelia pre deti A – L, Bibiana 2 – 3/2003.
  zdroj: Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; www.litcentrum.sk
  posledná aktualizácia 25.05.2016

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost