sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 05:53 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Mária Gerová DrSc. ( 96 r.)

lekárka, fyziologička, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Kategória: medicína

* 01.02.1926 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie vodnár

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 96 r.

Vzdelanie

1950 Lekárska fakulta UK Bratislava

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej patológie LF UK Bratislava
Ústav chorôb krvného obehu Praha

Najdôležitejšie výsledky:

Nervová regulácia jednotlivých segmentov cievneho stromu v konfrontácii s rozložením nervových terminál v cievnej stene.
Prvý údaj o rozsahu zúženia hlavnej prívodovej koronárnej tepny pri aktivovaní sympatika.
Dôkaz o súčasnom signále z lumenu koronárnej tepny, ktorý protipôsobí jej neurogénnemu zúženiu.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

1986-1993 International Union of Physiological Society (Council Member)
American Heart Association
American Physiological Society
Slovenská fyziologická spoločnosť
Česko-slovenská fyziologická spoločnosť

e-mail: gerova@unpf.savba.sk

Tvorba

Monografie:

1961 The elasticity of sinocarotid region (spoluautorka)
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost