sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 20:08 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

doc. PhDr. Mária Kohútová CSc. ( 77 r.)

historička, Historický ústav SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 07.06.1945 Dolná Súča

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie blíženci

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 77 r.

Vzdelanie

Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1993 Vatikán
Maďarsko (viackrát)
1980 Estónsko

Životopis

Najdôležitejšie výsledky:

Historicko-demografický výskum slovenského novoveku

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej

e-mail: histkkohu@savba.sk

Tvorba

1997 Lexikón slovenských dejín. (v spoluautorstve)
(Bratislava , 357s)
1997 Súčasný stav demografického bádania na Slovensku. (Historický časopis 45, s 61-65 s)
1990 Demografický a sídlištný obraz západného Slovenska. (Veda, Bratislava, 181s)
1987 Dejiny Slovenska II. (1526 - 1848) (v spoluautorstve, Veda, Bratislava, 847 s.)
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost