sk  |  en
Nedeľa | 20.05.2018, 20:32 | meniny: Bernard; zajtra: Zina
  • | Medzinárodný deň klinických experimentov

    Medzinárodný deň klinických experimentov vznikol vo Veľkej Británii v roku 2005. V ten deň roku 1747 britský lekár James Lind začal historicky prvý klinický test na liečbu skorbutu. Cieľom tohto medzinárodného dňa je zvýšenie povedomia o dôležitosti výskumu, podpora zdravotnej starostlivosti a zlepšenie klinickej praxe po celom svete.

  • | Medzinárodný deň stepu

    Medzinárodný deň stepu vznikol na základe iniciatívy Medzinárodnej stepárskej asociácie (ITA). V tento deň roku 1878 sa narodil americký černošský tanečník Bill „Bojangles“ Robinson, ktorý modernizoval step. Ide o druh tanca, ktorý sa tancuje väčšinou iba nohami. Chodidlá nôh pohybmi päty a špičky vyklepkávajú vďaka kovovým doštičkám na špeciálnej obuvi rýchly rytmus.

  • | Svetový deň masmédií

    Svetový deň masmédií a komunikačných prostriedkov, pripomína sa od roku 1966

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Mária Krištofičová ( 68 r.)

predsedníčka SOZ kultúry a spoločenských organizácií

Kategória: odbory

* 25.06.1949 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie rak

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

1967 - 1972 Vysoká škola ekonomická, Bratislava, Ekonomika a riadenie
vnútorneho obchodu
1984 - 1986 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, postgraduálne štúdium

Životopis

Inžinierka Mária Krištofičová je predsedníčkou Slovenského odborového zväzu kultúry a spoločenských organizácií v Bratislave. Ekonomiku a riadenie vyštudovala na Vysokej škole ekonomickej, vzdelanie si doplnila aj postgraduálnym štúdiom na Prírodovedeckej fakulte UK v rokoch 1984 – 1986.
Od roku 1973 pracovala ako výskumná pracovníčka vo Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce v Bratislave, odkiaľ v roku 1988 prešla do Slovenskej filharmónie, kde pôsobila ako vedúca útvaru ekonomického plánovania. Od roku 1991 bola poradcom - ekonómom v Slovenskom odborovom zväze kultúry a spoločenských organizácií v Bratislave a v roku 1999 sa stala jeho predsedníčkou.

SOZKaSP je odborovým zväzom, ktorý združuje členov pôsobiacich v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych celkov, samosprávy miest a obcí, štátnych orgánov a v ďalších organizáciách verejnej a štátnej správy. Základným poslaním je ochrana záujmov a presadzovanie oprávnených požiadaviek, pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších potrieb svojich členov pracujúcich najmä v kultúre, životnom prostredí a ochrane prírody.

Ing. Mária Krištofičová sa zúčastnila na zavedení nového mzdového systému na Slovensku, podieľala sa na organizovaní seminárov pre zamestnancov v danej oblasti, zúčastnila sa na vyjednávaní medzi vládou, odbormi, ZMOS, VÚC o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy a štátnej správy. Pravidelne sa zúčastňuje na pripomienkovom konaní nových zákonov.
Zúčastnila sa aj na viacerých medzinárodných kongresoch v zahraničí, v Čiernej Hora, Srbsku, Chorvátsku, Nemecku, na Cypre, v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, vo Veľkej Británii alebo v USA.

Mária Krištofičová je vydatá, má dve dcéry.

Prierez kariéry:

1972 - 1973 Prior OD GR, Bratislava, samostatný odborný pracovník
1973 - 1988 Výskumný ústav životnej úrovne, Bratislava, po zmene názvu Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, Bratislava, výskumný pracovník
1988 - 1991 Slovenská filharmónia, Bratislava, vedúca útvaru ekonomického plánovania
1991 Slovenský odborový zväz kultúry a spoločenských organizácií, Bratislava, poradca - ekonóm
1999 Slovenský odborový zväz kultúry a spoločenských organizácií, Bratislava, predsedníčka

Členstvo v organizáciách a združeniach:

KOZ SR
PSI - Public Service International
EPSU - European Federation of Public Service Unions

Rodina:

- manžel Michal Krištofič, docent
- dcéry Barbora a Zuzana, obe absolventky Univerzity Komenského v Bratislave

Tvorba

Prejavy zverejňované v zborníkoch z konferencií, odborné články v periodickej tlači a v odborných časopisoch.
rodina, príroda, kultúra (hudba, divadlo, múzeá, galérie)
Vyviniem všetko svoje úsilie pre spokojnosť a v prospech svojich členov.
zdroj: Ing. Mária Krištofičová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost