sk  |  en
Streda | 27.05.2020, 11:40 | meniny: Iveta; zajtra: Viliam
  • | Deň bez mobilov

    iniciovaný v Českej republike v roku 2004

  • | Medzinárodný deň sklerózy multiplex

    Tento deň bol vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex (MFSM) a jej členovania v roku 2009 za účelom zvýšenia povedomia o chorobe skleróza multiplex. Medzinárodný deň sklerózy multiplex je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celkom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu.

  • | Medzinárodný športový vyzývací deň

    Medzinárodný športový vyzývací deň sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Marián Bernadič Csc. ( 67 r.)

Kategória: medicína

* 20.09.1952 Slovensko, Trnava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 67 r.

Životopis

Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., mim. prof., prednosta ústavu patologickej fyziológie. LFUK v Bratislave absolvoval roku 1977.
Kandidátsku dizertačnú prácu z oblasti vývinových zmien elektrického poľa srdca obhájil na LFUK v roku 1980.

Venuje sa experimentálnej a klinickej práci v oblasti modelovania a sledovania zmien elektrického poľa srdca pri rôznych fyziologických i patologických stavoch. Habilitoval sa na Fyziologickom ústave LFUK (1986), kde pracoval do roku 1989. Je zástupca zodpovedného riešiteľa 3 grantových úloh.
Pracuje ako odborný redaktor Bratislavských lekárskych listov (od roku 1993), je spoluzakladateľ časopisov Praktická gynekológia (1993) a Psychiatria (1993), je členom redakčnej rady Lekárskeho obzoru (od roku 2009) a Lekársky monitor (1998).
člen redakčnej rady odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA od roku 2010


Získal Cenu Slovenskej kardiologickej spoločnosti SLS (1982) a Cenu rektora UK (1984). Za prácu v Prezídiu SLS získal zlatú medailu SLS, ako prodekan zlatú medailu LF UK.
Je podpredsedom Spoločnosti klinickej a patologickej fyziológie SLS.

2013 bol prezidentom menovany za profesora v odbore "Normálna a patologická fyziologia" a pri prilezitosti 60. Narodenin ziskal cestne clenstvo v Slovenskej lekarskej spolocnosti, v ktorej zaroven posobi ako vedecký sekretár.

Tvorba: časopisy:

Praktická gynekológia
Bratislavské Lekárske Listy
Psychiatria
Lekársky obzor
Lekársky monitor

Spoluautor Encyklopaedia Beliana, editor Princípov internej medicíny, spoluautor Princípov chirurgie a spoluautor mnohých ďalších diel z oblasti medicíny.
zdroj: www.staryweb.fmed.uniba.sk; foto: internet

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost