sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 03:57 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

JUDr. Marián Čalfa ( 75 r.)

právnik, predseda československej vlády vytvorenej po revolúcii 1989, bývalý slovenský politik

Kategória: politici minulosti

* 07.05.1946 Trebišov

Slovensko

-1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 75 r.

Vzdelanie

1970 Právnická fakulta Karlovej Univerzity, Praha

Životopis

Marián Čalfa vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. V roku 1972 pôsobil ako právnik v ČTK. V rokoch 1972 – 1987 pracoval na Úrade predsedu federálnej vlády v legislatívnom odbore, pričom sa v roku 1985 stal vedúcim odboru. V apríli 1988 sa stal členom federálnej vlády a v tejto funkcii ostal do decembra 1989. Zároveň bol v období od apríla 1988 do februára 1990 predsedom Legislatívnej rady vlády ČSSR.
Na prelome novembra a decembra 1989 sa aktívne zúčastnil na rokovaniach medzi predstaviteľmi federálnej vlády a významne sa zaslúžil o dosiahnutia vzájomnej dohody medzi oficiálnymi a opozičnými politickými štruktúrami. V decembri 1989 nahradil vo funkcii predsedu vlády Ladislava Adamca a bol poverený zostavením „vlády národného porozumenia“. Predsedom vlády ČSSR, resp. ČSFR bol do 2. júla 1992. Marián Čalfa bol posledným komunistickým premiérom Česko-Slovenska.
Počas svojej politickej kariéry pôsobil vo viacerých stranách. Od roku 1964 bol členom KSČ. Z tejto strany vystúpil v januári 1990 a stal sa členom hnutia VPN – Verejnosti proti násiliu. Po rozpade hnutia vstúpil do slovenskej liberálnej strany Občianska demokratická únia (ODÚ).
Marián Čalfa stál na čele dvoch prvých československých vlád do roku 1989, ktoré začali proces ekonomickej privatizácie a snažili sa vyriešiť problém štátneho usporiadania Československa. Ako premiér bol Marián Čalfa často kritizovaný pre svoju komunistickú minulosť. Neskôr sa svojou politikou priblížil k liberálno-demokratickému stredu. Po neúspechu strany ODÚ vo voľbách v roku 1992 odišiel z politiky a začal sa venovať právnickej praxi. Stal sa spolumajiteľom poradenskej firmy a šéfredaktorom českého mesačníka Právní rádce. Od roku 1997 je predsedom predstavenstva IC banky.

Funkčné obdobie vo fukcii predsedu vlády:

10. 12. 1989 – 27. 06. 1990 predseda vlády ČSSR
27. 06. 1990 – 02. 07. 1992 predseda vlády ČSFR
zdroj: www.vlada.cz, www.calfabartosik.cz, foto: internet

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost