sk  |  en
Nedeľa | 19.05.2019, 17:24 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Marián Mihalik CSc. ( 62 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 25.08.1956 Švedlár

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 62 r.

Vzdelanie

1980 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice

Študijné pobyty:
2000-2001 Nemecko
1996 Japonsko
1992-1998 viackrát Holandsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1980 Ústav experimentálnej fyziky SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Prírprava vlastností materiálov, ktoré sú označovaní ako silne korelované elektrónové systémy.
Javy elektrónovej hybridizácie, Kondov jav, fluktuácia náboja a spinu, heavy-elektronové javy, magnetizmus a supravodivosť v heavy-fermionových systémoch, elektrónových koreácií a magentického usporiadania, non-Fermi liquid správania.
Magnetické vlastnosti molekulárnych magnetov

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská fyzikálna spločnosť

e-mail: mihalik@saske.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie: 67

Vedecká výchova: 3

Medzinárodné projekty: 7
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost