sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 19:55 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Marián Mihalik CSc. ( 66 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 25.08.1956 Švedlár

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 66 r.

Vzdelanie

1980 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice

Študijné pobyty:
2000-2001 Nemecko
1996 Japonsko
1992-1998 viackrát Holandsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 1980 Ústav experimentálnej fyziky SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Prírprava vlastností materiálov, ktoré sú označovaní ako silne korelované elektrónové systémy.
Javy elektrónovej hybridizácie, Kondov jav, fluktuácia náboja a spinu, heavy-elektronové javy, magnetizmus a supravodivosť v heavy-fermionových systémoch, elektrónových koreácií a magentického usporiadania, non-Fermi liquid správania.
Magnetické vlastnosti molekulárnych magnetov

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská fyzikálna spločnosť

e-mail: mihalik@saske.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie: 67

Vedecká výchova: 3

Medzinárodné projekty: 7
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost