sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 22:26 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Marián Sedlák DrSc. ( 60 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 18.04.1962 Slovensko, košice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 60 r.

 

všeobecné informácie

 e-mail: marsed@saske.sk

 

vzdelanie a pôsobenie

1985 -
(Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej Praha)
1984 -
(Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice)
1996 -
Študijné pobyty (Japonsko)
1994 -
Študijné pobyty (Izrael)
1993 - 1994
Študijné pobyty (USA)
Ústav experimentálnej fyziky SAV
University of Southern California, Los Angeles, USA
Ústav makromolekulárnej chémie ČSAV Praha

 

tvorba

Príspevky v monografiách:

2001 Physical Chemistry of Polyelectrolytes, Marcel Dekker, New York

1996 Static Light Scattering. Principles and Development, Clarendon Press, Oxford

1993 Macroion Characterization: From Dilute Solutions to Complex Fluids, ACS Books, Washington, D.C.

Medzinárodné projekty: 4

Publikácie: 36 prác s priemerným autorským podielom cca 0.8 (priemerný impakt faktor cca 3.0)

Citácie: viac ako 800 úrovne SCI

Patentové prihlášky: 2

 

Ocenenia:

2002
grant v rámci Programu podpory excelentných projektov a osobností v SAV
2000
Scientia Europaea, Strasbourg

 

ostatné informácie

Vedecké kolégium SAV pre chemické vedy
Grantová komisia SR VEGA
American Physical Society
American Chemical Society
European Colloid and Interface Science Society
Riadiaci výbor COST Action D43 Chémia koloidov a rozhraní pre nanotecnológie

 

iné infomácie

Detekcia a objasnenie niektorých javov týkajúcich sa štruktúry, dynamiky a interakcií v roztokoch iónových polymérov a nízkohmotných látok dosiahnuté pomocou metód laserovej spektroskopie (predovšetkým nadmolekulárne usporiadanie).
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 16.08.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost