sk  |  en
Utorok | 07.12.2021, 10:51 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

Mons. ThDr. Marián Šuráb PhD. ( 63 r.)

dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 19.01.1958 Krásno nad Kysucou

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 63 r.

Vzdelanie

1990 - 1994 Katolícka univerzita, Lublin, postgraduálne štúdium

Životopis

Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. sa narodil v roku 1958 v Krásne nad Kysucou. V roku 1982 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 1990 - 1994 študoval postgraduálne na Katolíckej Univerzite v Lubline (KUL) pastorálnu teológiu, odbor homiletika.
Od roku 1994 učí na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 sa stal rektorom kňazského seminára a moderátorom teologického inštitútu v Nitre.
Dekanom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského V Bratislave je od 1. marca 2006.
V roku 2007 habilitoval na UK v Bratislave.

Marian Šuráb je autorom knižných publikácií Impulzy - Myšlienky k pohrebným homíliám, Radosť z rozprávania, Aby nás radi počúvali - Rétorika a teória komunikácie v službe homílií, Pravdy viery v homíliách Jozefa VrablecaTerapeutický rozmer homílie.

Tvorba

Marián Šuráb publikoval okolo 500 homílii, ktoré vyšli ako kazateľské pomôcky pre študentov teológie a kňazov. Tri knihy homílii - Hlásaj slovo A, B, C - vyšli spolu s homíliami jeho učiteľa profesora Jozefa Vrableca. Okrem odborných článkov, ktoré sa venujú predovšetkým kazateľskej problematike.

Knižné publikácie:

Impulzy - Myšlienky k pohrebným homíliám
Radosť z rozprávania
Aby nás radi počúvali - Rétorika a teória komunikácie v službe homílií
Pravdy viery v homíliách Jozefa Vrableca
Terapeutický rozmer homílie
zdroj: Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost