sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 16:58 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

doc. Martin Bútora PhDr. ( 77 r.)

prozaik, sociológ, zakladateľ a prvý prezident Inštitútu pre verejné otázky, spoluzakladateľ VPN, politik, bývalý veľvyslanec v USA

Kategória: spoločenské vedy, veľvyslanci

* 07.10.1944 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 77 r.

Vzdelanie

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Životopis

Martin Bútora sa narodil v Bratislave v roku 1944. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1981 získal titul PhDr. a v roku 1992 habilitoval za docenta sociológie.
V rokoch 1966 - 1969 bol redaktorom časopisov Echo, Reflex a Kultúrny život, v rokoch 1971 - 1977 bol dokumentaristom vo Výskumnom ústave práce. Po sovietskej okupácii bol v politickej nemilosti a v roku 1977 odmietol hlasovať za rezolúciu odsudzujúcu Chartu 77. V nasledujúcich rokoch 1977 - 1988 pracoval ako sociológ a terapeut v Protialkoholickej poradni a súbežne s tým pôsobil v okruhu nezávislých sociológov a spisovateľov kritizujúcich komunistický režim.
V novembri 1989 bol spoluzakladateľom hnutia Verejnosť proti násiliu. V rokoch 1990 - 1992 pracoval ako poradca prezidenta ČSFR Václava Havla pre ľudské práva; v rokoch 1991 - 1992 tiež vyučoval na Fakulte sociálnych vied pražskej Karlovej univerzity, kde sa koncom roku 1992 habilitoval na docenta sociológie.

Po rozdelení Československa sa vrátil na Slovensko a zapojil sa do zápasu o demokratický charakter nového štátu. V rokoch 1993 - 1998 vyučoval na katedre politológie Trnavskej univerzity, v rokoch 1994 - 1996 bol predsedom Slovenského centra P.E.N. klubu. V roku 1997 prišiel s ideou založiť Inštitút pre verejné otázky a stal sa jeho prvým prezidentom. Na pôde IVO inicioval výskumy a publikácie, ktoré kriticky hodnotili stav demokracie a poukazovali na možnosti, ako priblížiť Slovensko k štandardu demokratických západných krajín. V rokoch 1993 - 1997 absolvoval študijné pobyty (Oxfordská univerzita, Princetonská univerzita, Collegium Budapest), intenzívne prednášal a publikoval v zahraničí, najmä v USA.

V rokoch 1999 - 2003 pôsobil ako veľvyslanec SR vo Washingtone. Jeho hlavnou úlohou bolo získať podporu USA pre vstup Slovenska do NATO a rozvíjať vzájomné vzťahy v politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. Toto poslanie úspešne naplnil a po ratifikácii členstva Slovenska v NATO v americkom Kongrese sa v júni 2003 vrátil do vlasti.

Je autorom sociologických štúdií a kníh zaoberajúcich sa budovaním demokracie na Slovensku, zahraničnou politikou, občianskou spoločnosťou, ako aj sociológiou a psychoterapiou alkoholizmu a svojpomocnými skupinami. Okrem toho napísal viacero prozaických kníh a so svojou manželkou prekladal divadelné hry.

Je nositeľom domácich i zahraničných vyznamenaní, vrátane Medaily za službu demokracii od Národnej nadácie pre demokraciu (National Endowment for Democracy) vo Washingtone (1999), Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za obhajobu ľudských práv a rozvoj občianskej spoločnosti (2002), Krištáľového krídla (mimoriadna cena za diplomaciu - 2002).

Žije v Bratislave, manželka PhDr. Zora Bútorová, CSc. je sociologička a venuje sa výskumu verejnej mienky.

Prierez kariéry:

1966 - 1969 redaktor periodík Echo, Reflex, Kultúrny život
1971 - 1977 dokumentarista v Československom výskumnom ústave práce a sociálnych vecí
1977 - 1988 sociológ a terapeut v Protialkoholickej poradni ÚNZ, Bratislava
1988 - 1989 v slobodnom povolaní
november 1989 spoluzakladateľ VPN a člen Koordinačného centra
1990 - 1992 poradca prezidenta ČSFR V. Havla pre ľudské práva, riaditeľ sekcie ľudských práv
1991 - 1992 pedagóg na UK, Praha
1993 - 1997 pedagóg na TU, Katedra politológie
1993 - 1994 študijné pobyty na Oxford University a Princeton University
1995 - 1996 Nadácia M. Šimečku, koordinácia projektu orálnej histórie založený na videosvedectvách ľudí, ktorí prežili Holocaust
1997 spoluzakladateľ a prezident Inštitútu pre verejné otázky
1999 - 2003 veľvyslanec SR v USA

Ocenenia:

1999 Medaila za službu demokracii, Wahington
2000 Medaila J. Papánka, New York
2002 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, Bratislava
2002 Cena na oslavu slobody - American Jewish Commitee, Washington
2002 Krištáľové krídlo

Členstvá v spoločnostiach a organizáciách:

2000 - 2003 člen Správnej rady Trust for Civil Society
1991 - 2003 člen Správnej rady Nadácie Milana Šimečku
1996 - 2003 člen Council for Ethnic Accord, Project on Ethnic Relations, Princeton
1996 - 1999 člen Správnej rady Open Society Fund v Bratislave
1994 - 1996 predseda Slovenského centra P.E.N. - klubu

Tvorba

Martin Bútora je autorom 3 prozaických kníh a 2 sociologických monografií o sociológii a psychoterapii alkoholizmu a svojpomocných skupinách. Napísal množstvo štúdií o spoločenskej transformácii, občianskej spoločnosti a zahraničnej politike.

Knižné publikácie (výber):

2001 Bútora, M.: Civil Society – The International Context and the Case of Slovakia. In: Meir Dallach, H. – Juchler, J. (eds.): Postsocialist Transformations and Civil Society in a Globalizing World. New York, Nova Science Publishers

1999 Bútora, M.: The Third Sector – The Other Invisible Hand. In: Skepticism and Hope. Bratislava, Kalligram

1999 Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Bútorová, Z. (eds.): Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby ´98. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky

1998 Bútora, M.: Bezpečnosť Slovenska očami predstaviteľov slovenských politických a spoločenských elít. In: Bútora, M. – Šebej, F. (eds.): Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 227 – 246.

1998 Bútora, M.: The Present State of Democracy in Slovakia. In: Kaldor, M. – Vejvoda, I. (eds.): Democratization in Central and Eastern Europe. Pinter, Frances Publishing

1997 Bútora, M.: Kontexty slovenského referenda. In: Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.): Slovenské referendum 1997: zrod, priebeh, dôsledky. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 13 – 42.

1997 Bútora, M. – Demeš, P.: Tretí sektor, dobrovoľníctvo a mimovládne neziskové organizácie. In: Bútora, M. (ed.): Slovensko 1996. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, s. 279 – 299.

1997 Bútora, M. – Fialová, Z. – Demeš, P.: Kampaň „Tretí sektor SOS". Bratislava, S.P.A.C.E.

1996 Bútorová, Z. – Bútora, M.: Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo na Slovensku očami verejnej mienky. Bratislava, S.P.A.C.E.

1996 Bútora, M. – Košťálová, K. – Demeš, P. – Bútorová, Z.: Tretí sektor, dobrovoľníctvo a mimovládne organizácie na Slovensku: 1995 – jar 1996. In: 1996 Bútora, M. – Hunčík, P. (eds.): Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Nadácia Sándora Máraiho, s. 185 – 217.

1995 Bútora, M. – Bútorová, Z.: From the Velvet Revolution to the Velvet Divorce? The National Issue in Post-Totalitarian Slovakia. In: Jensen, J. – Miszlivetz, F. (eds.): Paradoxes and Perspectives. Studies on European Transition. Szombathely, Savaria University Press, s. 77 – 102.

1995 Bútora, M.: Alcoholism in the Czech and Slovak Republics in the Last Thirty Years: An Uneasy Legacy for the Reformers. In: Price, M. – Shea, B. – Mookherjee, H. (eds.): Social Psychiatry Across Cultures. New York, Plenum Press

1995 Bútorová, Z. – Bútora, M.: Political Parties, Value Orientations and Slovakia's Road to Independence. In: Wightman, G. (ed.): Party Formation in East-Central Europe: Post-Communist Politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria. Aldershot, Edward Elgar, s. 107 – 133.

1995 Bútora, M. – Bútorová, Z.: Attitudes Toward Jews and the Holocaust in Independent Slovakia. New York, American Jewish Committee

1994 Bútora, M.: Niektoré zahraničné súvislosti slovenských predčasných volieb. In.: Szomolányi, S. – Mesežnikov, G.: Slovensko: Voľby 1994. Príčiny – Dôsledky – Perspektívy. Bratislava, Slovenské združenie pre politické vedy a Nadácia Fridricha Eberta 1994, s. 64 – 85.

1994 Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovensko rok po. Cesty a križovatky nového štátu očami jeho obyvateľov. Praha, SLON

1993 Bútora, M. – Bútorová, Z.: Die unertraglische Glattheit der Scheidung. In: 1993 Kipke, R. – Vodicka, K. (eds.): Abschied von der Tschechoslowakei. Berlin, Wissenschaft und Politik

1991 Bútora, M.: Překročit svůj stín. Svépomocné skupiny v péči o zdraví. Praha, Avicenum

1989 Bútora, M.: Mne sa to nemôže stať. Sociologické kapitoly z alkoholizmu. Martin, Osveta

Štúdie v časopisoch (výber):

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Democratic Awakening of Slovakia . Journal of Democracy, č. 1, 1999.

Bútora, M.: Tretí sektor: ďalšia „neviditeľná ruka”? OS, č. 2, 1998.

Bútora, M.: Reflections on the Third Sector in Slovakia . Südosteuropa, Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 1996, č. 3, s. 232 – 255.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Identités en transition: de la Tchéco-Slovaquie a la Slovaquie. Politique et Sociétes, 1995, č. 28, s. 109 – 134.

Bútorová, Z. – Bútora, M.: A szlovákiai változások öt éve (tanulmány) . Kalligram, 1995, č. 11, s. 27 – 37.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovakia After the Split . Journal of Democracy, 1993, č. 2.

Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovakia: The Identity Challenges of the Newly Born State . Social Research, 1993, č. 4, s. 705 – 736.

Bútorová, Z. – Bútora, M.: Wariness Towards the Jews as an Expression of Post-Communist Panic . Czechoslovak Sociological Review, Special Issue, 1992.

divadlo, turistika, čítanie
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 74 - 75; www.ivo.sk; spracovala: Michala Mňahončáková, Zlatica Mokrá

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost