sk  |  en
Streda | 19.05.2021, 04:26 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

Martin Činovský ( 68 r.)

Kategória: výtvarné umenie

* 08.03.1953 Levoča

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v oddelení knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. Piaty ročník štúdia absolvoval na Ecole Nationale des Arts Décoratifs v Paríži v oddelení grafiky u profesorov Fioriniho a Le Heudea (1976). Po ukončení štúdia si výtvarnú grafickú špecializáciu rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových známok na VŠVU pod vedením Josefa Herčíka a Albína Brunovského (1979 – 1984) V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku. Po skončení štúdia začal pôsobiť najprv ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník, od roku 1990 viedol Oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU a od roku 2006 zároveň vyučuje na Pedagogickej fakulte UK.

Životopis

Martin Činovský samostatne vystavoval v Bratislave, Hamburgu, Prahe, Sappore, Auvers-sur-Oise, Mojmírovciach, Kežmarku, Viedni, Trnave, Pezinku, Starom Smokovci, Modre, Londýne, Banskej Bystrici, Dillí, Báčskom Petrovci, Spišskej Novej Vsi, Žďári nad Sázavou, Moskve, Budapešti, Banskej Štiavnici, Skalici, Nitre.... Zúčastnil sa vyše päťdesiatich kolektívnych a medzinárodných výstav. Získal viaceré čestné uznania za grafiku, medaily na Medzinárodnom bienále malých grafických foriem v Lodži a na Bienále exlibrisu v Malborku v Poľsku. V roku 1985 získal cenu Slovenského výtvarného fondu. Rytecky sa podieľal na známke roka 1988 a za realizácie poštových známok dostal šesťkrát Cenu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií. V roku 1999 získal III. cenu v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l´Exposition WIPA vo Viedni za známku Ľudovít Štúr spolu s autorom výtvarného návrhu Jozefom Balážom. Od roku 1986, kedy rytecky realizoval svoju prvú poštovú známku a od roku 1993, kedy vytvoril prvú známku Slovenskej republiky, sa ním zrealizované známky objavujú vo verejných filatelistických anketách na prvých miestach. V roku 2004 mu bol udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry.

Je považovaný za zakladateľa slovenskej známkovej tvorby a vo svojej tvorbe sa v súčasnosti zameriava hlavne na poštové a bankové ceniny. Počas svojho pôsobenia ako pedagóg na VŠVU vychoval už viacero následníkov. Založil tlačiareň špecializovanú na oceľotlač z plochých dosiek.

Okrem intenzívneho pôsobenia v oblasti známkovej tvorby sa venuje aj voľnej a užitej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, komponuje hudbu aj hudbu k filmom. Žije a tvorí v Bratislave.

Tvorba

Známková tvorba - cca 160 výtvarných návrhov a rytín poštových známok, voľná grafika, maľba, ilustrácia, hudobné kompozície.

Samostatné výstavy:
1970 Galéria mladých, Bratislava, komisár PhDr. M. Veselý
1980 Galerie Homburg, Homburg-Saar, Nemecko, galerista W. Schmidt
1981 Umění - knihy, Praha, Lyra Pragensis, komisár PhDr. H. Petrová
1988 Gallery NDA, Sapporo, Japonsko, galerista Hasegawa
1989 Galerie Nord-Est, Auvers-sur-Oise, Francúzsko
1991 Poštovní muzeum, Praha, Československá pošta, komisár PhDr. Ľ. Moza
Pálffyho palác, Galéria mesta Bratislavy, komisár PhDr. F. Kriška
1992 Poštová známka – grafika, Tatranská galéria, Kežmarok, komisár PhDr. J. Haaková
1993 Slovenská poštová známka, Poštovní muzeum, Praha, Česká pošta a Slovenská pošta, komisár Mgr. A. Paulinyová
1996 10 rokov známkovej tvorby, Kaštieľ Mojmírovce, komisár Mgr. A. Paulinyová
Poštová známka – grafika, Galéria J. Koniarka, Trnava, komisár PhDr. P. Štubňová
1998 Poštová známka – grafika, Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava, komisár PhDr.T. Žišková
Poštová známka – grafika, Slovenský inštitút vo Viedni, Rakúsko, komisár PhDr. Ľ. Moza
Poštová známka – grafika, Trnavské divadlo, Trnava, Galéria Jána Koniarka, Klub filatelistov Tirnavia, komisár PhDr. Ľ. Moza
1999 Grafika + známková tvorba, Galéria G5, Pezinok, komisár: PhDr. Ľ. Moza
Známková tvorba, Tatrasport Adam, Starý Smokovec, Mestský výbor Starý Smokovec, Tatranský dvojtýždenník, Združenie cestovného ruchu, TANAP, komisár PhDr. Ľ. Moza
Voľná grafika - Poštová známka, Arias & Vanda Gallery, Modra, komisár PhDr. Ľ. Moza
2001 Martin Činovský, Fero Horniak, Rudolf Cigánik – Poštová grafika, Poštovní muzeum Praha, 30.5.-24.6.2001, Česká pošta, s.p., Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum, kurátor Mgr. A. Paulinyová
M. Činovský – Príroda na známkach, Hotel Smokovec, Mestský úrad Vysoké Tatry, kurátor PhDr. Ľ. Moza
2003 M. Činovský – Stamp Art, Spring Stampex, Business Design Centrum, London, The Czechoslovak Philatelic Socioety of Greath Britain a veľvyslanectvo SR
Jubilujúci autori poštových známok, Poštové múzeum Banská Bystrica, Slovenská pošta, š.p., komisár PhDr. Štefan Kollár
Poštová známka – grafika, Art Junction Gallery, Hotel Intercontinental Grand, Dillí, Naresh Kapuria, Veľvyslanectvo SR v Indii
Slovenské poštové známky, Báčsky Petrovec, Spolok filatelistov v Petrovci, komisár M. Ňaršík
Jubilujúci autori poštových známok, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves, Slovenská pošta, š.p., Poštové múzeum, Mestský úrad, Slovenský zväz filatelistov, komisár PhDr. Š. Kollár
2004 M. Činovský – Poštová grafika, Francúzsky inštitút, Bratislava, komisár Zuzana Bartošová
M. Činovský – Grafika a známková tvorba, Svaz českých filatelistů, Klub filatelistů 06-10, Dom kultury ve Žďáru nad Sázavou, Výstavná sieň Starej radnice
2005 Grafika Martina Činovského, Slovenský inštitút v Moskve, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenský inštitút Moskva, komisár Dr. Kalnický
2006 Sen maliara, Komorná galéria Burzy cenných papierov Bratislava, komisár, PhDr. Ľuboslav Moza
Maľba, grafika, poštová známka Martina Činovského, Slovenský inštitút v Budapešti, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenský inštitút Budapešť, komisár PhDr. Ľuboslav Moza
2007 Poštová grafika, obrazy, Festival peknej hudby, Pekná hudba, o.z., mesto Banská Štiavnica, Centrum mestskej kultúry Rubigall, Slovenské banské múzeum, Rytierska sála a knižnica Starého zámku, Banská Štiavnica, komisárka Mgr. Lele Zemanová
2008 Poštová grafika, obrazy, mesto Skalica, Galéria u Františkánov, Skalica, komisár Dr. Svätopluk Šablatúra
2009 Identity, Nitrianska galéria – Salón, komisárka Dr. Hučková

Ocenenia:
1976 1. cena v kategórii grafiky na výstave zahraničných umelcov-štipendistov, Galerie d'Orly, Paríž
1977 Čestné uznanie, "Najkrajšia kniha roka", bibliofília G.Apollinaire: Zbrojná truhlica
1979 Medaila - Bienále malých grafických foriem, Lodž, Poľsko
Čestné uznanie - Súčasná slovenská grafika V., Banská Bystrica
1985 Cena SFVU
Cena ministra dopravy a spojov za 3. miesto v kategórii rytín poštových známok
1986 Medaila - XI. medzinárodné bienále exlibrisu, Malbork, Poľsko
1988 Čestné uznanie - Medzinárodná výstava miniatúrneho umenia, Toronto, Kanada
Cena ministra dopravy a spojov - 3.cena v kategórii rytín poštových známok
1989 Známka roka 1988 - medzinárodná filatelistická anketa denníka Mladá fronta
Cena ministra dopravy a spojov - 2.cena v kategórii rytín poštových známok
1993 Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Mohyla M. R. Štefánika)
2. miesto (Vodné dielo Gabčíkovo)
1994 Anketa Najkrajšia známka roka - 3. miesto (Vianoce – ľudová sklomaľba)
1995 Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Ľudovít Štúr)
2. miesto (Spišský hrad)
3. miesto (Vlkolínec)
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - najlepšia rytina roka (Ľudovít Štúr)
1996 Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Izabela Textorisová)
3. miesto (Deň poštovej známky-Martin Benka)
3. miesto Grand Prix ’95 de l’Exposition WIPA Viedeň
(Ľudovít Štúr- návrh Jozef Baláž, rytina Martin Činovský)
Strieborný odznak Zväzu slovenských filatelistov
1997
Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Ochtinská aragonitová jaskyňa)
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - Najkrajšia známka a najlepšia rytina roka (Ochtinská aragonitová jaskyňa)
1999 Anketa Najkrajšia známka roka - 1. miesto (Tanap - 11 Sk)
2. miesto (Deň poštovej známky – A.Brunovský)
3. miesto (Tanap - 9 Sk)
1999 Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - Najkrajšia známka roka (Albín Brunovský)
3. miesto Grand Prix ’98 de l’Exposition WIPA Viedeň (Martin Benka: Krajina Terchovej – rytina F. Horniak, grafická úprava M. Činovský)
2000 Pocta ministra dopravy pôšt a telekomunikácií
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - Najkrajšia známka a najlepšia rytina roka
2001 Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií - Najkrajšia známka a najlepšia rytina roka – Majster Pavol z Levoče
2002 Cena Ministra dopravy pôšt a telekomunikácií za najlepšiu rytinu známky
2004 Rad rytiera umenia a literatúry (Chevalier des Arts et des Lettres) udelený ministrom kultúry a komunikácie Francúzskej republiky
2005 2. cena – výtvarný návrh slovenskej eurovej mince: Madona Majstra Pavla,Verejná súťaž Národnej banky Slovenska
2. cena – výtvarný návrh slovenskej eurovej mince: Biatec, Verejná súťaž Národnej banky Slovenska
2. cena – výtvarný návrh slovenskej eurovej mince: Devín, Verejná súťaž Národnej banky Slovenska
Cena kritiky - Medzinárodný festival výtvarného umenia „Premio internationale d´arte San Crispino“, Taliansko
2007 1. cena - Mimoriadna umelecká osobnosť, Medzinárodná cena umenia "PERLA DELL´ADRIATICO", mesto Grottamare, Taliansko

Členstvo v organizáciách a komisiách:

Zväz slovenských výtvarných umelcov
Slovenský fond výtvarného umenia
Filatarsie - Společnost sběratelů a přátel umění poštovní užité grafiky
Zväz slovenských filatelistov - čestný člen
Štátny fond kultúry Pro Slovakia
Spolok výtvarníkov Slovenska
MDPT SR: Námetová komisia známkovej tvorby, poradný orgán ministra
MDPT SR: Realizačná komisia známkovej tvorby, poradný orgán ministra
Aristokratické združenie Slovenska
LITA – Výtvarná komisia
LITA – Reprografická komisia
Realizačná komisia známkovej tvorby - Slovenská pošta, a.s.
Krištáľové krídlo – komisia pre výtvarné umenie a architektúru
zdroj: www.martincinovsky.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost