sk  |  en
Nedeľa | 20.05.2018, 19:46 | meniny: Bernard; zajtra: Zina
  • | Medzinárodný deň klinických experimentov

    Medzinárodný deň klinických experimentov vznikol vo Veľkej Británii v roku 2005. V ten deň roku 1747 britský lekár James Lind začal historicky prvý klinický test na liečbu skorbutu. Cieľom tohto medzinárodného dňa je zvýšenie povedomia o dôležitosti výskumu, podpora zdravotnej starostlivosti a zlepšenie klinickej praxe po celom svete.

  • | Medzinárodný deň stepu

    Medzinárodný deň stepu vznikol na základe iniciatívy Medzinárodnej stepárskej asociácie (ITA). V tento deň roku 1878 sa narodil americký černošský tanečník Bill „Bojangles“ Robinson, ktorý modernizoval step. Ide o druh tanca, ktorý sa tancuje väčšinou iba nohami. Chodidlá nôh pohybmi päty a špičky vyklepkávajú vďaka kovovým doštičkám na špeciálnej obuvi rýchly rytmus.

  • | Svetový deň masmédií

    Svetový deň masmédií a komunikačných prostriedkov, pripomína sa od roku 1966

doplňte alebo opravte informácie

Martin Čulen ( 70 r.)

zakladateľ Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej

Kategória: spisovatelia, politici minulosti

* 31.05.1823 Brodské

† 23.01.1894 Čaka

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 124 r.

jubileum od narodenia 194 r.

Vzdelanie

1830 - 1836 ľudová škola Brodské
1836 - 1840 gymnázium, Skalica
1840 - 1843 gymnázium, Trnava a Bratislava
1843 Ostrihom
štúdium filozofie v Trnave
1848 ukončenie teologických štúdií na Pázmáneu, Viedeň

Životopis

Martin Čulen pochádzal z rodiny roľníka. Do ľudovej školy chodil v Brodskom. Gymnázium navštevoval v Skalici, Trnave a Bratislave. Teológiu študoval vo Viedni, kde založil slovanskú knižnicu. Bol účastníkom slovanského zjazdu v Prahe.

V roku 1848 bol na neho vydaný zatykač. V rokoch 1851 - 1856 pôsobil ako profesor Gymnázia v Banskej Bystrici, v rokoch 1856 - 1859 v Bratislave. Riaditeľom satmárskeho gymnázia bol v rokoch 1859 - 1861, obdobie rokov 1862 - 1867 viedol gymnázium v Banskej Bystrici.
Ako pansláv bol v roku 1867 preložený do Levoče. V roku 1868 po obvinení, že je pôvodcom petície 21 spišských obcí, bol penzionovaný. Odišiel do Kláštora pod Znievom, kde bol riaditeľom katolíckeho Patronátneho reálneho nižšieho gymnázia do jeho zrušenia v roku 1874. Od roku 1874 do svojej smrti pôsobil v Čake.

Martin Čulen bol zakladateľom Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej. Bol členom výboru MS a členom mnohých výborov a spolkov. Ako pedagóg napísal Arithmetiku pre 1. a 2. třídu nižšího gymnasia (Viedeň 1854) a Počtovedu čili arithmetiku pre I., II. a III. triedu nižšieho gymnázia, pre nižšie reálky a obecný život (Skalica 1866) .

Bol prvým žiakom z Uhorska, ktorý na viedenskej univerzite zložil profesorskú skúšku s vyznamenaním. Po návrate z Viedne v roku 1851 bol vymenovaný za riadneho profesora matematiky a fyziky.

Tvorba

1854 Arithmetika pre 1. a 2. třídu nižšího gymnasia (Viedeň)

1866 Počtoveda čili arithmetika pre I., II. a III. triedu nižšieho gymnázia, pre nižšie reálky a obecný život (Skalica)
zdroj: www.mat.savba.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost