sk  |  en
Nedeľa | 19.05.2019, 14:41 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

Martin Čulen ( 70 r.)

zakladateľ Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej

Kategória: spisovatelia, politici minulosti

* 31.05.1823 Brodské

† 23.01.1894 Čaka

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 125 r.

jubileum od narodenia 195 r.

Vzdelanie

1830 - 1836 ľudová škola Brodské
1836 - 1840 gymnázium, Skalica
1840 - 1843 gymnázium, Trnava a Bratislava
1843 Ostrihom
štúdium filozofie v Trnave
1848 ukončenie teologických štúdií na Pázmáneu, Viedeň

Životopis

Martin Čulen pochádzal z rodiny roľníka. Do ľudovej školy chodil v Brodskom. Gymnázium navštevoval v Skalici, Trnave a Bratislave. Teológiu študoval vo Viedni, kde založil slovanskú knižnicu. Bol účastníkom slovanského zjazdu v Prahe.

V roku 1848 bol na neho vydaný zatykač. V rokoch 1851 - 1856 pôsobil ako profesor Gymnázia v Banskej Bystrici, v rokoch 1856 - 1859 v Bratislave. Riaditeľom satmárskeho gymnázia bol v rokoch 1859 - 1861, obdobie rokov 1862 - 1867 viedol gymnázium v Banskej Bystrici.
Ako pansláv bol v roku 1867 preložený do Levoče. V roku 1868 po obvinení, že je pôvodcom petície 21 spišských obcí, bol penzionovaný. Odišiel do Kláštora pod Znievom, kde bol riaditeľom katolíckeho Patronátneho reálneho nižšieho gymnázia do jeho zrušenia v roku 1874. Od roku 1874 do svojej smrti pôsobil v Čake.

Martin Čulen bol zakladateľom Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej. Bol členom výboru MS a členom mnohých výborov a spolkov. Ako pedagóg napísal Arithmetiku pre 1. a 2. třídu nižšího gymnasia (Viedeň 1854) a Počtovedu čili arithmetiku pre I., II. a III. triedu nižšieho gymnázia, pre nižšie reálky a obecný život (Skalica 1866) .

Bol prvým žiakom z Uhorska, ktorý na viedenskej univerzite zložil profesorskú skúšku s vyznamenaním. Po návrate z Viedne v roku 1851 bol vymenovaný za riadneho profesora matematiky a fyziky.

Tvorba

1854 Arithmetika pre 1. a 2. třídu nižšího gymnasia (Viedeň)

1866 Počtoveda čili arithmetika pre I., II. a III. triedu nižšieho gymnázia, pre nižšie reálky a obecný život (Skalica)
zdroj: www.mat.savba.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost