sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 17:56 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Martin Čulen ( 70 r.)

zakladateľ Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej

Kategória: spisovatelia, politici minulosti

* 31.05.1823 Brodské

† 23.01.1894 Čaka

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 125 r.

jubileum od narodenia 196 r.

Vzdelanie

1830 - 1836 ľudová škola Brodské
1836 - 1840 gymnázium, Skalica
1840 - 1843 gymnázium, Trnava a Bratislava
1843 Ostrihom
štúdium filozofie v Trnave
1848 ukončenie teologických štúdií na Pázmáneu, Viedeň

Životopis

Martin Čulen pochádzal z rodiny roľníka. Do ľudovej školy chodil v Brodskom. Gymnázium navštevoval v Skalici, Trnave a Bratislave. Teológiu študoval vo Viedni, kde založil slovanskú knižnicu. Bol účastníkom slovanského zjazdu v Prahe.

V roku 1848 bol na neho vydaný zatykač. V rokoch 1851 - 1856 pôsobil ako profesor Gymnázia v Banskej Bystrici, v rokoch 1856 - 1859 v Bratislave. Riaditeľom satmárskeho gymnázia bol v rokoch 1859 - 1861, obdobie rokov 1862 - 1867 viedol gymnázium v Banskej Bystrici.
Ako pansláv bol v roku 1867 preložený do Levoče. V roku 1868 po obvinení, že je pôvodcom petície 21 spišských obcí, bol penzionovaný. Odišiel do Kláštora pod Znievom, kde bol riaditeľom katolíckeho Patronátneho reálneho nižšieho gymnázia do jeho zrušenia v roku 1874. Od roku 1874 do svojej smrti pôsobil v Čake.

Martin Čulen bol zakladateľom Matice slovenskej, Kníhtlačiarskeho spolku v Martine, Živeny, Spolku Sv. Vojtecha a Domu Matice slovenskej. Bol členom výboru MS a členom mnohých výborov a spolkov. Ako pedagóg napísal Arithmetiku pre 1. a 2. třídu nižšího gymnasia (Viedeň 1854) a Počtovedu čili arithmetiku pre I., II. a III. triedu nižšieho gymnázia, pre nižšie reálky a obecný život (Skalica 1866) .

Bol prvým žiakom z Uhorska, ktorý na viedenskej univerzite zložil profesorskú skúšku s vyznamenaním. Po návrate z Viedne v roku 1851 bol vymenovaný za riadneho profesora matematiky a fyziky.

Tvorba

1854 Arithmetika pre 1. a 2. třídu nižšího gymnasia (Viedeň)

1866 Počtoveda čili arithmetika pre I., II. a III. triedu nižšieho gymnázia, pre nižšie reálky a obecný život (Skalica)
zdroj: www.mat.savba.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost