sk  |  en
Utorok | 20.11.2018, 21:24 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Martin Kukučín ( 68 r.)

prozaik, dramatik, publicista, lekár, významný predstaviteľ slovenského literárneho realizmu

Kategória: spisovatelia

* 17.05.1860 Jasenová

† 21.05.1928 Pakrac (Chorvátsko)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 90 r.

jubileum od narodenia 158 r.

Vzdelanie

1871 - 1874 gymnázium, Revúca
1874 - 1875 gymnázium, Martin a Banská Bystrica
1875 - 1878 študoval na preparandii (niekdajší učiteľský ústav), Kláštor pod Znievom
1884 - 1885 gymnázium, Šopron (maturita)
1885 – 1893 Lekárska fakulta Karlovej univerzity, Praha

Životopis

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, pochádzal z rodiny slobodných sedliakov, tzv. šoltýsov.

Počas štúdia na lekárskej fakulte intenzívne literárne tvoril a aktívne pracoval v slovenskom akademickom spolku Detvan. Prejavil sa aj ako publicista (fejtóny o pražskom živote, divadelné kritiky, článok o oravskom hlade) a prekladateľ. Svetonázorovo aj umelecky dozrieval, vyrovnával sa s darvinizmom a s tolstojizmom, poznával nové estetické teórie a prúdy.

Po ukončení štúdia sa rozhodol uchádzať o miesto lekára v Dalmácii. Kontakt so Slovenskom udržiaval prostredníctvom listov a v Slovenských pohľadoch publikoval práce s dalmatínskou problematikou.

Jeho literárne dielo svojím rozsahom a svojou ideovo-umeleckou koncepciou presiahlo rámec národnej literatúry a začlenilo sa do širšieho kontextu. Patrí k najzávažnejším hodnotám slovenskej prózy. Prednosťou jeho spôsobu písania bol láskavý humor.

Aj keď odišiel na dlhé roky z domova, ostal verný poslaniu tvorcu národnej literatúry v širokej žánrovej škále – krátke črty, poviedky, rozsiahle novely, spoločenský román, románová kritika, cyklus historických románov, cestopisné črty, divadelné hry, fejtóny, literárnokritické a publicistické prejavy. Popri prevažujúcich motívoch z dedinského prostredia sa výrazne uplatnili aj témy študentské, pražské motívy, námety z Dalmácie, zo života jej vysťahovalcov v Južnej Amerike a v poprevratovom období aj historické témy. Bol iniciatívnym priekopníkom obdobia literárneho realizmu. Špecifickým významovo-štylistickým prepojením motívov osudu človeka, obrazu jeho prostredia, prírody a sily tradície v pravom slova zmysle vytvoril základnú a východiskovú líniu modernej slovenskej prózy.

Jeho telesné pozostatky sú uložené na Národnom cintoríne v Martine, kam ho previezli 28. 10. 1928 z národného cintorína Mirogoj v Záhrebe.1893 lekár, Selca na Brači (Chorvátsko)
1906 odchod medzi chorvátskych vysťahovalcov do Antofagasta (Čile)
1907 - 1908 nemocničná prax v Santiagu
1908 lekár, Punta Arenas
1922 návrat do Chorvátska
1925 odchod do Južnej Ameriky
1926 návrat do Chorvátska

Tvorba

1882 - 1884 Rukopisné práce:

Čo komu súdenô
Život – ľúbosť
Falošnosť
publikované obrázky
Na hradskej ceste
Čas tratí – čas platí
Máje
Pán majster Obšíval
Susedia

Realistické črty z dedinského prostredia:

Na jarmok
Dedinský jarmok
Na Ondreja
Hody
Hajtman
Obecné trampoty

1884 - 1886

Poviedky a črty
Z teplého hniezda
Panský hájnik
Na svitaní
O Michale
Ako sa kopú poklady
Pozor na čižmy
Veľkou lyžicou
Sviatočné dumy
Tri roje cez deň

1887 - 1903

Prózy
Na obecnom salaši
Z našej hradskej
Pred skúškou
Na stanici
1891 Regrúti
1887 Visitatio canonica
1892 Tichá voda
Poviedky
Preháňanky
Za ženou
Dedina v noci
1889 Mladé letá
1890 Keď báčik z Chochoľova umrie
1891 Na podkonickom bále
1891 Zakáša – darmo je!
1892 Koniec a začiatok
1892 Dve cesty
1892 Mišo
1892 Nie milí, nie drahí
1893 Dies irae ...
1886 Neprebudený
1903 Rysavá jalovica

Romány:

1903 - 1904 Dom v stráni
1926 - 1927 Mať volá 1 – 5

Historické romány:

1929 Lukáš Blahosej Krasoň
1930 Bohumil Valizlosť Zábor

Románové kapitoly:

Košútky
Klbká
Pred pekný domec

Cestopisné črty:

1898 V Dalmácii a Čiernej Hore
1923 Prechádzky po Patagónii
Žánrové obrázky z Braču
1896 Prvá zvada
1896 Svadba
1896 Parník
1897 Štedrý deň
1900 Baldo et comp.

Divadelné hry:

1907 Komasácia (dráma)
1922 Bacúchovie dvor
1924 Obeta
zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost