sk  |  en
Pondelok | 20.11.2017, 03:14 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. arch. Martin Kusý ( 72 r.)

Slovenský architekt, vysokoškolský profesor, odborný publicista, zaslúžilý umelec

Kategória:

* 14.11.1916 Dobroč

† 24.02.1989 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 28 r.

jubileum od narodenia 101 r.

Životopis

1936-1939 Štúdium na Českom Vysokom učení Technickom ČVUT v Prahe
1940-1942 po uzavretí českých škôl a krátkej praxi študoval Vysokej škole Technickej vo Viedni
1943 obhájil titul Doktor Technických Vied u profesora S. Theissa vo Viedni
1943-1644 pracoval u M. M. Harminca
1944-1945 bojoval v Slovenskom Národnom Povstaní
1945-1946 pracoval v Bratislave na Štátnom Plánovacom A Štatistickom Úrade na obnove vojnou zničených obcí na Východnom Slovensku
1947 uzatvoril manželstvo s Verrou Krnovou
1947-1964 pracoval v riadiacich funkciách v rôznych projektových organizáciách
1948 založil Stavprojekt a stal sa prvým predsedom Spolku Slovenských Architektov
1950 pracoval v Krajskom Návrhovom Stredisku
1951-1952 práca vo Výskumnom Ústave Pre Stavebníctvo a Architektúru
1954 bol riaditeľom hlavnej správy projektových ústavov na Slovensku
1954-1961 pracoval v Štátnom Projektovom Ústave pre výstavbu miest a dedín
1962-1954 v Slovenskom Ústave Pamiatkovej Starostlivosti a ochrany prírody
1964-1986 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave kde bol v roku 1978 vymenovaný za riadneho profesora
1968-1972 prorektor VŠVU V Bratislave

Súťaže:

zúčastnil sa na súťažiach na riešenie budovy Slovenského plánovacieho úradu
v 2. kole súťaže S Havlíčkom a Hilským, 1951
Projekt budovy veľvyslanectva v Pekingu, 2. cena 1957
Dostavba budovy ČVUT V Prahe, 2. cena, so Š. Svetkom
Projekt budovy VŠD V Žiline/2. cena, s L. Lýskom a S. Talašom, 1961

Je po ňom pomenovaná Cena profesora Martina Kusého.

Tvorba

Architektonická tvorba:

Tvoril v povojnovej dobe. Bol majstrom proporcie, hľadačom výslednej harmónie hmôt a priestorov - toto je znak tiahnuci sa celou jeho architektonickou tvorbou. Podarilo sa mu robiť architektúru vo všetkých jej typologických podobách. Urbanizmus sídel, krajiny parkov, domy pre bývanie rodinné i kolektívne, školy, administratívne budovy, historické rekonštrukcie, domy pre vedu, ambasády, múzeum, priehrady, pamätníky, hrobky a náhrobky.

Dielo:

Sídliská v Považskej Bystrici, Podbrezovej, Valaskej, Lovinobani, Zlatne
Sídlisko pri stanici v Banskej Bystrici, 1953
Budova strojníckej fakulty v Bratislave, 1958-1962
Administratívna budova Pravdy (dnes Danubiaprint) v Bratislave, 1957-1960
Hrobka Ľudovíta Fullu v Ružomberku, 1962
Pamätník SNP v Kunerade
Budova ústavu stavebníctva a architektúry SAV na Patrónke v Bratislave, 1960
Internáty v Nitre a Liptovskom Hrádku
Obytný dom v Bratislave na Gajanovej ulici
SVŠ na Novohradskej ulici v Bratislave, 1954
Čs. veľvyslanectvo v Pchongjangu, Kórea, 1956
Hydrocentrála pri Novom Meste nad Váhom, 1948
Oravská priehrada
Obchodná a administratívna budova Omnia na Dunajskej ulici v Bratislave, 1967
Múzeum Slovenskej Národnej rady na Myjave, 1966

Ocenenia:

1945 nositeľ rádu SNP II. triedy
1965 a 1973 cena Dušana Jurkoviča
1945 vyznamenaný Čs. Medailou za chrabrosť
1965 cena za Zásluhy o výstavbu
1981 a 1982 získal významné štátne ocenenie rad práce a titul zaslúžilý umelec
1985 bol ocenený cenou M. Benku za monografiu Emil Belluš

Autor monografií, štúdií a článkov, spolutvorca encyklopedických diel, autor publikácií:
Architektúra na Slovensku 1918-45; 1971
Architektúra na Slovensku 1945-75; 1976
Od remesla po design 1974
viaceré odborné state v časopisoch Projekt; Architektúra ČSSR
zdroj: www.asb.sk; www.wikipedia.org

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost