sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 11:15 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

MVDr. Martin Kvetko ( 82 r.)

člen povstaleckej SNR, spoluzakladateľ Demokratickej strany a jej čelný predstaviteľ

Kategória: politici minulosti

* 09.09.1912 Muránska Dlhá Lúka (okr. Revúca)

† 03.06.1995

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 27 r.

jubileum od narodenia 110 r.

Vzdelanie

Stredná škola, Levoča
1936 Vysoká škola veterinárska, Brno

Životopis

Martin Kvetko sa narodil v roku 1912 v roľníckej evanjelickej rodine.
Strednú školu vyštudoval v Levoči a po jej skončení študoval zverolekárstvo na Vysokej škole veterinárnej v Brne. Po promócii v roku 1936 ostal na škole ako asistent.

Bol osobnosťou, ktorej boli blízke záujmy Slovenska a slovenského
národa. Patril k popredným predstaviteľom demokratického pofebruárového slovenského exilu a podieľal sa na obnove demokracie na Slovensku po novembri 1989.

V rokoch 1938 - 1944 bol popredným funkcionárom Slovenskej národnej rady, pôsobil v Štátnom žrebčínci v Topolčiankach a v roku 1944 bol spoluzakladateľom a neskôr čestným predsedom Demokratickej strany. Zúčastnil sa na vyhlásení Košického vládneho programu v apríli 1945 v Košiciach. Vo svojom politickom zmýšľaní a konaní preferoval antifašistické, demokratické a česko-slovenské postoje. Vystupoval ako profesionálny politik obhajujúci demokratické práva a slobody v mocenskopolitických zápasoch v rokoch 1945 - 1948. V tomto období bol poslancom Dočasného a Národného zhromaždenia a zároveň členom predsedníctva DS. Aktívne vystupoval v štátoprávnych dohodách, ktoré upravovali v rokoch 1945 - 1947 postavenie Slovenska v československom štáte, ako aj postavenie či vzžah slovenských národných orgánov k ústrednej vláde a prezidentovi. Od apríla 1945 do novembra 1947 bol povereníkom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy. Realizoval poľnohospodársku politiku DS a druhú etapu pozemkovej reformy.

Tak ako väčšina čelných predstaviteľov Demokratickej strany emigroval v marci 1948 do zahraničia, od leta 1948 pôsobil v Londýne a od roku 1951 v Mníchove (1951 - 1960). V roku 1949 sa Martin Kvetko podieľal na založení Radu slobodného Československa, ktorý bol orgánom protikomunistického zahraničného odboja. Stal sa redaktorom Rádia Slobodná Európa (RFE) a hlavným slovenským predstaviteľom česko-slovenskej politickej orientácie v Európe. Vystupoval pod pseudonymom Dušan Lehotský. Spoluriaditeľom československého vysielania RFE bol v rokoch 1954 - 1960. Obdobie rokov 1960 - 1989 prežil Martin Kvetko v USA, pracoval v redakcii Slobodná Európa v New Yorku. Stal sa jedným zo spoluzakladateľov Stálej konferencii slovenských demokratických exulantov (SKSDE), ktorá vznikla v kanadskom Toronte 8. decembra 1963. Od roku 1964 bol vydavateľom, autorom i redaktorom časopisu Naše snahy. V časopise reagoval článkami na situáciu v Československu. Odsudzoval komunistický režim, ako aj režim slovenského štátu z rokov 1939 - 1945. Tematicky sa zaoberal nielen SNP a vývojom Slovenska v rokoch 1945 – 1948, ale aj Slovenskom a Československom počas komunistického režimu. Privítal reformný proces v roku 1968 a vznik česko-slovenskej federácie.

V roku 1963 spoločne s J. Lettrichom, F. Hodžom a R. Fraštackým založili nový odbojový orgán - Stálu konferenciu slovenských demokratických exulantov. Neskôr stál Martin Kvetko na jej čele.

Po páde komunistického režimu sa v januári 1990 vrátil na Slovensko. Za 42 rokov exilu nikdy nepožiadal o žiadne štátne občianstvo. Dúfal, že sa vráti domov a znova vstúpi na slovenskú politickú scénu.
Na 10. decembra 1989 bola na zjazde v Bratislave obnovená činnosť Demokratickej strany. 26. januára 1990 bol Martin Kvetko zvolený za jej predsedu a v septembri 1990 za čestného predsedu. V parlamentných voľbách 1990 doviedol DS do slovenského parlamentu.
Prezident ČSFR mu v roku 1991 udelil za jeho celoživotnú politickú činnosť Rad Tomáša G. Masaryka II. stupňa. Martin Kvetko patril medzi popredných lovenských predstaviteľov slovenskej demokratickej politiky.
Zomrel 3. júna 1995 a je pochovaný v rodinnom hrobe v Muránskej Dlhej Lúke.

Ocenenia:

1991 Rad Tomáša G. Masaryka II. stupňa

Tvorba

1991 Dohody o štátoprávnom usporiadaní pomeru Čechov a Slovákov v oslobodenej vlasti, Bratislava
zdroj: PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc. : MVDr. Martin Kvetko doma a v exile, SAV

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost