sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 10:12 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

Martin Rázus ( 48 r.)

básnik, prozaik, publicista, autor literatúry pre deti a mládež, dramatik, buržoázny politik, evanjelický kňaz

Kategória: spisovatelia, politici minulosti

* 18.10.1888 Vrbica

† 08.08.1937 Brezno nad Hronom

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 85 r.

jubileum od narodenia 134 r.

Vzdelanie

1899 – 1902 ľudová škola, Vrbica
1902 – 1903 gymnázium, Banská Bystrica
1903 – 1907 Evanjelické lýceum, Kežmarok
1907 - 1911 Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava
1911 štúdium v Edinburghu (Škótsko) na základe štipendia od Williama Roberta Setona-Watsona

Životopis

Narodil sa v rodine roľníka a garbiarskeho robotníka. Bieda a chudoba, ktoré ho obklopovali v ňom prebudili silné národné cítenie a angažovanosť na volebných zhromaždeniach. Počas prvej svetovej vojny pôsobil ako básnik, publicista a politik. Znepokojovalo ho katastrofálne národné i sociálne postavenie slovenského ľudu, preto východisko hľadal v literárnej tvorbe, publicistike. Postavil sa otvorene proti národnostnej politike Rakúsko-Uhorska, čechoslovakistickej politike českej, ale najmä slovenskej buržoázie. Zotrvával na ideológii predprevratového národného hnutia. V roku 1935 sa pridal k politickému spojenectvu s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. Publikoval v tradičných literárnych a spoločenských časopisoch – Dennica, Prúdy, Živena, Stráž na Sione, Národnie Noviny, od roku 1917 do skončenia prvej svetovej vojny aj v Robotníckych novinách. Jeho poézia je obrátená k svetu a človeku, k jeho túžbam, bolestiam a trápeniam, a vyjadroval v nej aj vlastné pocity. Odhaľoval karierizmus, bezcharakternosť, sociálnu i národnú nespravodlivosť, a zároveň sa bál o osud nového štátu a demokracie. Únik hľadal vo svete umenia, krásy, abstrakcii a vnútornej sebareflexii. Popri umeleckej poézii a próze napísal množstvo politických článkov, polemík a úvah do slovenských i českých novín.

Pôsobenie

1911 – 1912 kaplán u Samuela Zocha, Modra
1913 – 1921 evanjelický kňaz, Pribylina
1921 – 1930 fara v Moravskom Lieskovom
1930 farár, Brezno
1929 – 1937 hlavný ideológ SNS jej predseda a poslanec Národného zhromaždenia v Prahe

Tvorba

Poézia
1917 Z tichých a búrnych chvíľ
1919 Hoj, zem drahá
1919 To je vojna!
1925 Kameň na medzi
1926 Kresby a hovory
1929 Šípy duše
1934 Bača Putera
1935 Cestou

Próza
1926 Z drobnej prózy
1929 Svety
1930 Júlia 1 – 2
1935 Krčmársky kráľ
1936 Odkaz mŕtvych
1937 Bombura
1937 Stretnutie

Autobiografické romány
1932 Maroško
1933 Maroško študuje

Dráma
1920 Hana (ins. aj knižne)
1936 Ahasver

Ďalšie
1929 Z nášho chrámu
1932 Argumenty
1935 Pred tvárou božou
zdroj: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Slovenská národná knižnica 2001; Encyklopédia Slovenska, V. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1981; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Milan Pišút a kol.: Dejiny slovenskej literatúry, Obzor, Bratislava 1984; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost