sk  |  en
Štvrtok | 18.04.2019, 20:52 | meniny: Valér; zajtra: Jela
 • | Európsky deň za práva pacientov

  Európsky deň za práva pacientov bol vyhlásený na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru (EESC). Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacienta. Ide o príležitosť informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv.

 • | Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

  Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS podnet na sympóziu v 1982, UNESCO vyhlásený v 1983, oslavuje sa od 1984

 • | Medzinárodný deň žonglovania

  Medzinárodný deň žonglovania oslavuje zručnosti talentovaných ľudí, ktorí dokážu žonglovať s viacerými loptami, nožmi, palicami, krúžkami a inými objektmi vo vzduchu bez dotyku zeme. Žonglovanie je forma zábavy a tento deň je určený na jej šírenie a na stretnutia cirkusantov po celom svete.

 • | Svetový deň kultúrneho dedičstva

  Svetový deň kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO. Tento deň je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel. V dôsledku tejto príležitosti, ktorá je určená predovšetkým verejnosti, sa konajú mnohé podujatia zamerané na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt.

 • | Svetový deň rádioamatérov

  Svetový deň rádioamatérov vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU), ktorá bola v tento deň roku 1925 v Paríži založená. Deň je oslavou prínosov rádioamatérov vysielačov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. Martin Slivka PhDr., CSc. ( 72 r.)

filmár, režisér, scenárista, dokumentarista

Kategória: divadlo, film a TV

* 01.11.1929 Slovensko

† 23.09.2002 Slovensko

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie had

jubileum od úmrtia 16 r.

jubileum od narodenia 89 r.

 

všeobecné informácie

Bol spoluzakladateľom filmového festivalu Etnofilm vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnově p. R. a neskôr Etnofilmu Čadca pri Kysuckom múzeu (od 1980), na ktorom získal štyrikrát Hlavnú cenu. Napísal niekoľko štúdií a statí do zborníkov a katalógov prevažne k festivalom s národopisnou a etnografickou tematikou. Viac ako 40 rokov sa zaoberal problematikou slovenského ľudového divadla a svoje poznatky z tejto oblasti zhrnul v diele Slovenské ľudové divadlo. Je tiež autorom vysokoškolskej učebnice o ľudovom divadle. Martin Slivka sa zaraďuje medzi jednu z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry a umenia vôbec. Autorsky sa podpísal pod vyše 140 filmov - bol autorom námetov aj scenárov, režisérom. Stal sa priekopníkom tzv. etnografickej línie slovenského dokumentarizmu, vo svojej práci sa venoval aj výskumu slovenského ľudového divadla a folklóru. Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe, posledný projekt Francúzski partizáni zostal nedokončený. Za svoju tvorbu Martin Slivka získal vyše 40 významných ocenení na zahraničných festivaloch.

Tvorba

Spočiatku vzbudili veľkú pozornosť jeho filmy o hmotnej kultúre Voda a práca, Roľnícka práca včera a dnes, Metamorfóza vlákna a Kresané z dreva. S témou kandidátskej práce Slovesná, herecká a scénická zložka slovenského ľudového divadla súvisí veľká skupina filmov o obyčajoch od vianočných (Z ďaleka ideme, novinu nesieme; Šťastia zdravia vinšujeme, Koledníci idú) po fašiangové a iné (Fašiangy, Masky; Hra o svätej Dorote). Za najemotívnejšie dielo možno považovať film Odchádza člověk, dokument o pohrebnom obrade v bulharskej horskej dedine. Zverejnenie filmu vyvolalo odpor vtedajšieho bulharského režimu a neskôr prineslo autorovi svetové ocenenia. V rokoch 1989-91 vznikol unikátny 13-dielny cyklus Deti vetra o výrazných rysoch kultúry Rómov v jednotlivých európskych štátoch.

 

vzdelanie a pôsobenie

- 1955
FAMU v Prahe (odbor dokumentárny film u prof. Karola Plicku)
- 1963
Filozofická fakulta Karlovej univerzity (odbor etnografia a folkloristika)
od 1955
dramaturg, scenárista, dokumentarista v Slovenskej filmovej tvorbe
od 1967
režisér Štúdia krátkych filmov v Bratislave
od 1977
pedagóg na VŠMU v Bratislave, odbor dokumentaristika (1990: dekan Filmovej a televíznej fakulty).

 

tvorba

Filmografia

1963: Voda a práce (scenár, réžia)
1967: Drak sa vracia (pomocná réžia)
1968: Odchází člověk (scenár, réžia)
1970: Národní umělec Karol Plicka (scenár, réžia), Na počiatku bola pieseň (réžia)
1972: Ľudovít Fulla (scenár, réžia)
1979: A poběžím až na kraj světa (herec – Jožo Klokan)

1983: Vyznanie pútnika

1990: Deti vetra

1995: Slováci na Ukrajine

1997: Karol Sidor

2001: Študenti a november 1989, Divadelníci a november 1989

2002: Prevzatie moci, Víťazstvo bez násilia

Knižná tvorba

1982: Karol Plicka vo filmovej faktografii
1982: Karol Plicka - Básnik obrazu (2. prepracované a doplnené vydanie vyšlo v r. 1999 k storočnici narodenia Karola Plicku)
1982: Slovenský národopisný film
1985: Pavol Socháň
1989: Maska v ľudovom divadle
2002: Slovenské ľudové divadlo

 

Ocenenia:

Ocenené filmy:

Za tajomstvom mohýl (1964)
Ikony (1966)
Metamorfózy vlákna (1968)
Odosobnení (1968)
Posledná večera (1968)
Hra o svätej Dorote (1969)
Národný umelec prof. Karol Plicka (1972)
Ľudovít Fulla (1972)
Ľudová kultúra na Slovensku 1.-13. (1972-1974) – pre STV
Obradové divadlo (1974)
Slovenská filharmónia (1974)
Telgárt-Švermov (1975)
Roľnícka práca včera a dnes (1975)
Kresané do dreva (1976)
Mária Medvecká (1977)
Medovnikár (1980, 1984)
Pavol Socháň (1987)
Deti vetra 1.-13. (1990)
Páter Juraj Vojenčiak (1993)
Karol Sidor (1997)

1964
Zlatý drak na krakovskom MFF za film Voda a práca (1963)
1995
film Odchádza človek (1968) zaradilo UNESCO do svetového kultúrneho dedičstva, tento film je zaradený aj do Zlatého fondu slovenskej kinematografie medzi 25 najvýznamnejších diel slovenskej kinematografie. Film získal významné ocenenia na festivale vo švajčiarskom Nyone, Arsfilm Kroměříž, Academiafilm Olomouc a na prehliadke Dni krátkeho filmu v Karlových Varoch.
1966, 1968, 1995
cena IGRIC
2002
Cena slovenskej filmovej kritiky 2002 za kritickú a publicistickú činnosť

 

galéria

zdroj: www.czsk.net, www.vmp.cz, spracovala M. Remiašová
posledná aktualizácia 24.06.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost