sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 11:03 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

Mag. Art. Matej Kozub ()

hudobník, klarinet

Kategória: hudba

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

 

všeobecné informácie

Matej Kozub absolvoval v rokoch 1989 - 1994 Konzervatórium v Bratislave. Štúdium klarinetu ukončil s titulom "Najlepší absolvent roka". V rokoch 1994-1996 navštevoval VŠMU v Bratislave, neskôr Vysokú školu hudobnú vo Viedni (1994 – 2001), kde odbor klarinet študoval a ukončil s vyznamenaním u profesora Alfreda Prinza a profesora Ernsta Ottensamera. Nasledovala ročná študijná stáž na Sibeliovej Akadémií v Helsinkách v odbore hudobná pedagogika. Matej Kozub je absolventom majstrovských interpretačných kurzov v Českej republike - JAMU Brno a Hudobných kurzov v Telči, Rakúsku - Mozarteum Salzburg a Akadémie Prag-Wien-Budapest Semmering (ďalej PWB), Fínsku - Sibeius Academy pod vedením špičkových sólistov a pedagógov ako napr. Milan Etlík, Alfred Prinz, Howard Klug, Michael Lethiec, Charles Neidich, Francois Benda a ďalší. Už počas štúdia sa úspešne zúčastňoval domácich a medzinárodných súťaží. K jeho úspechom patrí okrem iných aj 2. cena na Súťaži študentov slovenských konzervatórií, Cena Rakúskeho zväzu interpretov za vynikajúcu interpretáciu Rakúskej súčasnej hudby - PWB, 3. cena na medzinárodnej súťaži "Giacomo Mensi" v meste Breno - Taliansko, Semifinále súťaže "Talent roku 1998" - Praha, 1. cena v sólo a 1. cena v komornej kategórií s titulom "Absolútny víťaz" Súťaže študentov a mladých profesionálov 2000 - Londýn, 1. cena za vynikajúcu interpretáciu klasicistickej komornej hudby PWB - Rakúsko, 3. a 2. cena za vynikajúcu interpretáciu diel Gottfrieda von Einem, PWB - Rakúsko, 2. cena na Medzinárodnej súťaži súčasnej hudby Kryštofa Pendereckého v Krakove. Získal tiež viacero prospechových a umeleckých štipendií.

Prospechové a umelecké štipendiá: * 2000 Mimoriadne štipendium rektora Hudobnej univerzity vo Viedni * 1996 -1997 Štipendium Rakúskeho spolkového miniosterstva pre vedu, vzdelávanie a kultúru * 1995 Štipendium WANAS Viedenskej Filharmónie * 1995 Mimoriadne štipendium rektora Hudobnej univerzity vo Viedni

Medzinárodné projekty – tvorba a realizácia: * Sokrates, Gruntvig 1, Contemporary Serious Music as a Method and Way of Education and Guidance of Adults. * Visegrad 4 (IVF) - medzinárodná spolupráca skladateľov a interprétov súčasnej vážnej hudby (2. krát) * PHARE Programm (2. krát), Culture 2000

 

vzdelanie a pôsobenie

1989 - 1994
Štúdium na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave – klarinet (absolventský recitál a sólo koncert s orchestrom)
- 1993
Maturitná skúška na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave
1994 - 1997
Štúdium klarinetu na VŠMU v Bratislave
1994 - 2000
Študent na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni - klarinet a od r. 2000 aj hudobná pedagogika
- 1997
Prvá diplomová skúška s vyznamenaním na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni
- 2001
Univerzita Hudby a dramatických umení vo Viedni
2001 - 2002
Štúdium na Sibeliovej Akadémii v Helsinkách u Ilkka Teerijoki (Štipendium Socrates-Erasmus)
2002 - 2003
Štúdium pedagogiky na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni
- 2005
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského (Bratislava, doktorandské štúdium)
V umeleckej činnosti Matej Kozub spolupracoval ako sólista so skladateľskými skupinami: Mühely - Budapešť, Forum für neue Musik Wien, Gegenklang - Wien, Rakúska spoločnosť pre súčasnú hudbu, Konvergence - Praha, Zväz Poľských skladateľov - Krakov, s komornými zoskupeniami a orchestrami: Arco Quartet - Japonsko, Porin Quartet, Slovinsko, Societa Rigata - Slovensko, Albrechtovo kvarteto - Slovensko, Pierrot Lunaire Ensemble Wien, Donauphilharmonie Wien, Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín. Koncertoval sólovo a v komorných zoskupeniach resp. s orchestrami na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, Taliansku, Rusku, Čile, Číne, Srbsku, Estónsku, Fínsku, Veľkej Británií, Švajčiarsku a Nemecku.
Popri umeleckej činnosti sa Matej Kozub venuje aj organizácií hudobných podujatí s medzinárodnou účasťou (doteraz 24 krajín) ako napr. projekt "Hudba bez hraníc v srdci Európy" zameraný na mladých skladateľov a interpretov, kde počas 6 ročníkov 1999 - 2005 odznelo niekoľko desiatok premiér súčasných diel a uskutočnili sa každoročne medzinárodné semináre a pracovné sústredenia na Slovensku, v Rakúsku, v Maďarsku, v Českej republike a v Poľsku. Tieto podujatia boli podporené z programov PHARE, Socrates - Grundtvig 1, z Medzinárodného višegrádskeho fondu, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR, Rakúskym kultúrnym centrom v Bratislave, Maďarským kultúrnym inštitút v Bratislave, Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave, Slovenskými Inštitútami vo Viedni, Budapešti, Prahe, Spolkom Slovákov v Poľsku a mnohými ďalšími.
Matej Kozub pravidelne vystupuje na koncertoch ako sólista a člen vynikajúcich medzinárodných komorných orchestrov. Často naživo nahráva pre rôzne rozhlasové stanice v zahraničí.

 

Ocenenia:

1996
Účasť na Medzinárodnej hudobnej súťaži Pražská jar
1998
Účasť v semifinále súťaže „Talent roku 1998“ v Českej republike, Diplom za vynikajúcu účasť v súťaži
2003
1. cena a 2. cena za vynikajúcu interpretáciu diela Bohuslava Martinů na Medzinárodnej letnej akadémii, Praha-Viedeň-Budapešť (MLA P-V-B), Rakúsko
2003
2. cena za vynikajúcu interpretáciu diela Albana Berga (MLA P-V-B), Rakúsko
2002
cena za vynikajúcu interpretáciu diela Bohuslava Martinů a L. v. Beethovena na MLA P-V-B, Rakúsko
2000
3. a 2. cena za vynikajúcu interpretáciu diela Gottfrieda von Einem na MLA P-V-B, Rakúsko
2000
Diplom za vynimočnú interpretáciu, Jeunnesses Musicales, Bukurešť, Rumunsko
2000
1. cena v solo kategórii a 1. cena v komornej kategórii a titul Absolútny víťaz súťaže študentov hudby a mladých profesionálov, Londýn 2000, Anglicko
2000
2. cena na Medzinárodnej súťaži súčasnej hudby Krištofa Pendereckého v Krakove, Poľsko
1998
3. cena na Medzinárodnej klarinetovej súťaži „Giacomo Mensi“, Breno, Taliansko
1998
Cena za vynikajúcu interpretáciu súčasnej rakúskej hudby - Cena OESTIG, na MLA P-V-B, Rakúsko
zdroj: www.ecpm.sk
posledná aktualizácia 02.02.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost