sk  |  en
Streda | 19.05.2021, 04:49 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
 • | Medzinárodný deň mlieka

  Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

 • | Svetový deň hepatitídy

  Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Ing. Michal Besterci DrSc. Dr.h.c. ( 84 r.)

vedúci vedecký pracovník

Kategória: prírodné vedy

* 27.03.1937 Sečovce

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 84 r.

Vzdelanie

1997 inaugurácia za profesora na STU v Bratislave

1992 habilitácia za docenta na MTF STU Trnava

1987 obhájenie doktorskej dizertačnej práce (DrSc.)

1971 obhájenie kandidátskej dizertačnej práce (CSc.)

1956 – 1961 Vysoká škola technická v Košiciach, Strojnícka fakulta

1952 – 1956 Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach

1943 – 1952 Základná škola v Sečovciach

 

Životopis

Od roku 1961 pôsobí v Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach.

 

Vedecko-organizačná činnosť

1980 2000 vedecký tajomník ÚMV

1996 2013 člen Komisie pre PhD. v odbore Fyzikálna metalurgia

1999 2007 predseda Komisie pre DrSc. v odbore Fyzikálna metalurgia

1997 2007 člen Akreditačnej subkomisie SAV

1999 2017 člen 3 komisií pre DrSc. (Strojárska technológia, Materiálové inžinierstvo, Hutníctvo)

2003 2013 člen Komisie pre DrSc. v odbore Materiálové vědy a inženýrství, ČR

2008 2017 člen PS Akreditačnej komisie MŠ

 

Študijné pobyty

1975 ZSSR, IPM Kijev, 30 dní

1972, 1975, 1980, 1990 Rakúsko, TU Wien, 60 dní

1989 Švédsko TU Lulea, 30 dní

1992 Taliansko TU Neapol, TU Roma, 30 dní

1995, 1998, 2000, 2004, 2006 Estónsko, TU Tallinn, 50 dní

2005 Grécko, Atheny, 30 dní

2012 Taiwan, TU Tai Pei, 30 dní

2014 Nemecko, KIT Karlsruhe, 30 dní

 

Vedenie projektov

 • 1980 – 1989 Koordinácia HÚ ŠPZV III-1 „Kovové materiály“ – zástupca

 • 1992 – 2014 VEGA – vedúci

 • 2006 – 2010 projekt APVV „Tvorba nanoštruktúr v kovových materiáloch pomocou IPD a ich vzťah k fyzikálnomechanickým vlastnostiam“ – zástupca

 • 2012 – 2013 slovensko-taiwanský projekt (NSC – SAS) „Effect of dispersion particles on structure formation and properties of nanocomposites prepared by SPD method“ – vedúci

 

Člen projektov

1976 – 1989 Razrabotka teoretičeskich osnov prigotovlenija poroškovich materialov, RVHP

1976 – 1989 Procesi masoperenosa pri spekanii poroškovich materialov, RVHP

1992 – 1996 Hochtemperaturverhalten von Dispersionverfestigten Werkstoffen TU Wien

1994 – 1998 Dispersionverfestigten Pt Werkstoffen, TU Wien

2003 – 2005 Kvantitativní odhad strukturních parametrů heterogenních soustav, MÚ AV ČR

 

Vedecká výchova a doktorandské štúdium

Ing. Juraj Ďurišin, CSc. – pomocný školiteľ

Ing. Milan Garafa, CSc. – pomocný školiteľ

Ing. Oxana Velgosová, PhD. – školiteľ

Ing. Silvia Kračunovská, PhD. – pomocný školiteľ

Ing. Priidu Petsalu, Estónsko – cosupervisor

Ing. Beáta Ballóková, PhD. – školiteľ

Ing. Ivan Kohútek, PhD. – pomocný školiteľ

Ing. Marián Varchola, PhD. – školiteľ

 

Udelené patenty

ČSSR – 3 z oblasti rotačného spekania práškových kovov

 

Pozvané plenárne prednášky

1976 Composite Materials – Wroclav, Poľsko

1992 Dispersion Werkstoffe, H. Tatras, SR

1994 Dispersnoupročnenije materiali, Čeboksary, RFR

1996 Workshop „Dispersionverfestigte Werkstoffe“, TU Dresden, Nemecko

1997 Workshop „Dispersion-verfestigte Werkstoffe", IFAM, Dresden, Nemecko

1997 Advanced Light Alloys and Composites – Zakopane, Poľsko

2000 IX. Int. Baltic Conference Materials – Tallin, Estonia

2002 X. Int. Baltic Conference – Kaunas, Litvia

2002 II. Medzinárodná konf. Aluminium – Děčín, ČR

2003 Int. Conference on Proc. of Advanced Materials – Madrid, Španielsko

2006 Baltrip 2006, Intern. Conf. of Materials – Tallin, Estonia

2015 22nd Winter International Scientific Conference Winter-AMME 2015 Gliwice-Zakopane, Poľsko

 

Prednášky v zahraničí

ZSSR, Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko, Estónsko, Litva, Francúzsko, Kanada, Španielsko, Portugalsko, USA, Brazília, Čína, J. Kórea, Švajčiarsko, Japonsko, India, Gruzínsko, Ukrojina, Bielorusko, Turecko, Australia, Egypt, Taiwan, Lotyšsko, Čierna Hora, Malta

 

Aplikácie výsledkov

Podiel na vývoji materiálu Al-Al4C3 pre fi Krebsőge – Erbslőh (Nemecko) a Pt-Y2O3 pre Schott Glaswerke Mainz (Nemecko)

 

Najdôležitejšie výsledky

 • Rozpracovanie štatistických metód odhadu globálnych vlastností a priestorovej distribúcie fáz v heterogénnych štruktúrach

 • Tvorba stochastických modelov disperznej štruktúry na základe hodnotenia častíc a zŕn matrice (w-s diagramy)

 • Návrh modelov deformácie „in situ“ v kompozitných sústavách

 • Analýza priamych a nepriamych príspevkov na medzu sklzu kompozitov

 • Hodnotenie štruktúrnej podstaty nanomateriálov

 • Zákonitosť creepu v disperzne spevnených sústavach pri rôznych spôsoboch deformácie

 • Analýza superplasticity kompozitov

 • Podstata pevnostných a plastických vlastností nanomateriálov

 

Volené členstvo vo vedeckých organizáciách

1990 – 1992 člen vedeckého kolégia ČSAV

1992 – 2000 predseda vedeckého kolégia SAV

1990 – 1996 člen komisie GAV a GAT

1999 – 2000 podpredseda VEGA č. 5

2002 – 2006 predseda K VEGA

2002 – 2006 člen P VEGA

2008 člen Učenej spoločnosti SAV

 

Členstvo v redakčných radách

 • člen RR a hosťujúci editor Inter. Journal of Materials and Product Technology - Anglicko (od r. 2000 doteraz)

 • člen RR High Temperature Materials and Processes – Izrael (od r. 2000 doteraz)

 • člen RR Pokroky práškové metalurgie, ČR (1970 – 2000)

 • člen RR Kovové materiály, SR (od r. 1990 doteraz)

 • člen RR Powder Metallurgy Progress, SR (od r. 2001 doteraz)

 • člen RR Acta Mechanica Slovaca, SR (od r. 2002 doteraz)

 • člen RR Medical Implant and Surgery, USA (od r. 2016 doteraz)

 

Ocenenia

1993 strieborná čestná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

1995 zlatá čestná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

2002 zlatá plaketa TU Košice

2003 čestná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

2005 Platinova plaketa SF TU Košice

2007 cena Tallinskej technickej univerzity, Tallin, Estónsko

2008 Dr. h. c., čestný titul, Tallin, Estónsko

2012 Zlatá medaila SAV

2012 Plaketa primátora mesta Košice

2013 Plaketa k 60. výročiu SAV

2013 Medaila k 95. výročiu založenia Tallinn Technical University

2015 Člen World Academy of Materials and Manufacturing Engineering

2017 Cena „Mente et Manu“ rektora TU Tallinn, Estónsko

2017 Pamätná medaila UPJŠ Košice

2017 Pamätná medaila TU Košice

2017 Zlatá medaila Hutníckej fakulty TU Košice

2017 Platinová medaila Strojníckej fakulty TU Košice

 

Tvorba

MONOGRAFIE

 • HERMEL V., KIEBACK B., SCHATT W., FRIEDRICH E., SKOROCHOD V. V., PANIČKINA V. V., ŠLESÁR M., DUDROVÁ E., PARILÁK Ľ., BESTERCI M.: Procesi masoperenosa pri spekanii. Naukova dumka, 1987, Kijev, 150 pages

 • SAXL I., PELIKÁN K., BESTERCI M., RATAJ J.: Testování a modelování struktur heterogenních soustav. PPM VÚPM Šumperk 1-2, 1990, 160 strán

 • DUDROVÁ E., PARILÁK Ľ., ŠLESÁR M., IVAŠENKO J. N., PELIKÁN K., PODREZOV J. N., FIRSTOV S. A., BESTERCI M., IVANOVA I. I., DEMEDIK A. N.: Struktura i pročnosť poroškovich materijálov. Naukova dumka, Kijev, 1993, 174 pages

 • SAXL I., PELIKÁN K., RATAJ J., BESTERCI M.: Quantification and Modelling of Heterogeneous Systems. Cambridge Inter. Science Publishing, 1995, 117 pages

 • BESTERCI M.: Disperzne spevnený hliník pripravený mechanickým legovaním. PPM VÚPM Šumperk 2, 1996, 74 strán

 • BESTERCI M.: Dispersion Strengthened Aluminium Prepared by Mechanical Alloying. Cambridge Inter. Science Publishing, 1999, 77 pages

 • BESTERCI M.: Mechanical alloying, microstructure and mechanical properties of micro and nanostructural Al-Al4C3 composites. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing 2015, 143 pages

 

KAPITOLY V MONOGRAFIÁCH

 • ŠLESÁR, M., BESTERCI, M., DUDROVÁ, E.: The growth of interparticle necks in the sintering of Cu powder. Synthetic Materials for Electronics. Ed. Jakovlev B., Šimanski, USA, 1981

 • BESTERCI, M.: Dispersion strengthened aluminium prepared by mechanical alloying. International Journal of Materials & Product Technology. Vol.15, 3-5, 2000, pp. 356-409

 • BESTERCI, M., KOVÁČ, L.: Microstructure and properties of Cu-Al2O3 composites prepared by powder metallurgy. International Journal of Materials & Product Technology, Special Issue – Microstructure and Mechanical Properties of Progressive Composite Materials, Vol. 18, 2003, Nos. 1/2/3, pp. 26-56

 • BESTERCI, M., VELGOSOVÁ, O., PEŠEK, L.,: Mechanical Properties of Individual Phases, Deformation and Fracture in Mechanically Alloyed Al-Al4C3 Composite. International Journal of Materials & Product Technology, Spec. Issue: Progress in Powder Materials and Technologies, Vol. 28, N ¾, 2007, pp. 448-467

 • BESTERCI, M., SÜLLEIOVÁ, K., KVAČKAJ, T., KOČIŠKO, R.: Numerical simulation, formation of microstructure and mechanical properties of nanocopper prepared by severe plastic deformation. In: International Journal of Materials and Product Technology, 40, 2011, no. 1/2, s.36-57

 • PEŠEK, L., ZUBKO, P., BESTERCI, M.: Local mechanical properties of materials based on matrix-particles system. In: International Journal of Materials and Product Technology, vol. 40, 2011, s. 226-249

 • VELGOSOVÁ, O., BESTERCI, M., IVAN, J., SÜLLEIOVÁ, K.: Influence of technological factors on dispersion strengthened materials deformation mechanism studied by "in situ tensile test in SEM". In: International Journal of Materials and Product Technology, 49, 2014, s. 129-159

 • HVIZDOŠ, P., BESTERCI, M., BALLÓKOVÁ, B., HUANG, S., LIN, P.: Tribological behaviour and mechanical properties of copper and magnesium based composites treated by severe plastic deformation. International Journal of Materials and Product Technology, 50, 2015, s. 80-100

 • OROLÍNOVÁ, M., ĎURIŠIN, J., DANKOVÁ, Z., ĎURIŠINOVÁ, K., BESTERCI, M.: Analyse of microstructure and thermal stability of Al-Al4C3 composites. In: Nanostructural Al composites. Ed. M. Besterci. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing 2015, s. 51-84

 • VELGOSOVÁ, O., BESTERCI, M., HVIZDOŠ, P., KVAČKAJ, T., SÜLLEIOVÁ, K.: Fracture of micro- and nanostructural Al-Al4C3 systems. In: Nanostructural Al composites. Ed. M. Besterci. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing 2015, s. 119-143

 • BESTERCI, M., SÜLLEIOVÁ, K., VELGOSOVÁ, O.: Kinetic of mechanical alloying, quantification of microstructural parameters and mechanical properties of Al-Al4C3 composites. In: Nanostructural Al composites. Ed. M. Besterci. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing 2015, s. 3-24

 • PEŠEK, L., ZUBKO, P., BESTERCI, M.: Local mechanical properties of Al-Al4C3 composite. In: Nanostructural Al composites. Ed. M. Besterci. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing 2015, s. 25-50

 • DOBEŠ, F., DYMÁČEK, P., BESTERCI, M.: Small punch testing of Al-Al4C3 micro- and nanocomposites. In: Nanostructural Al composites. Ed. M. Besterci. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing 2015, s. 85-118

 

ČASOPISECKÉ PRÁCE

690 pôvodných vedeckých prác, 120 CC publikácií, prvý autor 315, 78 prác samostatne

 

CITÁCIE

Celkový počet: 1 120

zdroj: JUDr. Lucián Besterci, PhD.
posledná aktualizácia 11.04.2018

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost