sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:24 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

Ing. arch. Michal Gaj ( 75 r.)

architekt

Kategória: veda a vzdelanie, technika

* 01.09.1947 Česko, Zlín

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 75 r.

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

1962 - 1966 SPŠ Drevárska, Spišská Nová Ves, odbor: nábytková a interiérová tvorba
1967 - 1973 Stavebná fakulta SVŠT, Bratislava, odbor: Architektra a stavba miest

Životopis

Priebeh zamestnaní:

1973 - 1990 samostatný projektant a vedúci urbanistickej skupiny; URBION - Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania Bratislava, pobočka Banská Bystrica
od roku 1991 konateľ, riaditeľ a autorizovaný architekt; ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.

Projekty:

1979 medzinárodná bilaterálna prognostická koncepcia organizácie území Domica-Aggtelek
1987 - 1996 riešenia územného rozvoja regiónov Orava, Horná Nitra, Gemer 1983 - 1992 krajinno-ekologické a urbanistické riešenia území orografických a krajinných celkov Roháče, Poiplie, Slovenský kras, Oravská vodná nádrž 1985 - 1989 územné regulačné plány a štúdie centrálnych mestských zón a historických jadier Levice, Prievidza, Vráble, Zlaté Moravce
1990 - 2000 územné plány miest Vráble, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Poprad, Spišská Nová Ves
1998 - 2002 priestorové regulačné štúdie obytných zón v Dubnici nad Váhom a v Spišskej Novej Vsi
2000 návrh multimediálneho diela Spomienka na gen. Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi
2001 - 2004 projekt a realizácia Domu Charitas - Hospic Sv. Alžbety v Ľubici 2002 - 2003 regulačný plán polyfunkčnej zóny Martin-Pred nemocnicou

- ďalších približne 150 diel z oblasti architektúry, urbanizmu a krajinnej ekológie

Členstvo v spolkoch a organizáciách:

Slovenská komora architektov
Spolok architektov Slovenska

Tvorba

- autorské príspevky na kongresoch a seminároch
- články a recenzie v odborných periodikách
- autorské výstavy

štúdium zákonitostí regionálneho prejavu vývoja priestorových štruktúr, hrá na husle a fujaru

 

Ocenenia:

Ocenenia:

1988 Rezortné vyznamenanie Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj
1998 Cena mesta Dubnica nad Váhom za významný prínos mestu
1999 Cena Dušana Jurkoviča za urbanistické dielo Územný plán sídelného útvaru Poprad
2005 Cena Dušana Jurkoviča za architektonické dielo Hospic Sv. Alžbety v Ľubici

zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 138.
posledná aktualizácia 19.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost