sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:56 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Michal Hnatič CSc. ( 65 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 28.01.1958 Medzilaborce

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

1983 Fyzikálna fakulta Leningradskej štátnej univerzity Leningrad

Študijné pobyty:
od r. 1994 viackrát Rusko
Fínsko viackrát
Taliansko viackrát
1984-1987 Sovietsky zväz

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1997-2000 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice, predseda vedeckej rady
od r.1998 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice, vedúci oddelenia teoretickej fyziky
od r.1983 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice

Najdôležitejšie výsledky:

Dôkaz platnosti Richardsonovho zákona „štyroch tretín“ popisujúceho šírenie pasívnej prímesi v prostredí s rozvinutou turbulenciou; Alternatívne objasnenie mechanizmu generovania magnetických polí vo vodivých turbulentných prostrediach mechanizmom spontánneho narušenia symetrie; Podiel na objasnení anomálneho škálovania a fraktálnej podstaty fluktuujúcich polí v stochastickom prostredí.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV

e-mail: hnatic@saske.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie/citácie: 35/90

Medzinárodné projekty: 2
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost