sk  |  en
Streda | 27.05.2020, 03:43 | meniny: Iveta; zajtra: Viliam
  • | Deň bez mobilov

    iniciovaný v Českej republike v roku 2004

  • | Medzinárodný deň sklerózy multiplex

    Tento deň bol vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex (MFSM) a jej členovania v roku 2009 za účelom zvýšenia povedomia o chorobe skleróza multiplex. Medzinárodný deň sklerózy multiplex je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celkom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu.

  • | Medzinárodný športový vyzývací deň

    Medzinárodný športový vyzývací deň sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Michal Ninčák ( 70 r.)

elektrotechnický inžinier

Kategória: technika

* 23.10.1949 Slovensko, Poprad

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 70 r.

Vzdelanie

1969 – 1973 VŠT Košice, elektrotechnický inžinier v odbore elektrické teplo, svetlo a elektrochémia.
1990 Kurz managementu firmy Kodak (Praha)
1991 Kurz pre technických manažérov na ČVUT Praha

Životopis

Od roku 1974 VÚES Brno závod Košice,
Po privatizácii SLOVRES a.s.
1974-1976 Konštruktér
1976-1978 Samostatný konštruktér
1978-1984 Vedúci oddelenia konštrukcie
1984-1989 Vedúci oddelenia vývojovej projekcie
1989-1991 Vedúci Technického úseku
1991 Vedúci Výrobno-technického úseku s pričleneným odborom MTZ a odborom starostlivosti o základné fondy.
1991-1997 menovaný za člena Vedeckej rady na Technickej univerzite v Košiciach
1988-1989 externý vyučujúci na elektrotechnickej fakulte TU Košice
1991 Po privatizácii a vytvorení SLOVRES a.s. Technický riaditeľ
2009 doteraz Technický riaditeľ poverený aj riadením Výrobného úseku
1986 priznaný III.stupeň VTKS
máj 2004 získal s kolektívom pre SLOVRES a.s. Certifikát a Zlatú medailu Slovak Gold za „Bezprevodovkový výťahový stroj SLP315“.

Tvorba

Publikačná činnosť: časopis TES- Medzinárodná vedecko-technická spolupráca v oblasti vývoja elektromotorov

Vynálezy (spoluautor):
r.1973-Spôsob elektroforetického nanášania náterových hmôt
r.1981-Svorkovnic.kryt el.stroja točivého v nevýbušnom prostredí
r.1985-Svorkovnicová skriňa
r.1986-Pätka najmä el.stroja toč.s rebrovanou kostrou z oceľového plechu

Technické správy:
Od r.1977 doteraz je autorom 9 Technických správ a spoluautorom 20 Technických správ, ktoré zahŕňajú vývoj asynchrónnych motorov výšky osi H=50-132,H=200-280 a ich modifikácií, vývoj asynchrónnych servomotorov pre prácu v jadrových elektrárňach, motorov pre pohon ventilátorov mimo obálky JE, vývoj generátorov a iných pohonov z oblasti elektrických strojov točivých.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost