sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 07:37 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

Mikuláš Galanda ( 43 r.)

maliar, lyrický maliar ženskej krásy

Kategória: výtvarné umenie

* 04.05.1895 Malá Vieska pri Turčianskych Tepliciach

† 05.06.1938 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 84 r.

jubileum od narodenia 127 r.

Vzdelanie

1905 - 1914 maďarské gymnázium v Lučenci
1914 - 1916 Akadémia výtvarných umení v Budapešti
1922 Umelecko-priemyselná škola v Prahe (prof. V. H. Brunner)
1923 - 1927 Akadémia výtvarných umení v Prahe (prof. Bromse, F. Thiele)


Životopis

Mikuláš Galanda patrí k najvýznamnejším predstaviteľom medzivojnovej avantgardy. Galandovci boli v minulosti jedným z významných martinských meštianskych rodov.
Mikuláš Galanda sa narodil v období Rakúsko-Uhorska, po maturite na maďarskom gymnáziu začal študovať na budapeštianskej umeleckej Akadémii, z ktorej po dvoch rokoch odišiel do Prahy.
Na Galandovu ranú tvorbu malo veľký vplyv Munchove dielo, už v čase štúdií na VŠVU v Budapešti ilustroval časopis Hárman secesne symbolickými kresbami, neskôr prešiel k priamym inšpiráciám E. Munchom v expresívnom vyjadrení existenciálnej úzkosti človeka (Žena v troch podobách).
Počas štúdií v Prahe vytváral grafické listy pre časopis DAV so sociálne kritickou tematikou a grafický cyklus Láska v meste. Mestské motívy charakteristické pre bežný život veľkomesta svárňoval na výtvarne a formálne vysokej úrovni, pričom využíval kontrast plôch a štylizáciu tvaru a línie.
Rok 1927 možno označiť za jedno z najplodnejších období v jeho začiatočnej tvorbe, v ktorej prevládal motív robotníkov, prostých ľudí z ulice, chudobnej mestskej rodiny a predovšetkým námet ženy - matky.
Pod vplyvom maľby Tvrdošijných (Čapek, Kremlička, Zrzavý) prešiel Mikuláš Galanda k neokubistickej štylizácii, plynulej oblej línii a modelácii tvarov.
Okolo 1930 nasleduje surealizujúca epizóda. V tridsiatych rokoch pokračoval v rozvíjaní kubizujúcej syntézy. Lyrizujúca línia vyvrcholila ružovým obdobím s témou materstva, aktami a zobrazením ženy pri toalete. Jeho monochrómne ladenie obrazu zdôrazňovalo objemové pôsobenie figúr zaoblených obrysov. Časovo súbežné diela naopak využívali hranatú líniu (Zbojníci, Drevorubači).
Maliar sa venoval aj sociálnemu žánru, hľadal výstižnú tvarovú skratku pre vyjadrenie témy (Pijan, Chudobná rodina). Spolu s Ľ. Fullom vydali v rokoch 1930 - 1932 Súkromné listy tzv. manifest slovenského moderného umenia, ktorý zhŕňal zásady moderny a prezentoval vlastné umelecké zámery oboch autorov.
M. Galanda sa vo svojej tvorbe vyhýbal romantizujúcemu sentimentu slovenskej témy, lebo "folklór nieje pravé vyjadrenie slovenského umenia". Hľadal moderný výraz slovenského umenia, ktorý vyplýval z povahy a vnútornej stavby slovenského charakteru. Slovenské prostredie charakterizoval ako "melancholické, spevné a trochu hranaté" - ako jeho maľba.

V Turčianskych Tepliciach si môžete pozrieť dom Mikuláša Galandu, ktorý je stálou expozíciou Turčianskej galérie v Martine. Jej základom bola dokumentárna a výtvarná pozostalosť umelca, ktorú darovala jeho manželka pani Mária Galandová, čo podnietilo založenie expozície v roku 1991. Vystavené exponáty približujú život a tvorbu M. Galandu. Jeho diela sú vystavené v autentickom prostredí, čo umocňuje umelecký zážitok. Súčasťou expozície je trojplátnová projekcia a videofilm.
www.infoturiec.sk

Tvorba

Žena s vtáčikom
Nevesta
Sediaca matka
Šašo s podopretou hlavou
Žena s vázami
Materstvo
Utierajúca sa žena

Individuálne výstavy:

1966 Dielo Mikuláša Galandu (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Výstavná sieň Československých spisovateľov, Praha, Česká republika

1965 Mikuláš Galanda. Výběr z díla (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Vlastivědné muzeum, Prostějov, Česká republika

1964 Mikuláš Galanda (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Oblastní galerie, Olomouc, Česká republika

1964 Mikuláš Galanda (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Galéria výtvarného umenia, Prešov, Slovenská republika

1964 Mikuláš Galanda (výber z bratislavskej súbornej výstavy), Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika

1963 Súborné dielo Mikuláša Galandu, SNG, Bratislava, Slovenská republika

1949 Dielo Mikuláša Galandu, Alšova síň UB, Praha, Česká republika

1948 Výstava celoživotného diela Mikuláša Galandu, Výstavné siene UBS, Bratislava, Slovenská republika

1939 Umelecký odkaz Mikuláša Galandu, Výstavné siene UBS, Bratislava, Slovenská republika

1937 Výstava Mikuláše Galandy, Klub přátel umění a kroužek knihomilů, Prostějov, Česká republika

1935 Výstava Mikuláša Galandu, Výstavná sieň Elánu, Praha, Česká republika

1933 Mikuláš Galanda, kresby, grafika, knižná grafika, Kníhkupectvo J.F.Buček, Prostějov, Česká republika

1930 Výstava Mikuláš Galanda, Východoslovenské múzeum, Košice, Slovenská republika

Publikované práce:

1940 Z pozostalostí M.G., Bratislava, Odkaz mladým umelcom. Sen a skutočnosť.Sborník poézie a umenia., Mikuláš Galanda

“Hľadám a nachádzam vôňu Slovenska. Je to ťažká úloha.”
zdroj: www.muzeum.artgallery.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost