sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 22:04 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Mons. Milan Chautur CSsR. ( 65 r.)

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, gréckokatolícky apoštolský eparcha

Kategória: cirkev

* 04.09.1957 Snina

Slovensko

2

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave
1976 - gymnázium v Humennom

Životopis

Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom a už počas stredoškolského štúdiá v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). Po maturite bol prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.

Kňazskú vysviacku prijal z rúk križevackého eparchu Dr. Joachima Segediho dňa 14. júna 1981 v Prešove. Po vysviacke spravoval farnosť Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 – 1984 v Strašiciach a Lounách v Čechách účinne pôsobil medzi vojakmi ako kňaz. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984-85), Šmigovec (1985-89), Porúbka (1989-92). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti Štátnej bezpečnosti. Dňa 1. júla 1990 bol zvolený za viceprovinciála kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach.

O dva roky na to ho 11. januára 1992 Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa. Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. Päť rokov sa ako pomocný prešovský biskup venoval najmä pastorácii mládeže.

Dňa 21. februára 1997 bol Mons. Milan Chautur Svätým Otcom Jánom Pavlom II. menovaný za apoštolského exarchu pre novovytvorený apoštolský exarchát katolíkov byzanského obradu v Košiciach. Jeho pastoračná aktivita sa odvtedy sústreďuje na proces liturgickej a duchovnej obnovy celého exarchátu a na zriadenie nutných článkov riadiacej štruktúry exarchátu.

V rámci Konferencie biskupov Slovenska vedie vladyka Milan Chautur Radu pre rodinu a mládež.

30. január 2008 - menovaný pápežom Benediktom XVI. za apoštolského eparchu apoštolského exarchátu so sídlom v Košiciach
21. február 1997 - menovaný pápežom Jánom Pavlom II. za apoštolského exarchu novovytvoreného apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu so sídlom v Košiciach
29. február 1992 - Biskupská vysviacka
január 1992 - vymenovaný za titulárneho biskupa Kresimenského a pomocného prešovského biskupa
1990 - 1992 viceprovinciál CSsR
1989 - 1992 správca farnosti Porúbka
1985 - 1989 správca farnosti Šmigovec
1984 - 1985 správca farnosti Medzilaborce
1982 - 1984 základná vojenská služba
1981 - 1982 správca farnosti Borov-Kalinov
1980 - večné sľuby CSsR
1974 - prvé rehoľné sľuby CSsR - Congregatio Sanctissimae Redemptoris (Redemptoristi)
zdroj: Konferencia biskupov Slovenska

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost