sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 18:19 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Milan Dado PhD. ( 70 r.)

bývalý rektor Žilinskej univerzity a bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Kategória: technika

* 07.03.1951 Krupina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 70 r.

Vzdelanie

1957 - 1966 Základná deväťročná škola v Dobrej Nive a v Šahách
1966 - 1970 Stredná priemyselná škola spojovej a techniky Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici – odbor rádiokomunikácie
1970- 1975 Vysoká škola dopravná v Žiline, Strojnícka a elektrotechnická fakulta - študijný odbor Technická prevádzka telekomunikácií
1984 ukončená vedecká príprava v odbote oznamovacia technika po vedeniach
1987 vymenovaný za docenta
1995 habilitácia na Elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravy a spojov
1997 vymenovaný za profesora v odbore "Telekomunikácie"

Životopis

Od roku 1975 pracuje na Žilnskej univerzite, predtým Vysokej škole dopravnej a Vysokej škole dopravy a spojov. V rokoch 1980 až 1989 pracoval na čiastočný úväzok v Správe pôšt a telekomunikácií(Správa diaľkových káblov) a vo Výskumnom ústave spojov.

Absolvoval množstvo študijných a pracovných pobytov na zahraničných inštitúciách. K dlhodobým patria študijné a pracovné pobyty na:
 • Technickej univerzite vo Viedni 1981-82.
 • Kráľovskom technickom inštitúte v Štokholme, 1990
 • York University a vo firme Northern Telecom v Kanade, 1993

  Od roku 1993 bol národným koordinátorom viacerých medzinárodných akcií EU COST pre telekomunikačné a informačné technológie a členom Technického a neskoršie Doménového výboru COST telekomunikačné a informačné technológie. Bol tiež zástupcom SR v ďalších výboroch ako napr. pre e-learning a pre inovácie. V súčasnosti je členom Výboru starších predstaviteľov programu COST a národným koordinátorom tohto programu.

  Od roku 1990 do roku 1996 vykonával funkciu prorektora pre rozvoj a zahraničné vzťahy na vtedajšej Vysokej škole dopravy a spojov (dnes Žilinská univerzita). Od júla 1996 do júla 2002 vykonával funkciu rektora Žilinskej univerzity. V rokoch 2000 až 2002 bol prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie. V rokoch 2002 až 2006 bol prorektorom Žilinskej univerzity pre rozvoj a v rokoch 2004 až 2008 vedúcim Katedry telekomunikácií (Katedry telekomunikácií a multimédií). Od roku 2008 vykonáva funkciu dekana Elektrotechbnickej fakulty Žilinskej univerzity.

  Venuje sa výskumu náročných optických vlákien a vysokorýchlostných plne transparentných optických sietí, telekomunikačných a informačných technológií a služieb a regionálnemu inovačnému rozvoju.

  Prezident SR Ivan Gašparovič mu 31. augusta 2006 udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena SR v zahraničí. V roku 2014 sa stal čestným občanom mesta Žilina.

  Tvorba

  Je autorom alebo spoluautorom učebníc, vysokoškolských učebných textov a monografie vydanej v zahraničí, autor alebo spoluautor pôvodných vedeckých prác a vedeckých štúdií vydaných doma a v zahraničí a autor alebo spoluautor ďalších odborných a populárno - vedeckých článkov a prác publikovaných na rôznych konferenciách a v tlači.
 • zdroj: Slovenská rektorská konferencia, Žilinská univerzita

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost