sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 05:47 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Mgr. Milan Ištván ( 46 r.)

výkonný riaditeľ OZ Partnerstvá pre prosperitu, novinár, člen Rady vlády pre informatiku, v r. 1998 - 2002 poslanec NR SR

Kategória: tretí sektor, novinári

* 22.06.1975 Krupina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 46 r.

Vzdelanie

1997/1998 Filozofická fakulta UK, Bratislava, diplomová práca: Porovnanie vnútropolitických odvetví novinárskej práce v denníkoch Le Monde a Libération v roku 1996
1996/1997 Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, Paríž, špecializácia: zahraničná politika, tlačová agentúra
1993 - 1996 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor žurnalistika, špecializácia: ekonomika, rozhlasová žurnalistika, prerušené štúdium
1989 - 1993 Gymnázium, Krupina
1981 - 1989 II.Základná škola, Krupina

Cudzie jazyky:

Francúzsky jazyk - aktívne
Ruský jazyk - aktívne
Anglický jazyk - pasívne

Životopis

Milan Ištván pochádza z Krupiny, kde navštevoval základnú školu aj gymnázium. V rokoch 1993 - 1996 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V školskom roku 1996/1997 absolvoval štúdium zahraničnej politiky na Centre de formation et de perfectionnement des journalistes v Paríži.
Výkonný riaditeľ OZ Partnerstvá pre prosperitu začínal ako elév a redaktor v dvojtýždenníku Hontianske noviny, pôsobil aj v denníku Pravda, bol šéfredaktorom mesačníku Ľavicové noviny. Počas pobytu vo Francúzku spolupracoval so Slovenským rozhlasom.
V rokoch 1998 - 2002 bol poslancom NR SR a overovateľom Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport.
V roku 2004 sa stal poradcom ZMOS pre informatizáciu miestnych samospráv.

Prierez kariéry:

2004 poradca ZMOS pre informatizáciu miestnych samospráv
2003 člen Rady vlády pre informatiku
2002 výkonný riaditeľ Partnerstiev pre prosperitu (PPP)
1999 - 2002 člen Spoločného parlamentného výboru SR a EÚ
1998 - 2002 poslanec NR SR, overovateľ Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, predseda Slovensko-švajčiarskej skupinu priateľstva
1998 asistent poslanca NR SR Pavla Kanisa
1997 Zahraničnopolitická redakcia Spravodajského centra Slovenského rozhlasu, Bratislava, redaktor
1997 spolupracovník Slovenského rozhlasu v Paríži
1996 redakcia Pozor, zákruta!, Slovenský rozhlas, Bratislava, redaktor
1995 - 1996 mesačník Ľavicové noviny, Bratislava, šéfredaktor
1993 - 1994 denník Pravda, Bratislava, elév
1993 týždenník Nový Vpred Žurnál, Zvolen, spravodajca
1992 - 1993 dvojtýždenník Hontianske noviny, Krupina, elév, redaktor

Hudba (Leonard Cohen, Depeche Mode, Alphaville...), literatúra (sci-fi, história, politika), šport (plávanie, turistika, cyklistika).
zdroj: Milan Ištván

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost