sk  |  en
Štvrtok | 09.02.2023, 06:29 | meniny: Zdenko; zajtra: Gabriela

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Milan Krajčovič DrSc. ( 85 r.)

historik, Historický ústav SAV Bratislava

Kategória: spoločenské vedy

* 08.06.1937 Tajná

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 85 r.

Vzdelanie

1955 Filozofická fakulta UK v Bratislave
Maturita s vyznamenaním v Zlatých Moravciach

Študijné pobyty:

2002 Historický ústav MAV
1999 Rakúska akadémia vied Viedeň
1995 DAAD Nemecko
1993 F.Thyssen Stiftung
1992 F.Ebert Stiftung
1991 K.Adenauer Stiftung
1990 Deutsche akademische Austauschdienst,Bonn

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

predseda Komisie historikov Slovenska a Rumunska
hlavný redaktor Historické štúdie
od r. 1962 Historický ústav SAV Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

150 vedeckých prác (stav ku 3.5.2010 ), vyšli na Slovensku, v Česku, Juhoslávii, Rumunsku, Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku, Srbsku, Kanade a v Dánsku.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

od 1995 Komisia historikov SR-Rumunsko – predseda
od 1990 šéfredaktor Historické štúdie
Slovenská historická spoločnosť SAV
redakčná rada Slavica slovaca
1968 Komisia historikov Československa a Juhoslávie
1968 Komisia historikov Československa a Rumunska
1968 Menovaný za korešpondujúceho člena Matice srbskej v Novom Sade

Ocenenia:
2008 bol menovaný do medzinárodného redakčného kruhu periodika Historického ústavu v Kluži Rumunskej akadémie vied: Anuarul Institutului de Istorie George Baritiu din Cluj-Napoca.
2006 pri príležitosti 10. výročia existencie medzištátnej komisie historikov Slovenska a Rumunska mu udelili DIPLOMA de EXCELENTA (Diplom Excelentnosti)
2003 Listina uznania Európskej akadémie Otzenhausen – za vedecké zásluhy pre spracovanie európskych dejín a úspešnú prácu v nemecko-slovenskej spolupráci.
2001 Čestná listina Európskej Akadémie Otzenhausen – Za vysoké vedecké zásluhy pre spracovanie nemeckých dejín a medzinárodných vzťahov.
1968 Cena SAV

e-mail: mkrajco@yahoo.de

Tvorba

Monografie:

2010 Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte. Od roku 1820 po vznik Slovenského štátu: SAP Bratislava
2008 Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927-1944.Maďarské dokumenty v porovnaní s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe.
2004 Problémy a plány hraníc Slovenska 1848 - 1922
2001 Cooperarea romano-slovaca 1890 - 1914
2001 Die ungelöste slowakische Frage nach 1918 und nach 1945
2001 Heimat Slowakei, die slowakische Reemigration nach 1918
2001 Intarirea solidaritatii popoarelor nemaghiare ale Ungariei prin programul economic
1999 Medzinárodné koncepcie riešenia slovenskej otázky 1914 - 1922
1999 Internationale und aussenpolitische Zusammenhänge der slowakische Nationalbewegung 1914 - 1925
1994 Der Tschechoslowakismus als Form des nationalen Bewusstseins bei Tschechen und Slowaken
1986 Slovenská spoločnosť v Uhorsku
1986 Kulminacija hegemonističko političke krize 1860 - 1875, Novi Sad
1978 Slovensko-juhoslovanské vzťahy za nástupu imperializmu
1973 Československo-rumunské vzťahy v národnooslobodzovacom zápase
1971 Slovenská politika v strednej Európe 1980 - 1990

V roku 2008 vydal Milan Krajčovič ako editor dve monografie:

Editor: M. Krajčovič – N. Edroiu: Die Solidarität der nationalen Bewegungen in Zentral-und Südosteuropa 1895 – 1906. Cluj-Napoca 2008,186 strán.
Ako autor kapitoly kolektívnej monografie na stranách:17 – 47: Solidarität der Nationalbewegungen der Slowaken und Rumänen 1890 – 1914/1918.

Editor: M. Krajčovič - N. Edroiu: The Role of Church and Religious Life in the History of Romania and Slovakia in the Context of Central and South-Eastern Europe. Cluj-Napoca 2008, 206 strán.
Ako autor kolektívnej monografie na stranách: 94 - 118: Anfänge und Entwicklung des politischen Katholizismus in der Slowakia und die Allianz-Bewegung der Rumänen, Slowaken und Serben seit den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts

Články o osobnosti:

Milan Krajčovič päťdesiatročný. Samuel Čelovský. Výberová bibliografia prác. In: Nový život, Nový Sad, 39, 1987, č. 9, s. 618 - 622.

Kisebbségkutatás, Budapest, 9, 2000, č. 2. Krajčovič Milan: A szlovák problematika megoldásanak nemzetkoezi koncepcioi 1914 és 1922 koezoet.
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost