sk  |  en
Piatok | 17.11.2017, 22:46 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

Milan Michal Harminc ( 94 r.)

architekt, staviteľ

Kategória:

* 07.10.1869 Kulpín, Juhoslávia

† 05.07.1964 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie had

jubileum od úmrtia 53 r.

jubileum od narodenia 148 r.

Vzdelanie

Ľudovú školu navštevoval v rodisku
1881 - 1882 študoval na nemeckej škole v obci Bulkes (súčasný Maglić, Vojvodina),
1882 - 1883 na nemeckej obchodnej akadémii v Novom Sade, v r. 1908 zložil staviteľskú skúšku.

Životopis

Výraznejšie sa Milan Michal Harminc uplatnil u architekta Schikedanza pri spolupráci na dôležitých projektoch pre uhorské milenárne oslavy (pamätník na Námestí hrdinov, 1896; pavilón Műcsarnok, 1894 - 1895; v Budapešti). Ako stavebný podnikateľ navrhoval a staval najmä nájomné a rodinné domy (pred 2. svetovou vojnou ich postavil v Budapešti okolo 45). Na Slovensku, najmä v Turci a Liptove, navrhoval obytné, továrenské a administratívne budovy, banky a kostoly. V roku 1902 napríklad v Liptovskom Mikuláši volku pre Dr. E. Stodolu v duchu romantického secesného folklorizmu, s osobitnou slovenskou izbou, v záhrade s ľudovou zrubovou stavbou s maľovanými a vyrezávanými okenicami.

Závažné dielo v jeho tvorbe predstavuje výstavba Slovenského národného múzea v Martine (v súťaži na návrh múzea vyhral 1. cenu), pri ktorej použil klasicistické prvky (budovu slávnostne otvorili 3. 9. 1908). V Martine postavil secesnú vilu Dr. J. Kohúta, v Budapešti monumentálnu budovu pre srbskú pravoslávnu cirkev (tzv. Thokolanyum), na ktorej použil pseudorománske a pseudogotické architektonické prvky. Na budove Tatra banky v Martine skromnými prostriedkami dosiahol monumentálny výraz. Neskôr staval továrenské objekty pre firmu Lacko-Pálka v Liptovskom Mikuláši (1915 - 1916), v roku 1916 vytvoril veľký projekt klimatického sanatória v Novom Smokovci (bývalé Szontághovo sanatórium), riešený ako päťposchodová budova s terasovite ustupujúcimi balkónmi a pôsobiaci moderne a funkčne (dokončili ho až v roku 1925). V povojnovej tvorbe sa výrazne oslobodil od pseudohistorických a secesných vplyvov a orientoval sa väčšmi na európsku architektúru. Po príchode do Bratislavy adaptoval budovu riaditeľstva Obchodnej a priemyselnej komory so zmyslom pre staré architektonické formy.

V duchu monumentálneho klasicizmu postavil budovu Tatra banky, na Zemedelskom múzeu (dnes Slovenské národné múzeum, na nábreží Dunaja) použil klasicistické prvky. Túto etapu, v ktorej používal ešte historizujúce prvky, zavŕšila prestavba hotela Carlton-Savoy (1928) na luxusný podnik. V 20. rokoch sa jeho projekty postupne zjednodušovali, čo sa v rokoch 1929 - 1930 dokumentovalo stavbou evanjelického a.v. kostola v Bratislave (na Legionárskej ulici), tvoriaceho proporčne výrazne členené kubické bloky, bez historizujúcich článkov alebo detailov. Príklon k modernej architektúre charakterizujú aj ďalšie stavby: sanatórium Palace v Novom Smokovci s výraznými loggiami, dom Slovenskej ligy v Bratislave so zabudovaným kinom, ale najmä budova SNM v Martine, s 37 výstavnými miestnosťami. Z ďalšej tvorby vynikol súbor administratívnych budov v Spišskej Novej Vsi, niektoré administratívne a obytné budovy a dostavba nemocnice v Skalici (1947). Poslednou stavbou podľa jeho návrhu bola budova vojenského tuberkulózneho sanatória v Novej Polianke, nadväzujúca na tatranské sanatóriá s priebežnými loggiami. Je tiež autorom takmer 300 projektov, ktoré dokumentujú premeny architektúry konca 19. a I. polovice 20. storočia.

Od roku 1887 bol členom Slovenského spolku v Budapešti neskôr jeho knihovníkom a predsedom, bol tiež účastníkom augustových slávností v Martine. V Budapešti sa zúčastňoval na vydávaní slovenských časopisov (Slovenský denník, Slovenský týždenník), organizoval divadelné predstavenia, zabezpečil výstavy niektorých mladých slovenských výtvarníkov. V roku 1920 sa stal členom Ústredia stavebných korporácií, v rokoch 1921 - 1923 bol prvý predseda Organizačnej jednoty staviteľov pre Slovensko a v rok 1953 sa stal čestným členom Zväzu slovenských architektov.

Pôsobenie
1886 - 1890 zamestnanec firmy Neuschloss
1893 - 1894 kreslič a projektant u Jána N. Bobulu
1894 - 1897 u architekta A. Schikedanza
1897 - 1915 majiteľ projekčnej a staviteľskej kancelárie v Budapešti
1915 pôsobenie v Liptovskom Mikuláši
1922 - 1951 architekt v Bratislave

Tvorba

Rodinné domy a vily:
* dom Zimányho, Dolný Kubín (1902)
* Slovenský dom Dr. Stodolu, Liptovský Mikuáš (1902)
* dom Dr. Markoviča, Nové Mesto nad Váhom (1904)
* dom Dr. J. Kohúta, Martin (1908)
* dom Pazzetiho, L. Mikuláš (1916)
* dom Dr. M. Mičuru, Bytča (1919)
* dom Dr. E. Stodolu, Bratislava (1924)
* dom Dr. Fábryho, Bratislava (1924 - 1925)
* dom Vágha, Nový Smokovec (1926)
* dom s obchodom pre J. Fischera, Bratislava, Suché Mýto (1928 - 1929)
* vila Lengyel, Nový Smokovec (1931)
* dom P. Hubku, N. Smokovec (1931)
* dom M. Fulekovej, Prievidza (1945)
* Slovenská búda staviteľa Doležala, Skalica (1946)
* domy sídliska Oravská dedina pre presídlencov, Trnava (1941, nerealizované)

Verejné stavby:
* Slovenská banka, Ružomberok (1901 - 1902)
* Okresný súd, Myjava (1904 - 1906)
* SNM, Martin (1905-08)
* Tatra banka, Martin (1910)
* Slovenská hospodárska banka, Trnava (1914 - 1915)
* továrenské budovy (garbiareň) Lacko-Pálka, Liptovský Mikuláš (1915 - 1916)
* Palace sanatórium Dr. Szontágha, Nový Smokovec (1917 -1925)
* Tatra banka, Bytča (1919)
* domy sporiteľne a mestské domy s ateliérmi, Martin (1921 - 1922)
* Tatra banka, Nám. SNP v Bratislave (1922 - 1925)
* internát VŠP, Nitra (1926 - 1928)
* Zemedelské múzeum (dnes Slovenské národné múzeum), Bratislava (1925 - 1928)
* hotel Carlton-Savoy, Bratislava (1928)
* domov Speváckeho spolku slovenských učiteľov, Trenčianske Teplice (1930)
* pavilón infekčnej nemocnice, Žilina (1930)
* dostavba kina a hotela Reduta, Poprad (1931)
* nová budova SNM, Martin (1931)
* okresný úrad, Poprad (1931)
* pavilón pôrodnice, Martin (1931-38)
* kúpeľný komplex, Trenčianske Teplice (1. cena v súťaži, nerealizovaný, 1934)
* Palace Sanatórium, Nový Smokovec (1934)
* dom Slovenskej ligy s kinom a pasážou, Bratislava (1934 - 1936)
* kúpeľný dom, Lúčky (1934 - 1948)
* Obecný dom a Hasičský dom, Uh. Ves (1937)
* Roľnícka vzájomná pokladnica, Trnava (1937)
* sanatórium TBC, Nová Polianka (projekt 1941, realizácia 1947 - 1952)
* nemocnica Milosrdných bratov, Skalica (1941 - 1944 a 1947)

Školy:
* Hyne (1902)
* Skalica (1912)
* Kráľová nad Váhom (1928)
* Krásna Hôrka nad Hornádom (1936)
* Poprad (1930)
* Radošovce (1930)
* Rača, Selice (1931)
* Vráble (1932)
* Banka, Nitra (1932 - 1933)

Kostoly:
* Pribylina, evanjelický kostol (1901 - 1902)
* Veľká Kubrá, rímsko-katolícky kostol - historizujúca stavba s jednoloďovým priestorom s polkruhovou apsidou a vežou predstavanou na ose hlavnej fasády kostola (1905)
* Černová, rímsko-katolícky kostol (1906 - 1907)
* Prietrž, evanjelický kostol (1907)
* Balassagyarmat, srbský pravoslávny kostol (1908)
* Báhoň, rímsko-katolícky kostol (1914)
* Liptovská Porúbka, evanjelicý kostol (1915)
* Teplička nad Váhom, rímsko-katolícky kostol (1924)
* Pliešovce, evanjelický kostol (1928)
* Bratislava, evanjelický (1929 - 1931)
* Rabča, rímsko-katolícky kostol (1929)
* Urmince, rímsko-katolícky kostol (1931)
* Zuberec, rímsko-katolícky kostol (1933)
* Veľký Grob, evanjelický kostol (1934)
* Držkovce, rímsko-katolícky kostol (1935)
* Krásna nad Hornádom, rímsko-katolícky kostol (1935)
* Žilina, evanjelický kostol (1935 - 1936)
* Senica, rímsko-katolícky kostol (1938)
* Púchov, rímsko-katolícky kostol (1939)
* Bolešov, rímskokatolícky kostol sv. Ondreja (1939)
* Novoť, rímsko-katolícky kostol (1940)
* Lamač, rímsko-katolícky kostol (1947)
* mauzóluem rodiny Kuffnerovcov, Sládkovičovo (1926)
* Nový Sad, prestavba "saborneho" kostola srbskej pravoslávnej cirkvi
* Kovačica, prestavba evanjelického kostola
* Aradáč, prestavba evanjelického kostola (1907)
zdroj: Slovenský biografický slovník, MS, Martin 1987, spracovala Monika Martišková

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost